Blir du okontrollerbart arg – Agerar ut och känner ånger efteråt?

Många personer blir snabbt explosiva och agerar ut ilskna känslor mot sig själva eller andra. Enligt “den spirituelle krigaren” Davidji, kallas det för ego-respons. En bra rubrik på beteendet tycker jag. När egots behov är otillfredsställda eller det känner sig hotat, då kommer rädslor för misslyckande, för otillräcklighet eller att inte känna sig accepterad… Continue reading “Blir du okontrollerbart arg – Agerar ut och känner ånger efteråt?”

HYPNOS – Är du glädjelös och upplever stress och dåligt samvete?

Känner du dig håglös, nedstämd, glädjelös, irriterad, utan kreativitet och lever med stress, oroskänslor och dåligt samvete varje dag? Du kanske tvingar dig till att göra saker, eller låter bara bli. Inget är lustfyllt. Du vill hitta vägen ur den negativa spiralen, men dina intellektuella sökvägar är uttömda och inget fungerar…? Då finns lösningen djupare inom dig, på ett undermedvetet plan… Continue reading “HYPNOS – Är du glädjelös och upplever stress och dåligt samvete?”

Hjälp mot Oro, ångest och nedstämdhet – Prova hypnos

Många lider av just ångest, oro och nedstämdhet. Några upplever det som att de haft det hela livet. medan andra upplever att det startade efter en livskris för många år sedan och somliga känner ångest sedan några veckor eller månader tillbaka. Oavsett när det startade så går det att få hjälp. Ångesten är vår larmklocka som säger att vi befinner oss i fara, samtidigt är det en väckarklocka som säger; “något måste förändras!” …

Continue reading “Hjälp mot Oro, ångest och nedstämdhet – Prova hypnos”

Hjärnstress! – Panikångest och svallande känslor? Eller säga NEJ, STOPP och sätta gränser i tid?

Varför STRESS? När man använder mer kraft och tid än vad det finns tillgång till, då uppstår fysisk stress. Den inre “hjärnstressen” orsakar ältande och grubblerier. När tiden inte räcker till, när rädslor och oro för vad som kommer eller för det som varit tar över, töms energidepåerna, då ökar stress. Då blir du ledsen, frustrerad, reaktiv, trött eller uppgiven, som i sin tur leder till ytterligare dåligt samvete… Continue reading “Hjärnstress! – Panikångest och svallande känslor? Eller säga NEJ, STOPP och sätta gränser i tid?”

Har du värk? – Med spänningar i skalle, käkar, axlar och/eller rygg?

Många av oss bejakar och anpassar oss efter andras behov och yttre omständigheter – När vi tar ansvar för alla andras känslor och behov glömmer vi bort oss själva. Över tid dränerar vi våra psyken/kroppar på kraft och energi… Continue reading “Har du värk? – Med spänningar i skalle, käkar, axlar och/eller rygg?”

Från tanke till känsla till beteende – Vet du vad som styr ditt humör?

Detta resonemang utgår ifrån att allt vi kan, känner och upplever har vi lärt oss. Vi är summan av våra erfarenheter brukar man säga. Alla känslor och beteenden är inlärda. Vi identifierar något och associerar till det vi redan känner till. Allt sker förstås blixtsnabbt och undermedvetet… Continue reading “Från tanke till känsla till beteende – Vet du vad som styr ditt humör?”

Hur påverkas du av din “inre kritiker”? – Gör den positiv med HYPNOS!

Hur låter din inre dialog med dig själv? Är den kärleksfull och empatisk eller dömande och kritisk? Alla för vi en inre dialog med oss själva kring vårt varande, görande och kännande. Vad gör din “inre kritiker” (ditt ego) med dig…? Continue reading “Hur påverkas du av din “inre kritiker”? – Gör den positiv med HYPNOS!”

HYPNOS – Reducera smärta, vrede, ångest eller panik – Gå ner i vikt – Sluta röka…

Hypnosen har många användningsområden. Föreställ dig att de känslor och beteenden som jag nämner i rubriken är kopplade till stress. Stress finns för att vi inte sätter gränser och säger nej när vi behöver. Alltså sker ingen återhämtning… Continue reading “HYPNOS – Reducera smärta, vrede, ångest eller panik – Gå ner i vikt – Sluta röka…”

Forskning visar! – Hypnos mot IBS, irritabel tarm fungerar.

Läs gärna denna artikel från 2012 (länk längst ner på sidan) om du är en av de som är drabbad av IBS. 10-15 procent av svenskarna beräknas lida av IBS, irriterad tarm, kallas också för stressmage eller balongmage. Spännande läsning som visar att man genom hypnos kan bli fri från denna plågoande och få en beständig förändring… Continue reading “Forskning visar! – Hypnos mot IBS, irritabel tarm fungerar.”

STRESS! – På min hypnosmottagning stöter jag bl.a. på…

Talarångest (jobbigt att tala inför folk/presentation) – Flygskräck (rädd för att krascha/instängd) – Social fobi (rädsla för folkmassor) – Kräkfobi (rädd för att kräkas, bli sjuk) – Låg självkänsla (tron/känslan för personligt värde) – Lågt självförtroende (tron på sin förmåga att prestera) – Oro, ångest och panikångest (kopplat till trauman, erfarenheter från uppväxten) – En gemensam nämnare för dessa symtom är STRESS… Continue reading “STRESS! – På min hypnosmottagning stöter jag bl.a. på…”