“Sanningen om hypnos”

Denna bild har ett alt-attribut som är tomt. Dess filnamn är rolig-bild-e1479032786492.jpg

Förväxla inte scenhypnos med hypnosterapi.

Många personer har en feluppfattning om hypnos. Till exempel att hypnos fungerar lite som Bamses dunderhonung, “Ta en burk honung om du känner dig svag och bums blir du starkare.” Eller att man blir en marionett i hypnotisörens händer och tappar eller ger bort kontrollen. Somliga tror att hypnotisören har magiska krafter och kan ta över klientens psyke. Andra föreställningar är att hypnotisören kan plantera negativa program. Alla dessa antaganden är fel, punkt!

En stor bidragande orsak till detta missförstånd är scenhypnos. Showerna upplevs spektakulära. När man inte förstår de bakomliggande faktorerna till varför och hur hypnos fungerar, skapar hjärnan fantasier om det. Men faktum är att hypnotisören följer bara psykologiska vedertagna lagar eller grundprinciper för hur man hjälper en person in i mental avslappning (hypnos) genom att ändra fokus och ingjuta mental avslappning/lugn – det är alltså ingen magi.

Scen-hypnos

Som hypnotisör arbetar jag inte med scenhypnos men använder hypnos som verktyg. Jag vill belysa och förklara hur det fungerar. Förhoppningsvis kan jag eliminera några missförstånd, myter och eventuella rädslor som finns omkring hypnos.

Personer kan vara mer eller mindre mottagliga för hypnos. T.ex: tänk dig en skala från 1 till 100, där 1 är “svårhypnotiserad” och 100 är “lätthypnotiserad” (vi är alla olika). Scenhypnotisören vill ha de personer som är så nära 100 som möjligt på sin scen. För att hitta dessa bland publiken gör hypnotisören några urvalstester. Det bör också finnas villighet från personens sida (personen kommer upp på scenen vilket visar på villighet). Personen gillar antagligen att stå i centrum och vill prova hypnos. Personen känner publiktrycket (applåder, hejarop) och vill inte göra någon besviken. Dessutom blir personen hypnotiserad.

En van scenhypnotisör kommer att hitta dessa hypnosbenägna personer, övriga får gå och sätta sig i publiken igen. När urvalet är klart har personerna som finns kvar på scenen förhoppningsvis de förutsättningar som krävs för att det ska bli en bra hypnosshow. Alla dessa faktorer är viktiga för att det ska fungera. Personerna vaskas fram varsamt och när detta är klart kan hypnosshowen börja.

Personer som är analytiska, misstänksamma, rädda för hypnos, ifrågasättande eller kritiska mot hypnos behöver inte göra sig besväret att gå upp på scenen under en hypnosshow, det kommer antagligen inte att fungera.

Myter och missförstånd skapar problem. 

Så här kan fördomar eller falska föreställningar låta: “Hypnotisören kan bedöva min hjärna, ta över mitt psyke och medan jag är i medvetslöshet kan hypnotisören ändra mina undermedvetna program, erfarenheter och samtidigt ändra mina tankar och känslor. Jag blir en marionett i hypnotisörens händer, jag har ingen kontroll.”
Några kommer på hypnosbehandling för att det tror det fungerar på detta vis. De antar det ska räcker med ett besök hos den “magiske” hypnotisören, vilket det sällan gör. Jag förmodar att några även undviker hypnos för att de tror det fungerar så här (att vi rotar runt i psyke), vilket är fel.
Jag överdriver lite, men falska missvisande föreställningar om hypnos finns och det behöver rättas till.

Personen är medveten under hypnos, men med djup mental avslappning/lugn med fokus på det inre. Det betyder bara att på samma vis som man kan fokusera på den externa världen utanför sig, kan man fokusera på den interna världen inom sig, med samma uppmärksamhet, fokus och medvetenhet. Klienten är alltså själv högst påtaglig medveten på den hypnotiska resan. På det medvetna planet förhåller sig klienten passiv och initiativlös och observerar bara vad det undermedvetna kommunicerar. Hypnotisören och klienten arbetar tillsammans som ett team. Klienten tar ansvar för sin del och hypnotisören för sin. Detta går man igenom vid församtalet, innan någon hypnos utförs.

En del kanske hoppas och tror att det räcker med en hypnos-session för att befria sig från livslånga problem, eller att man vid ett tillfälle kan eliminera 5-6 olika symtom som funnits i många år – tyvärr är det inte riktigt så enkelt. Hypnosterapi är mycket effektivt och kan göra stor skillnad på kort tid eller få sessioner. Ibland kan det räcka med ett tillfälle för att förlösa en specifik rädsla. 

Symtom som klienter kommer på hypnos för, kan vara sömnproblem, minnesbortfall, svårt med uppmärksamhet, smärta, prokrastinering, övergivenhetskänslor, osäkerhet, låg självkänsla/självförtroende, separationsångest, överdrivet ansvarstagande, ältande tankar, överprestation, svårt att sätta gränser och säga nej och mycket annat. Allt det jag beskriver uttrycker sig som stress, som i sin tur kan leder till känslor av oro, panik, rädsla, smärta, ångest, ilska, sorg, depression, utbrändhet och annat. 

Orsaken (fröet) till de negativa beteenden och emotionella/fysiska symtom som växt fram, är vad vi vill förlösa hos klienten. Vi vill förstärka bra saker som redan finns och tillför sådant som klienten önskar och behöver, för att nå det önskade resultatet. Samtidigt lösa upp negativa tankar, känslor och beteenden/vanor.

Hypnos & Hypnosterapi.

När du kommer för hypnosterapi och inte scenshow. Tänk dig att du tar bort urvalsprocessen, publiktrycket, anspänningen att behöva göra bra ifrån sig och det är bara själva hypnosen kvar. Det är vad vi har när vi ses på mottagningen. Inga krav eller förväntningar på om du är bra eller dålig på hypnos. På mottagningen är det lugnt och stilla och vi samtalar, berättar och skapar förståelse för problematiken du kommer med. Vi arbetar som ett team, mot ditt önskade resultat. Och inget kommer att hända innan du har fått svar på alla frågor och känner dig redo för hypnos. 

KOM IHÅG DU HAR ALLTID DEN YTTERSTA KONTROLLEN – ÄVEN I HYPNOS.

Kortversion om hypnos

När man arbetat med hypnos många år inser man hur fantastiskt kraftfullt verktyg det är. Även om hypnos inte är magi eller mystiken, är det oundvikligt att inte bli imponerad. Många gånger känns det som magi och man blir djupt överraskad och förvånad över hur effektivt det fungerar. 

Hypnotisören följer psykologiska lagar och väl beprövad erfarenhet för att hjälpa en klient in i hypnos. Genom suggestioner riktat till det undermedvetna kan hypnotisören hjälpa klienten in i en skön hypnotisk vila.

En väl använd metafor är: I hypnos använder vi och adresserar det undermedvetna. Vårt undermedvetna kan du tänka på som vårt operativsystem, det är mjukvaran. Hjärnan är hårdvaran. Mjukvaran (operativsystemet) talar om för hårdvaran (Hjärnan) vad som ska göras. Den informationen upplevs i kroppen och genererar ut i beteendet och ut i världen.

Hypnos är ett tillstånd av stark fokuserad uppmärksamhet. En fotbollsspelare i en matchsituation fokuserar endast på var bollen finns, var andra spelare och han själv är placerad och hur fort eller sakta den behöver röra sin kropp.

Detta innebär att hjärnan behöver blockera ut saker som normalt skulle vara i medvetandet. Det innebär också att han avbryter det kritiska tänkandet, och värderar eller dömer inte, han bara gör. Så fungerar det i en hypnos-situation också

Klient och hypnos

I en terapeutisk situation, under hypnos, förhåller sig klienten passiv och initiativlös. Det medvetna ska inte analyserar inte heller värderar vad som upplevs genom de inre sinnena. Klientens roll är att observera, uppleva. Att agera som en kommentator och eventuellt återberätta för hypnotisören vad klienten känner, ser och hör.

Hypnotisörens ansvar och roll är att hjälpa klienten och göra det möjligt att stänga ute den externa världen, för att okritiskt kunna blicka inåt och bli mentalt avslappnad. I detta tillstånd ökar möjligheten avsevärt till att lära sig nytt. Det kan krävas ett par interventioner för att det ska kännas lätt och ansträngningslöst att följa hypnotisören – att var den som upplever helt okritiskt.

I hypnos kan klienten höra ljud från rummet, utifrån och vara medveten om situationen och hypnotisören. Klienten kan tänka och uppleva sin kropp. Klienten är i någon mening vaken med den yttersta kontrollen. Klienten kan kliva upp och gå därifrån om klienten verkligen vill det. Ofta är man så avslappnad och skönt inåtorienterad att man låter bli det, samtidigt har ju klienten sina egna avsikter med att komma till hypnotisören.

Hypnos är ett vanligt vardagligt tillstånd såsom dagdrömmeri, eller man ser en spännande film och blir uppslukad av berättelsen och stänger ute alla andra intryck. När du går i egna tankar och kanske löser något problem och du hör inte när andra pratar till dig, då är du i ett hypnotiskt tillstånd. Det är ett vanligt vardagligt fenomen som vi alla går i och ur många gånger på en dag.

Du som väljer hypnos som behandlingsmetod ska veta att, ingen hypnos görs förrän du har fått svar på alla dina frågor och känner dig trygg.

Som man brukar säga: Det farligaste som kan hända i hypnos är att ingenting händer 

 0706-772115 john@jagkraft.se