Det hypnotiska tillståndet är lugnt, skönt och avslappnat.

Symtom på långvarig stress

Ta tag i stressrelaterade problem i tid

På min hypnosmottagning möter jag människor med många olika symtom. Det som symtomen ofta har gemensamt, är att det ligger stress i botten. Ur stressen kommer ångest, oro, rädslor, panik, ilska, sorg, skuld, skam och mycket annat. Ofta samexisterar många symtom och det kan kännas lite rörigt när man ska berätta om sitt problem. Stressen i sig har också en grundorsak till varför den finns.

Ett klassiskt uttrycket för många av oss när vi tänker på hur vi blev bekräftade som barn är, “jag fick beröm för vad jag gjorde och inte för vem jag var.” Det klassiska uttryckt bekräftar “orsak och verkan” i sin korthet och har stor bäring på hur livet kommer att utveckla sig.

Vi lär oss att över tid handlar det om att prestera bra, vara perfekt, ta stort ansvar, att ständigt finnas för andra och ha förståelse för allt och alla, att vara en “doer,” någon man kan lita på m.m. Dessa beteenden är inlärda tidigt i livet. Med dem kom “fördelar” som vi intuitivt, över tid kunde justera in oss i, genom att förändra och anpassa oss. Dessa tidigt formande förändringar medför ofta en låg självkänsla och negativ självbild som sedan ligger i botten och regerar. Beteenden, tankar och känslor vi har som vuxna, är program i vårt trossystem, som styr vårt liv från ett undermedvetet plan.

Om du har besvär med nedanstående symtom och inte kommer ur “ekorrhjulet” då kanske du behöver vägledning och hjälp. Vänta inte med att ta tag i dina problem. Stress medför inget gott och du behöver ta hand om det, så att du kan uppnå en högre potential i ditt liv och må bra.

13 fysiska symtomen på långvarig stress

1. Muskelvärk och inflammationer.

2. Huvudvärk, migrän och yrsel.

3. Matsmältningsproblem.

4. Diabetes och viktökning.

5. Förkylningar och svårläkta sår.

6. Akne, eksem och herpes.

7. Sköra naglar och håravfall.

8. Tandgnissel, halsbränna och andning.

9. Svettningar och kallsvettningar.

10. Kalla händer och bleka fingrar.

11. Sömn, sex och impotens.

12. Ljud- och ljuskänslighet.

13. Problem med minne och koncentration.

Lånat från hälsotidningen Kurera, läs artikeln “13 vanliga symtom på långvarig stress” i sin helhet här: https://kurera.se/13-vanliga-symptom-pa-langvarig-stress/

Emotionella symtom, som jag i första hand möter på min mottagning.

Stress är så mycket mer än fysiska symtom och negativa beteenden. Det finns en grundorsak som tenderar att handla om dåligt egenvärdet, sprunget ur laddade negativa emotioner från tidigt i livet. Jag upplever att grundorsaken och motorn till den negativa upplevelsen av stress är emotionell.

Panik, ångest, oro, vrede, sorg, nedstämdhet, skuld, skam och rädsla.
För att göra det enkelt så sätter jag rubriken,”RÄDSLA DRIVER STRESS” på dessa ovanstående emotioner.

Man får heller inte glömma att ur stress och de fysiska/emotionella symtomen skapas det negativa vanor, attityder och beteenden. Men det får bli ett annat inlägg.

Vad är vi rädda för? Det finns olika scenarion förstås. Det klassiska är att vi oroar oss för framtiden och ångrar saker i det förflutna. Hjärnan försöker förhindra något som ska/kan hända och samtidigt lösa/ändra eller förstå något affekterat från tidigare i livet. Det blir ingen tid till att landa i nuet. Hjärnan upplever att det lurar faror överallt och kan förstås inte vila, återhämtningen uteblir. Därför ältar och grubblar vi.

För att vara konkret. Vad är “RÄDSLAN” då?

Ett axplock av vanliga saker jag hör på min mottagning är.

Rädsla för att:

Bli/vara ensam
Bli separerad/separationer
Rodna
Svettas
Bli övergiven
Misslyckas
Vara misslyckad
Inte prestera tillräckligt
komma för sent/hinna i tid
Uttrycka sig fel/svamla
Upplevas negativ (tal, utseende, beteende)
Inte vara tillräcklig
Prata inför folk
presentera sig
Inte upplevas duktig och arbetsam
Bli missförstådd
Hamna i konflikt
Stå upp för sin åsikt
Sätta gränser och säga NEJ
Möta auktoriteter
Inte vara perfekt
Inte vara tillags

På arbetet och bland vänner döljer man sina egentliga tankar och känslor kring olika saker. Man visar ett glatt ansikte, att allt är okej för att slippa en konflikt eller följderna och riskerna med att ha en åsikt.
De ovanstående rädslorna är stressande att motverka och försöka kompensera för. De är lärdomar från tidigt i livet och har blivit en del av vårt trossystem. Genom dessa rädslor filtrerar vi allt och orienterar oss genom livet. Det har blivit vår perception (upplevelsen av sig själv och den yttre verkligheten).
T.ex “Om jag misslyckas då…! – Om jag inte kommer i tid då…! – Om jag tar en konflikt då…! – Om jag inte presterar bra då…! – Om jag inte tar fullt ansvar och ställer upp då…! o.s.v.” Det finns alltså alltid risker med att hamna i det man är rädd för. Uppenbarar sig risken, då slår vårt undvikandebeteende på.

Det är förstås väldigt arbetsamt för psyket att alltid vara beredd på faror, attacker och påhopp utifrån och att ständigt försöka kompensera för ett bristande egenvärde eller en bristande tro på att man är intelligent och kan saker. Vi använder distraktioner för att slippa vara i dåliga känslor och på det viset försöker vi undvika olika, både fysiska och emotionella symtom, relaterat till stress. Några av dessa distraktioner kan vara mat, alkohol, droger, tobak, shopping, träning, självskadebeteende, arbetar mycket o.s.v.

Många gånger är man inte alls medveten om sitt beteende för det har blivit en vana och automatiskt håller man sig innanför bekvämlighetssonen där man har kontroll.

Någonstans på vägen ger psyket mer eller mindre upp och tröttnar. När alla distraktioner är använda och uttömda och man hittar inte balansen, då kommer antagligen de tråkiga känslorna.

När psyket börjar ge upp kan man börja uppleva:

-Uppgivenhet
-Rastlös
-Tråkigt
-Initiativlös
-Trött
-Inga drömmar och visioner
-Nedstämt
-Hopplöst
-Minnesbortfall
-Sömnsvårigheter
-Svårt med fokus och koncentration
-Ingen motivation eller lust

Har man inte sökt hjälp vid den här tidpunkten, då är det nog dags. Risken att hamna i depression och utmattning är avsevärt stor. Det är inte för sent att göra något, men det krävs dock att man tar initiativet till att söka hjälp.

“Idag är den morgondag du oroade dig för igår. 

Oro är den ränta du betalar för ett problem som inte ens uppstått.”

Tack för att du läste! 🙂

John

Blir du okontrollerbart arg – Agerar ut och känner ånger efteråt?

Många personer blir snabbt explosiva och agerar ut ilskna känslor mot sig själva eller andra. Enligt “den spirituelle krigaren” Davidji, kallas det för ego-respons. En bra rubrik på beteendet tycker jag. När egots behov är otillfredsställda eller det känner sig hotat, då kommer rädslor för misslyckande, för otillräcklighet eller att inte känna sig accepterad… Continue reading “Blir du okontrollerbart arg – Agerar ut och känner ånger efteråt?”

HYPNOS – Är du glädjelös och upplever stress och dåligt samvete?

Känner du dig håglös, nedstämd, glädjelös, irriterad, utan kreativitet och lever med stress, oroskänslor och dåligt samvete varje dag? Du kanske tvingar dig till att göra saker, eller låter bara bli. Inget är lustfyllt. Du vill hitta vägen ur den negativa spiralen, men dina intellektuella sökvägar är uttömda och inget fungerar…? Då finns lösningen djupare inom dig, på ett undermedvetet plan… Continue reading “HYPNOS – Är du glädjelös och upplever stress och dåligt samvete?”

Hjälp mot Oro, ångest och nedstämdhet – Prova hypnos

Många lider av just ångest, oro och nedstämdhet. Några upplever det som att de haft det hela livet. medan andra upplever att det startade efter en livskris för många år sedan och somliga känner ångest sedan några veckor eller månader tillbaka. Oavsett när det startade så går det att få hjälp. Ångesten är vår larmklocka som säger att vi befinner oss i fara, samtidigt är det en väckarklocka som säger; “något måste förändras!” …

Continue reading “Hjälp mot Oro, ångest och nedstämdhet – Prova hypnos”

Hjärnstress! – Panikångest och svallande känslor? Eller säga NEJ, STOPP och sätta gränser i tid?

Varför STRESS? När man använder mer kraft och tid än vad det finns tillgång till, då uppstår fysisk stress. Den inre “hjärnstressen” orsakar ältande och grubblerier. När tiden inte räcker till, när rädslor och oro för vad som kommer eller för det som varit tar över, töms energidepåerna, då ökar stress. Då blir du ledsen, frustrerad, reaktiv, trött eller uppgiven, som i sin tur leder till ytterligare dåligt samvete… Continue reading “Hjärnstress! – Panikångest och svallande känslor? Eller säga NEJ, STOPP och sätta gränser i tid?”

Har du värk? – Med spänningar i skalle, käkar, axlar och/eller rygg?

Många av oss bejakar och anpassar oss efter andras behov och yttre omständigheter – När vi tar ansvar för alla andras känslor och behov glömmer vi bort oss själva. Över tid dränerar vi våra psyken/kroppar på kraft och energi… Continue reading “Har du värk? – Med spänningar i skalle, käkar, axlar och/eller rygg?”

Från tanke till känsla till beteende – Vet du vad som styr ditt humör?

Detta resonemang utgår ifrån att allt vi kan, känner och upplever har vi lärt oss. Vi är summan av våra erfarenheter brukar man säga. Alla känslor och beteenden är inlärda. Vi identifierar något och associerar till det vi redan känner till. Allt sker förstås blixtsnabbt och undermedvetet… Continue reading “Från tanke till känsla till beteende – Vet du vad som styr ditt humör?”

Hur påverkas du av din “inre kritiker”? – Gör den positiv med HYPNOS!

Hur låter din inre dialog med dig själv? Är den kärleksfull och empatisk eller dömande och kritisk? Alla för vi en inre dialog med oss själva kring vårt varande, görande och kännande. Vad gör din “inre kritiker” (ditt ego) med dig…? Continue reading “Hur påverkas du av din “inre kritiker”? – Gör den positiv med HYPNOS!”

HYPNOS – Reducera smärta, vrede, ångest eller panik – Gå ner i vikt – Sluta röka…

Hypnosen har många användningsområden. Föreställ dig att de känslor och beteenden som jag nämner i rubriken är kopplade till stress. Stress finns för att vi inte sätter gränser och säger nej när vi behöver. Alltså sker ingen återhämtning… Continue reading “HYPNOS – Reducera smärta, vrede, ångest eller panik – Gå ner i vikt – Sluta röka…”

Forskning visar! – Hypnos mot IBS, irritabel tarm fungerar.

Läs gärna denna artikel från 2012 (länk längst ner på sidan) om du är en av de som är drabbad av IBS. 10-15 procent av svenskarna beräknas lida av IBS, irriterad tarm, kallas också för stressmage eller balongmage. Spännande läsning som visar att man genom hypnos kan bli fri från denna plågoande och få en beständig förändring… Continue reading “Forskning visar! – Hypnos mot IBS, irritabel tarm fungerar.”