Featured

Lite kort och kärnfullt om hypnos

När man arbetat med hypnos många år inser man hur fantastiskt kraftfullt verktyg det är. Även om hypnos inte är magi eller mystiken, är det oundvikligt att inte bli imponerad. Många gånger känns det som magi och man blir djupt överraskad och förvånad över hur effektivt det fungerar. 

Hypnotisören följer psykologiska lagar och väl beprövad erfarenhet för att hjälpa en klient in i hypnos. Genom suggestioner riktat till det undermedvetna kan hypnotisören hjälpa klienten in i en skön hypnotisk vila.

En väl använd metafor är denna: I hypnos använder vi och adresserar det undermedvetna. Vårt undermedvetna kan du tänka på som vårt operativsystem, det är mjukvaran. Hjärnan är hårdvaran. Mjukvaran (operativsystemet) talar om för hårdvaran (Hjärnan) vad som ska göras. Den informationen upplevs i kroppen och genererar ut i beteendet och ut i världen.

Hypnos är ett tillstånd av stark fokuserad uppmärksamhet. En fotbollsspelare i en matchsituation fokuserar endast på var bollen finns, var andra spelare och han själv är placerad och hur fort eller sakta den behöver röra sin kropp.

Detta innebär att hjärnan behöver blockera ut saker som normalt skulle vara i medvetandet. Det innebär också att han avbryter det kritiska tänkandet, och värderar eller dömer inte, han bara gör. Så fungerar det i en hypnos-situation också

Klient och hypnos

I en terapeutisk situation, under hypnos, förhåller sig klienten passiv och initiativlös. Det medvetna ska inte analyserar inte heller värderar vad som upplevs genom de inre sinnena. Klientens roll är att observera, uppleva. Att agera som en kommentator och eventuellt återberätta för hypnotisören vad klienten känner, ser och hör.

Hypnotisörens ansvar och roll är att hjälpa klienten och göra det möjligt att stänga ute den externa världen, för att okritiskt kunna blicka inåt och bli mentalt avslappnad. I detta tillstånd ökar möjligheten avsevärt till att lära sig nytt. Det kan krävas ett par interventioner för att det ska kännas lätt och ansträngningslöst att följa hypnotisören – att var den som upplever helt okritiskt.

I hypnos kan klienten höra ljud från rummet, utifrån och vara medveten om situationen och hypnotisören. Klienten kan tänka och uppleva sin kropp. Klienten är i någon mening vaken med den yttersta kontrollen. Klienten kan kliva upp och gå därifrån om klienten verkligen vill det. Ofta är man så avslappnad och skönt inåtorienterad att man låter bli det, samtidigt har ju klienten sina egna avsikter med att komma till hypnotisören.

Hypnos är ett vanligt vardagligt tillstånd såsom dagdrömmeri, eller man ser en spännande film och blir uppslukad av berättelsen och stänger ute alla andra intryck. När du går i egna tankar och kanske löser något problem och du hör inte när andra pratar till dig, då är du i ett hypnotiskt tillstånd. Det är ett vanligt vardagligt fenomen som vi alla går i och ur många gånger på en dag.

Du som väljer hypnos som behandlingsmetod ska veta att, ingen hypnos görs förrän du har fått svar på alla dina frågor och känner dig trygg.

Som man brukar säga: Det farligaste som kan hända i hypnos är att ingenting händer 😉

Tack för att du läste!

John

Konfliktlösande samtal (Övning för par)

Det här övningen brukar jag lämna till par när de kommer på parcoaching. Många tycker om den och att den fungerar superbra när de följer anvisningarna. Jag hoppas att flera par kan få nytta av den.
Nej, jag vet! Ni ska ju inte bli coacher. Det är en enklare instruktion som alla kan lära sig och följa. Du kommer att bli förvånad över hur mycket mer du kan få ut av ett konfliktlösande samtal när du följer dessa instruktioner.


Jag föreslår att ni läser igenom texten några gånger så att ni fångar upp instruktionerna och de viktiga budskap som finns i den.

Att lösa en konflikt i stunden för ett bråk brukar vara fruktlöst. Det kan till och med fördjupa konflikten och öka klyftan. Efteråt går båda åt varsitt håll, sårade utan att en lösning eller förståelse har kommit på plats.
Följande är en klassisk och välanvänd teknik. Använd den från och med nu, “börja med att vid varje negativ interaktion, istället för att konfrontera – ta ett djupt andetag, andas ut väldigt långsamt och räkna från 5-1 känn lugn och balans flyta in i kroppen. Släpp situationen, gå därifrån och skriv ner din upplevelse i anteckningsboken.”

När jag coachar par brukar denna övning eller veckorutin vara hjälpsam. Det förutsätter dock att båda parterna vill och kan följer riktlinjerna. Övningen är något som paret gör själva tillsammans i hemmet.

Ett till två samtal i veckan

Det handlar om att samla ihop alla negativa tankar/känslor som uppstått under parets interaktion genom veckan. Båda skriver ner, var för sig, tillfällen där någon känt sig, i relation till sin partner rädd, försummad, orättvist behandlad, arg, otillräcklig, osynlig, besviken, irriterad, kränkt, ledsen, eller annat. Istället för att ta konflikten i stunden, skriv ner tankar, känslor och upplevelser kring det som skapade de negativa. På det viset kan du kan återkalla situationen och prata om den vid det kommande samtalet.

Skriv i en anteckningsbok. Tänk igenom hur du vill förmedla det du upplevt när samtalet kommer. Du får tid att tänka/känna igenom vad det handlar om, ”vad är mitt, vad är ditt, vad är det gemensamma ansvaret eller handlar det om något helt annat?” 

Hur kan jag uppfylla mina behov och samtidigt bejaka min partner – finns utrymme för kompromiss? Vill jag verkligen förstå vad som styr/driver/triggar min partners beteende eller vill jag stanna i mitt sår, min ilska eller annat? När du får och ger tid till att tänka på hur du kan uttrycka dig sker en integrering och samtalet kring just denna konflikt eller irritation blir mindre laddad och en mer konstruktiv dialog kan ta form.

Samtalet

Bestäm innan hur mycket tid ni vill lägga på detta samtal 1,5-2 timmar kan vara lagom.

Följande del är viktig att och förstå för att samtalet ska flyta på. 

Om du verkligen vill veta något behöver du lyssna. Du behöver vara närvarande, intresserad och lyssna med både hjärna och hjärta.

Bestäm reglerna, till exempel: Ingen pratar mer än 3-4 minuter. Båda behöver få tid att förklara och berätta. Det ska ju inte bli en monolog. Använd ett timglas om nödvändigt och respektera tiden. Lite flexibilitet är dock bra.

Respektera varandras känslor. Var uppriktig, sann, ärlig och berätta ocensurerat vad du har på hjärtat. Släng inte gammalt skräp på varann, var inte kränkande, anklagande, nedsättande eller dra upp gamla historier. Ge inte råd. Var inte hotfull eller ställ ultimatum. Leta inte fel och brister hos din partner. Var öppen för att förstå något nytt.

Var nyfiken på den andra, sätt dig i den andres situation. Lyssna uppmärksamt och signalera att du är med i samtalet genom att nicka med huvudet eller andra små rörelser, var intresserad. Spegla tillbaka och bekräfta till din partner att du förstått, genom att återberätta vad du hört om partnerns känslor och upplevelse. 

Var lösningsfokuserad. Ha i sinnet att ni vill fungera tillsammans och behöver hitta en accepterande, kärleksfull och meningsfull plattform för framtiden. 

Respektera och lyssna utan att avbryta och var gärna nyfiken. Var närvarande och intresserad av en lösning så det inte blir ett försvarstal av allting. Lyssna i tysthet, ge partnern tid att tänka och känna.

Stadgarna:

  • Ni kan utifrån denna text sätta era stadgar för dessa samtal. Skriva ner dem tydligt på ett ark punktvis och kom överens om att följa dem. Ställ dem synligt där ni har samtalet.
  • Se till att ni har denna tid för er själva och inte blir störda.
  • Lägg undan telefonen/stäng av.
  • Gör det trevligt och mysigt med fika och se till att ni har det bekvämt.
  • Kom överens om vem som börjar att prata.
  • Samtala klart om ett ämne i taget. Om ni kommer överens och till förståelse med varann, bekräfta så att båda har förstått samma sak, innan ni går vidare i samtalet. 
  • Ställ en fråga i taget.
  • Avstå från alkohol.
  • Var ödmjuk, intresserad, lyhörd, närvarande, lyssnande, inkännande och nyfiken.
  • Avsluta när båda känner sig klara. Om problemet eller konflikten inte är löst kan ni båda säga till varann: “även om jag inte är överens med dig så vill jag lösa problemet tillsammans med dig” Boka in nästa samtal. Kram!

Föregå med gott exempel och förändra något i ditt eget beteende, erkänn dina egna fel och brister som är uppenbara och ändra på dem. Undvik “varför? frågor,” de kan upplevas ifrågasättande och skapa motstånd. Tala om dig själv och inte din partner. Att börja en mening så här: “När du säger…. känner jag mig…..” eller “När du gör…… upplever jag…..” Kan vara bra sätt att uttrycka sig på.

Lycka till!

Tack för att du läste! 🙂

John

HYPNOTISM – En gammal ”vetenskap” (kuriosa)

Min dotter Sara iordningställa ett oanvänt utrymme på jobbet. I gömmorna hittade hon en gammal bok från 1911 om Hypnotism. Hon kom och tänka på vad jag sysslar med förstås och skickade boken till mig. Tack! 🙂

Det är en lärobok med förklaringar och instruktioner, om vad hypnos är och hur det fungerar. Den är skriven på gammalsvenska af en man som heter Hiram Jackson. Priset var 3 kronor och den trycktes i Norrköping.

H. Jackson har skrivit ytterligare 2 böcker, som jag kunde hitta om hypnotism från den tiden. På nätet kan du hitta exemplar till salu, om du är intresserad.

Ett klargörande. Hypnotism är konsten att inducera hypnos (att föra någon in i hypnostillståndet). Hypnos alltså det tillstånd jag hamnar i, när någon utövat hypnotism på mig.

HYPNOTISM – och lite historia

Titeln är: ”HYPNOTISM – Hypnotiserande enligt de främste lärdes metoder i denna vetenskap”.

Jag har snabbläst några avsnitt i boken. Det är intressant att se hur frågeställningar från de oinvigda är ungefär samma som idag. Både förklaringar och instruktioner har inte i grunden nämnvärt förändrats från den gamla traditionella hypnosen, som lärs ut idag även om språket är väldigt annorlunda.

Vid denna tidpunkt (1911) hade man övergett mesmerismen. Franz Anton Mesmer 1734-1815. En tysk läkare som var intresserad av astronomi och förkunnade att det fanns en magnetisk vätska som genomströmmade universum (animal magnetism). Den fanns enligt honom i människokroppen och allt annat levande på jorden. Ur denna filosofi började Mesmer utöva en form av magnetterapi. Detta blev uppkomsten till namnet Mesmerism. Mesmer använde sin magnetiska vätsketeori i sin framställan till den franska vetenskapsakademin. Förklaringsmodellen godtogs inte av myndigheten, så man släppte teorin och betonade suggestionernas betydelse som verksam faktor.

1842 uppstod namnet hypnos. Namnet hämtades ur den grekiska mytologin där sömnguden heter Hypnos (man trodde vid denna tidpunkt att hypnostillståndet var sömn). Upphovsmakare till namnet var James Braid. Han var en skotsk kirurg som intresserade sig för hypnos och hypnosterapi. Han upplevde att tillståndet var ett sömntillstånd och ett framkallande av detta tillstånd kallades nu för hypnotism istället för Mesmerism. Den samma upptäckte några år senare att det inte var inte sömn, utan ett avslappnat sömnliknande tillstånd. Det gjordes försök att ändra namnet, men ordet hypnos var redan så etablerat att det blev kvar och är kvar än idag.

Jag citerar ett stycke ur bokens gammalsvenska om hypnotism.

”HYPNOTISMEN SOM FUNKTION I MÄNNISKOLIFVET. – Studium af hypnotismen är detsamma som studium af själva mänskliga naturen. Så länge det finns på jorden människor, som kunna ledas, och sådana, som måste ledas, starka och svaga, beroende och oberoende, skall hypnotismen alltid utgöra en välgärning för mänskligheten. Jag hyser med allvar den förhoppningen, att uppväckandet af allmänt intresse för denna vetenskap, som mer eller mindre kännetecknar slutet af de sista århundradet, skall åstadkomma en bättre uppfattning af de välgärningar, som genom en rätt användning af hypnotismen kommer mänskligheten till godo, och att kännedomen om hypnotismens välgörande inflytande allt mera skall utbreda sig”.

Modern definition

”Ett vanligt tillstånd av hög fokuserad uppmärksamhet i djup mental avslappning, som alla människor går ur och i under en dag. Ett tillstånd där du tappar tid och rum och blir absorberad och uppslukad av något som du fokuserar på. Hypnos är ett tillstånd mellan vakenhet och sömn, även kallat förändrat medvetandetillstånd (FMT).

Hypnos är ett tillstånd där det subjektiva nuet tar vid. Ett fokuserat tillstånd i lugn, med mental avslappning av vakenhet i vila. Ett fokuserat tillstånd i det omedvetna, framkallat av suggestion.”

Hypnos är en helt fantastisk metod för att lära sig nya saker men också för att förlösa gamla smärtor och konflikter.

Tack för att du läste! 🙂

John Eriksson

Hypnos – Ett program producerat av ”Kropp & Själ.” Från september 2020

Titel på programmet” Hypnos – från hokuspokus till medicin”

I programmet (55 minuter) talas det om hypnos från olika perspektiv. En scenhypnotisör, en forskare och en hypnosterapeut ser de stora fördelarna med hypnos och berättar om det.

Ett inslag handlar om IBS. Inslaget startar 41.20 minuter in i programmet.

Klicka in dig på denna länk:
https://sverigesradio.se/avsnitt/1570601

Vill du veta mer om hur jag kan hjälpa dig, kan du höra av dig till mig på:
john@jagkraft.se eller 0706-772115

John Eriksson

Hypnos & NLP – Starta året 2021 med en hälsosam förändring

Nytt år – Nya beslut

Du är kanske en av många som vill må bättre och ha en hälsosammare livsstil. På så vis kan du uppleva mer livsglädje och passion i livet. Det kan innebära att du behöver säga nej till saker, sätta gränser, prioritera dig själv först, träna, dricka mycket vatten, äta nyttigare, sova gott, och ha en mer positiv inställning till dig själv och livet. Det kan vara en utmaning att ändra på saker och det kräver förstås både tålamod, disciplin, vilja och motivation för att en förändring ska ske. Det kan betyda att du behöver övervinna motstånd och ta ETT FÖRSTA STEG som du länge velat göra. Börja med ett steg, ett beslut, en förändring.
Till exempel att sluta med ett negativt beteende eller att bryta en livssituation du inte är nöjd med, såsom att:

Röka
Stressa
Äta socker
Gå upp i vikt
Släppa en fobi
Bita på naglarna
Dricka alkohol
Börja studera
Tala inför folk
Söka nytt arbete
Lämna en osund relation
Eller annat 

Omedveten eller medveten rädsla skapar inre konflikt

Ofta är det omedvetna rädslor som håller dig tillbaka. Skälet kan vara tidigare misslyckanden, kritik och dömande och du är rädd att misslyckas igen. Ditt undermedvetna förnekar dig nu möjligheten att prova igen. Som jag ser det, är alla tidigare misslyckanden endast lärdomar för framtiden. Om du tittar i ”backspegeln,” och genom dina tidigare negativa erfarenheter försöker förutse framtiden, då kommer du att stå stilla av rädsla och stampar på samma plats. Våga utmana dig själv igen och ta det där viktiga steget, du kommer att tacka dig själv för det. Jag vet, det är enkelt att säga men svårare att genomföra. Hur som helst kommer inget att förändras om inte du själv tar tag i det.

Inre konflikter styr oss mer än vi tror

Till exempel, du har satt upp ett mål och tagit ett mentalt beslut att genomföra något, så du följer alla logiska steg för att nå fram. Men plötsligt kommer känslor av motstånd och kanske rädslor och sätter käppar i hjulet. Problemet blir att du inte kan styra känslan eller emotionellt reglera dig själva. Känslan tar över och du är tillbaka på ruta ett igen. Det är vad vi kallar för en inre konflikt (den strukturerade, mentala och önskande hjärnan vill mot målet, men det undermedvetna vill inte). Vad har det undermedvetna lagrat för erfarenheter som gör att den inte vill till målet? Ja, det är den stora frågan – vilka gamla erfarenheter styr denna konflikt?

Hypnos – en framgångsfaktor inom personlig utveckling

Möjligheten att framgångsrikt lyckas med förändring genom hypnos är mycket stor. (Exempel, här kan du läsa en vetenskaplig artikel om fördelarna med hypnos) (Int J Chron Obstruct Pulmon Dis. 2020). I detta tillstånd av djup mental vila och avslappning är det lätt att fokusera i det undermedvetna. Du blir absorberad av din inre värld och det förändringsarbete du vill åstadkomma kan genomföras. Redan tusen år tillbaka kände man till att det var ett tillstånd där positiva förändringar kunde ske snabbt, även om processen var utdragna till hela dygn på den tiden. 

Vår känslomässiga historia påverkar oss som vuxna

Vi har alla emotionella plus och minus-konton med oss från barndomen. Vi kan minnas badstranden, fina stunder med mamma och med pappa, roliga kamrater, födelsedagarna, tomten, bus, lek och mycket annat. Trots det tenderar vi att, på ett subtilt plan, senare i livet som vuxen att aktivera de som vi upplevde negativt, eller det som påverkade oss starkt. Negativt starka upplevelser från barndomen var normgivande och satte sig i trossystemet. Att gå utanför den normen innebär fara. Normen talar om för oss vad vi klarar av, vad vi är värda, hur vi ska se på oss själv, hur vi tror att andra ser på oss, vad som är möjligt och inte möjligt för oss, samt vilken roll vi ska spela.

I behandling handlar det om emotionell läkning av det “inre sårade barnet”. Det låter mer dramatiskt än det behöver vara. Från tidig barndom genom attityder, beteenden, vanor och obetänksamma uttryck och handlingar från föräldrar (även andra auktoriteter) tolkar barnet sig själv och gör felaktiga antaganden om sitt värde och sina möjligheter. Det kommer att missgynna och påverka barnet som vuxen. Ibland kan det vara kopplat till triviala saker under tidig barndom, men uppfattades för “barnet” som svårt. Självklart kan det finns olika slag av dysfunktion i familjen som påverkar negativt under uppväxten. En dominant och kontrollerade mor, eller en far som lär ut och fostrar med hårdhanskarna på. Det kan även vara drama och lidelse eller passivitet från föräldrar som präglar. Det kan förstås vara andra traumatiska händelser som fått livet att ta en mer negativ vändning. Alla dessa gamla erfarenheterna lagras och “hjärnan” minns och kommer ihåg. Om du sedan i framtiden riskerar att hamna i liknande situationer kommer hjärnan att varna genom att emotionellt reagera och på så vis stoppa dig. Den vuxna förståndiga och kloka individen du blivit, den som kan, vet, förstår mer och bättre hamnar i konflikt med de gamla inlärda, från den tidiga uppväxten (trossystemet).

“Stark oro, stress och rädsla har sitt ursprung i en förväntan om ett kommande hot”

“Varje tanke genererar en en emotionell respons som leder till ett beteende”

Att göra dig själv medveten om dina tankar, känslor och beteenden, kan hjälpa dig att ändra riktning.

Psyket gör alltid det bästa det kan – intentionen är god

Det undermedvetna vill upprätthålla stark oro som ett försvar mot den ursprungliga smärtan eller faran. Dessutom är vi så “uppfinningsrika” att vi skapar ytterligare distraktioner (träna, arbeta, spela, äta, röka, dricka osv.) för att reducera stark oro och stress, som i sin tur kan bli en ond cirkel. Detta är också skälet till svårigheten att hitta problemet med sina negativa känslor och beteenden. Det kan vara en invecklad historia med många emotionella lager, men som är enkel att förstå när man börjar arbeta med det och insikter faller på plats. Trots alla motsägelsefulla känslor, tankar, utmaningar och missöden vi ställs inför är psykets intention god, det gör alltid det bästa det kan.

Om du löser upp smärtan som upprätthåller din starka oro, kan den inte existera längre.

Din vilja till förändring är viktigast

Det viktiga är att du själv vill och är engagerad i din egen läkningsprocess eller förändringsprocess. Genom effektiva tekniker och metoder som vi använder under hypnos, kan kraftfulla förändringar ske. Övningar, självhypnos, ljudfil och andra självhjälpsverktyg kommer med i paketet. Det är dock en process och beroende på problematik eller önskan krävs det olika många sessioner. 

Om du vill veta mer om vad jag gör och hur jag kan hjälpa dig, hör av dig till mig med ett mail på john@jagkraft.se eller ring på 0706-772115.

Tack för att du läste! 🙂

John Eriksson

Hypnos för smärtreducering och snabbare sårläkning vid akut brännskada hos barn

KOLLA IN DENNA STUDIE. Jag arbetar inte med sådana här svårt skadade klienter, då de av naturliga skäl ligger på en intensivvårdsavdelning. Men det är ändå viktigt att framhäva hypnosterapins effektivitet och brukbarhet, samt evidens och framgång inom hypnosforskning.

En studie som visar på storslagna resultat och hypnosens effektivitet

En randomiserad kontrollerad studie. University of Queenslands Child Health Research Center (CHRC) undersökte om hypnoterapi minskade smärta, ångest och stress hos barn med svåra brännskador medan de hade bytt bandage och förband.

Lady Cilento Children’s Hospital. 62 brännskadade patienter mellan 4 och 16 år valdes ut för denna studie.

De delades slumpmässigt in i en av två grupper. Den första gruppen fick hypnoterapisessioner och den andra gruppen fick standardvården. Under processen gjordes mätningar. Dessa mätningar inkluderade smärta, ångest, stress och sårläkningens hastighet.

Patienterna i hypnoterapigruppen hade 70% lägre nivåer av smärta och 67% lägre nivåer av ångest jämfört med standardvårdsgruppen.

När den tredje bytet av bandage och förband uppstod hade hypnosterapigruppen 90% minskning av smärtnivåer och 84% nivåer av ångest.

Du kan läsa hela studien på dessa två länkar nedan:

https://trialsjournal.biomedcentral.com/articles/10.1186/s13063-016-1346-9

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC4850700

Kan man bli felprogrammerad av hypnos?

Kan man bli felprogrammerad av hypnos? Svar: Nej.

Hypnos är ett tillstånd mellan vakenhet (Beta) och djup sömn (Delta). Dessa tillstånd används inom meditation och mindfulness. Skillnaden är syftet och teknikerna som tillämpas inom hypnos. Det är ett mentalt avslappnat tillstånd. Du går in och ur dessa tillstånd många gånger på en dag. Du är i lätt hypnos när du dagdrömmer, läser en intressant bok eller när du går i djupa tankar och tappar tid och rum för en stund, men du är alltid medveten. Om något akut händer under dagdrömmen hoppar du ur dagdrömmen genast, eller hur…? Så är det i hypnos också.

Ingen tar till sig ny information genom hypnos om de inte vill. Och ett icke villigt hypnossubjekt kommer heller inte att besöka en hypnotisör.


Villigheten till förändring är nyckeln.

Villighet och motivation till förändring hos klienten gör att klienten kan själv ta ansvar för sin del och genom ett accepterande gå i hypnos och följa instruktionerna som ges. Alla förslag som ges i hypnos kommer från klienten själv (detta framkommer i församtalet). Alla kan gå i hypnos om medgivande finns. Allt det jag skriver om, går jag igenom med mina klienter så att inga frågetecken hänger kvar när vi börjar arbeta.

Som du redan vet är hypnos ett medvetet tillstånd. Skillnaden på “vaken medvetenhet” och “undermedveten medvetenhet” (hypnos) är att i vaket tillstånd fokuserar du på den externa världen och i hypnos är du i den interna världen. Så man kan säga att du är medvetet undermedveten i hypnos. Det innebär att en del av dig kan medvetet observera att det finns en extern verklighet och samtidigt flytta fokus till den interna verkligheten. Vem är det då som fokuserar, intressant fråga…. Vem är observatören?

I det undermedvetna finns våra program och i det mentalt avslappnade tillståndet har vi lätt för att lära om. Där finns minnen, kunskap, känslor, värderingar och beteende arkiverade. För att göra en förändring på denna nivå behöver vi klientens villighet till att släppa analys, spekulation, ifrågasättande och kontroll. Detta brukar inte vara ett problem, men kan vara bra att veta för den som tänker besöka en hypnotisör.

Så här kan man tänka

Om vi t.ex. ska arbeta med att förstärka självkänsla, självförtroende eller självbilden i stort, då behöver vi veta saker om klienten. Det tar vi reda på innan hypnos sker, vad är målbilden eller det önskade resultatet? I den interna världen (hypnos) kan klienten fokusera. Och genom sina inre sinnen och associations-möjligheter, kan klienten berätta för hypnotisören om sin upplevelse. Detta är mer brukligt när vi arbetar med regressionsterapi. 

Känsligheten för att ta till sig ny information varierar.
Om jag som hypnotisör kan skapa en stark känsla kopplat till de nya förslagen (suggestionerna) som klienten får av mig, då är den känslomässiga intensiteten hög och det krävs färre upprepningar för att de ska accepteras av det undermedvetna. Om intensiteten är låg behövs det förstås fler repetitioner. Det är också ett av skälet till att olika klienter behöver fler eller färre sessioner. Detta förfarande kallar vi suggestionsterapi.

Risken att bli felprogrammerad i hypnos är minimal eller ingen alls. Vi alla har en undermedveten moralisk och etisk gräns som omgående skulle reagera om något konstigt händer. Du är medveten men mentalt avslappnad i hypnos, vilket innebär att du kan reagera om du behöver.

Hoppas jag har rätat ut några frågetecken som någon av er har, om inte är ni välkomna att höra av er till mig

Tack för att du läste 🙂

John

Stress – Tomhet och ensamhetskänslor

Stress är den största bidragande anledningen till psykisk ohälsa idag. Det orsakar fysiska och emotionella problem i olika grad. Jag har träffat klienter dagligen i 11 år. Den större delen av mina klienter är prekonditionerade att ifrågasätta sig själva och att ständigt, inför varje situation, göra riskbedömningar. Detta gör hjärnan automatiskt och det handlar om överlevnad och säkerhet. Frågan är: Hur har det undermedvetna lärt sig detta och varför gör det så?

Det korta svaret

Här om dagen hade jag en klient som var tvärsäker på var stressen hade sitt ursprung. Jag frågade om det var okej att släppa den föreställningen, för att se vart det undermedvetna skulle föra klienten. Det var inte helt lätt då klienten tyckte att det var klappat och klart. Klienten var säker på att det var en situation som uppstod vid 40 års åldern. Efter samtal kom vi ”sams” och gick i hypnos. Vid regressionen hamnade vi ganska omgående i 6 års ålder. Bilden som växte fram ur minnet gav en insikt till klienten. Efterhand kom förståelse och vi kunde avaktivera minnet. Så är det ofta, att man inte kommer ihåg, då det ligger långt tillbaka i tiden.

Ofta handlar det om den tidiga uppväxten (0-7 år). Barnet möts med kritik, dömande, stora förväntningar, orimliga krav och av föräldrar som är emotionellt otillgängliga och självupptagna. Ibland handlar det förstås om svåra missförhållanden såsom våld, övergrepp och missbruk. Men för det mesta handlar det om de dagliga förväntningarna som vuxenvärlden ställer på barn (tjat och gnat konstiga regler, kontroll och dominant styrning eller passivitet). 

Föräldrar gör alltid det bästa de förmår. Men det betyder inte alltid att det blir rätt

Föräldrar som inte kan möta sitt barns emotionella behov, blir istället ofta irriterade, tysta och ignoranta, arga, går till attack eller vänder sig bort. Kvar står barnet med känslor och ett stort frågetecken inom sig, om hur de ska lösa upp eller förstå sin negativa känsla. Barnet har inga referenser eller erfarenheter som tillåter barnet att själv hitta svaret. Frågetecknet blir ett tomt hål, barnet känner sig ensam, övergivet, missförstådd, otillräcklig, misslyckad, fel och ovärdig. Om denna hierarki och dynamik dominerar barnets uppväxt kommer barnets personlighet att vara färgad av det. Och ur den personligheten växer det fram stress.

När vi identifierar oss med falska föreställningar

Vad menar jag då med “den personligheten”? Barn som växer upp under de förhållanden som jag beskriver, har lärt sig tidigt i livet, väldigt snabbt och effektivt att anpassa sig, vara till lags, hjälpa till, vårda, lyssna, prestera bra, ta ansvar och att vara noggranna. Detta är stress! Stress över att inte räcka till och duga i den “farliga värld som alltid dömt och kritiserat mig”. Tyvärr blir följderna att barnet får en negativ självbild med sig upp i vuxen ålder. 

Egot gör vad de lärt sig

Egot kommer nu att varna varje gång egot hamnar i en situation där det kan känna sig ensamt, övergivet, missförstådd, otillräcklig, misslyckad, fel eller ovärdig. Som vuxen tvingas vi utmana allt som var “farligt,” när vi var små. Nya människor, auktoriteter och situationer triggar vårt gamla program att aktiveras och det blir stress i kroppen. För tänk om…. jag blir attackerad, ignorerad och övergiven. Detta är stress.

Stress betyder att överlevnadsinstinkten är på

Ur stress kommer fysisk/emotionell smärta och negativa tankemönster såsom ältande och malande som det följs av ett negativt beteende. Vi klarar stress en kort stund och även längre stunder, men vi behöver alla återhämtning och vila. Om personligheten är som jag beskriver ovan, då uteblir vilan eftersom egot alltid vill skydda och ständigt gör riskbedömningar. Om man lärt sig att det finns faror överallt som kan leda till att man blir (ensam, övergivet, missförstådd, otillräcklig, misslyckad, fel och ovärdig) Då är nervsystemet alltid aktivt. Detta är stress.

Varför skriver jag nu detta? Jo, genom alla möten med klienter finns det ett återkommande mönster när vi arbetar med stress, ångest och rädslor. Det är att i åldersregression kommer vi ofta tillbaka till viktiga kritiska, negativa och avgörande händelser i barndomen. Erfarenheter som var starkt avgörande för vilka val vi gjorde, hur vi skulle se på oss själva, vad som var möjligt och inte möjligt och hur vi uppfattade att övriga världen såg på oss. Om det vi upplevde skapade en negativ självbild, då kommer det att ligga till last för oss senare i livet som vuxna. Detta är den sanning jag möter på mottagningen.

Tomhet och ensamhetskänslor

Upplever du tomhet och ensamhetskänslor trots att du är bland människor. Ofta är det en känsla som följer med i det diffusa djupet inom en. Ibland är det mer påtagligt. När jag möter klienter så beskriver de ofta en känsla av otillräcklighet, rädd för att misslyckas eller att de känner sig ovärdiga. När jag frågar om tomhet och ensamhetskänslor kan jag se i deras ögon att de genast få kontakt med något. Och ofta kan de identifiera känslan som en gammal ”vän” som alltid funnits där och därför inte känns akut eller aktuell. I det jag upplevt så är allt detta sammanlänkat på ett djupare plan.
När vi fyller tomhetskänslan och eliminerar ensamhetskänslorna brukar känslan för klienten bli väldigt bra. Lite som att en stark spänning släpper och kroppen fylls med ljus och liv igen.

Mår du så bra som du önskar?

Om du känner igen dig i texten men inte vet hur du ska göra för att komma ur ditt dåliga mående. Ta då kontakt med mig och vi kan samtala om det, för att se om och hur jag kan hjälpa dig. Om du har viljan att förändra så har jag kunskapen att hjälpa dig.

Jag arbetar med just självutveckling varje dag på min hypnosmottagning. Du är varmt välkommen att höra av dig till mig eller boka en tid vi bokadirekt.

Tack för att du läste 🙂

John

”Sanningen om hypnos”

Förväxla inte scenhypnos med hypnosterapi.

Många personer har en feluppfattning om hypnos. Till exempel tror många att det fungerar lite som Bamses dunderhonung: “Ta en burk honung om du känner dig svag och bums blir du starkare.” Eller att man blir en marionett i hypnotisörens händer och tappar eller ger bort kontrollen. Somliga föreställer sig att hypnotisören har magiska krafter och kan ta över klientens psyke. Andra falska föreställningar är att hypnotisören kan plantera negativa program.  Alla dessa antaganden är fel! Punkt.

En stor bidragande orsak till detta missförstånd är scenhypnos. Showerna upplevs spektakulära. När man inte förstår de bakomliggande faktorerna till varför och hur det fungerar skapar hjärnan fantasier om det. Men faktum är att hypnotisören följer bara psykologiska vedertagna lagar eller grundprinciper för hur man hjälper en person att ändra fokus och mentalt slappna av – det är alltså ingen magi.

Scenhypnos

Som hypnotisör arbetar jag inte med scenhypnos, men vill belysa och förklara hur det fungerar. Förhoppningsvis kan jag eliminera några missförstånd och myter som finns runt hypnos.

Personer kan vara mer eller mindre mottagliga för hypnos. T.ex: tänk dig en skala från 1 till 100, där 1 är ”svårhypnotiserad” och 100 är ”lätthypnotiserad” (vi är alla olika). Scenhypnotisören vill ha de personer som är så nära 100 som möjligt på sin scen. För att hitta dessa bland publiken gör hypnotisören några urvalstester. Det bör också finnas villighet från personens sida (personen kommer upp på scenen vilket visar på villighet). Personen gillar antagligen att stå i centrum. Personen känner publiktrycket (applåder, hejarop) och vill inte göra någon besviken. Dessutom blir personen hypnotiserad.

En van scenhypnotisör kommer att hitta dessa hypnosbenägna personer och övriga får gå och sätta sig i publiken igen. När urvalet är klart har personerna som finns kvar på scenen förhoppningsvis de förutsättningar som krävs för att det ska bli en bra hypnos-show. Alla dessa faktorer är viktiga för att det ska fungera. Personerna vaskas fram varsamt och när detta är klart kan showen börja.

Personer som är analytiska, misstänksamma, rädda, ifrågasättande eller kritiska behöver inte göra sig besväret att gå upp på scenen under en hypnos-show, det kommer antagligen inte att fungera.

Myter och missförstånd skapar problem. 

Så här ser fördomen eller den falska föreställningen ut: “Hypnotisören kan bedöva min hjärna, ta över mitt psyke. Och medan jag är i medvetslöshet kan hypnotisören ändra alla mina undermedvetna program och erfarenheter jag har och samtidigt ändra mina tankar och känslor.” Några kommer på behandling för att det tror det fungerar på detta vis och antar det ska räcker med ett besök, vilket det sällan gör. Jag antar några även undviker att komma för att de tror det fungerar så här (att vi rotar runt i deras psyke) vilket är fel. Jag vet, lite överdrivet, men föreställningen finns och den är helt missvisande.

Personen är medveten under hypnosen, men i djup mental avslappning med fokus på det undermedvetna. Man är alltså själv högst påtaglig med på den hypnotiska resan. Hypnotisören och klienten arbetar tillsammans som ett team. Klienten tar ansvar för sin del och hypnotisören för sin.

Många tror att det räcker med en session för att befria sig från ett livslångt problem, eller att man vid ett tillfälle kan eliminera 5-6 olika symtom som funnits i många år – tyvärr är det inte riktigt så enkelt. Hypnosterapi är mycket effektivt och kan göra stor skillnad på kort tid eller få sessioner. Ibland kan det räcka med ett tillfälle för att förlösa en specifik rädsla (fobi), eller till exempel rökavvänjning. 

Symtom som klienter kommer med kan vara sömnproblem, minnesbortfall, svårt med uppmärksamhet, smärta, prokrastinering, övergivenhetskänslor, osäkerhet, låg självkänsla/självförtroende, separationsångest, överdrivet ansvarstagande, överprestation, svårt att sätta gränser och säga nej och mycket annat. Allt det jag beskriver uttrycker sig som stress, som i sin tur kan leder till känslor av oro, panik, rädsla, smärta, ångest, ilska, sorg, depression, utbrändhet och annat. 

Orsaken till de beteenden och symtom som växt fram är vad vi vill förlösa hos klienten. Samtidigt vill vi förstärka bra saker och lösa upp negativa tankar, beteende/vanor, tillför sådant som klienten önskar och behöver för att nå det önskade resultatet och må bra.

Hypnosterapi.

Tänk dig att du tar bort urvalsprocessen, publiktrycket, anspänningen att behöva göra bra ifrån sig och det är bara själva hypnosen kvar. Det är vad vi har när vi ses på min mottagning. Inga krav eller förväntningar på om du är bra eller dålig på hypnos. På mottagningen är det lugnt och stilla och vi samtalar, berättar och skapar förståelse för problematiken du kommer med. Vi arbetar som ett team mot ditt önskade resultat. Och inget kommer att hända innan du har fått svar på alla frågor och känner dig redo för hypnos. 

KOM IHÅG DU HAR ALLTID DEN YTTERSTA KONTROLLEN – ÄVEN I HYPNOS.

Tack för att du läste! 🙂

John Eriksson

 0706-772115 john@jagkraft.se

Sorgbearbetning

Sorgbearbetning

Sorgbearbetning är väldigt befriande. Min tro är att den som lämnat jordelivet, önskar att du som är kvar på jorden blir fri från sorg och lever ett lyckligt och harmoniskt liv.

Sorg efter en avliden familjemedlem, kär vän eller husdjur, kan förutom sorgen, ge skuld, ältande tankar, vrede, sömnlösa nätter och förvirring. Att kunna kommunicera sina känslor med en partner eller vän som är närvarande, lyssnar och finns där, kan vara ett bra sätt att över tid få ordning på tankar och tömma ut sina känslor.

Om någon ”gråta djup sorg,” var närvarande och stilla se dem. Om någon är ”stark” och ”hantera läget,” var närvarande och stilla se dem. En accepterande och kärleksfull närvaro kan vara guld värd för den som känner sig förtappad i sorgen.

Bli inte rådgivaren, försök inte hitta lösningar eller aktiviteter för att den sörjande ska glömma. Bli inte stressad för att du inte kan förlösa sorgen hos din vän. Det är en process och alla hanterar vi sorg på olika sätt och behöver därför olika lång tid på oss.

Jag minns när min mor gick bort 2001. Det var starkt för mig. Jag gick igenom olika faser, som kan liknas vid krisens fyra faser.

Sorgbearbetning har fyra olika faser:

1. Chockfasen kan hålla i sig från en kort stund upp till en vecka, även längre. Vi tar inte in smärtan. Det kan vara svårt att acceptera det som hänt. Att ”stänga av” är psykets strategi för överlevnad. Under ytan kan det vara ett virrvarr av känslor. Man kan upplevas bete sig konstigt eller bli paralyserad. En del känner känslor av katastrof och panikångest. Allt detta är enligt Kris och traumacentrum varken rätt eller fel, det är bara olika reaktioner.

2. Reaktionsfasen kan pågå i månader. Ofta blir man då överväldigad av starka känslor. Man ältar och frågan sig ”varför?” Tankar om hur ” så orättvist och fel att jag/den drabbas” är vanligt för denna fas. Det handlar om att förstå och hitta mening med det som hänt. Som drabbad vill jag inte förklara något, jag vill bara bli förstådd i mina känslor

3. Bearbetningsfasen. Starka reaktioner avtar och man börjar se framtiden an. Tar upp gamla aktiviteter och börjar skratta och känna mer positiv energi.

4. Nyorienteringsfasen. Man återgår till ett mer normalt liv. Berikad av den negativa erfarenheten. Starkare och mer mogen att ta sig an livet. Självkänslan på plats. Om man påminns om det som utlöste krisen, kan starka känslor och reaktioner fortfarande visa sig.

Den som trycker undan och är ”stark

Många tar ansvar, blir starka för att andra är ledsna och behöver tröst. De blir handlingskraftiga, ”för struktur är ju bra”, allt som ska ske före, under och efter begravningen tar jag hand om – ”då slipper jag känna. Tränger bort sin egen sorg (överlevnadsstrategi) och smärtan blir kvar och instängd.

Efteråt ”glöms” sorgen bort och något sorgearbete hans inte med.

Psyket har en positiv intention med att tränga bort sorgen. Trots det så uppstår smärta, inre konflikter av begränsande slag längre fram i livet. Ibland ligger sorgen som ett täcke över personen och blir en del av livet. Många fastnar och kan inte sluta tänka på den avlidne, trots att det kan ha passerat flera år. Så här behöver man absolut inte ha det.

En session sorgbearbetning, i korta ordalag

Vi inleder med ett samtal om din sorg och kris. Hur du mår i dag och vad du önskar ska hända. Jag berättar hur det fungerar och sedan börjar vi.

När jag arbetar med sorgbearbetning gör jag det genom att försätta klienten i hypnos. Genom en ”inre resa” leder jag klienten. Som du säkert känner till är bilder och känslor det undermedvetnas språk.

Vi skapar en avspänd och lugn känsla. Klienten får föreställa sig en favoritplats (inre rummet) där klienten känner sig trygg och skyddad. Här lämnar jag över kontroll till klienten på det viset att, om klienten känner sig obekväm med något i den kommande ”resan” kan klienten alltid återvända till favoritplatsen.

Jag vägleder klienten till ett möte med den avlidne (en inre resa alltså), till ett tillfälle innan personen avled. Där det osagda blir sagt, det olösta blir löst, försoning och förlåtelse kan ske och ett djupt kärleksfullt farväl kan tas. Vi återvänder till favoritplatsen (inre rummet). Här skapar vi ytterligare ett möte med den avlidne. Jag uppmanar till samtal och frågor samt att lyssna med det inre örat. När du som klient känner att du har samtalat klart med den avlidne tar ni adjö av varandra och säger, på återseende. Slutligen hjälper jag klienten att stärka alla positiva minnen och upplevelser relaterat till den avlidne.

Efter denna del i en sorgbearbetning brukar sorgen och smärtan ha avtagit avsevärt och dagarna efter behövs lite tid för att processa alla intryck och låta insikter falla på plats.

Behöver du sorgbearbetning?

Välkommen med frågor och funderingar eller boka en tid.

John eriksson