Föreställ dig ett liv där DU får ut MER av dig själv och livet…

Negativa erfarenheter från tidigt i livet kan håller dig tillbaka, hindra dig från framgång och stänga möjligheterna att känna glädje och harmoni. Men det går att arbeta bort. Det finns all anledning att ta hand om det. Du kan förlösa din inre resurser, din kreativitet och hitta ett bättre flow i livet…      

Continue reading “Föreställ dig ett liv där DU får ut MER av dig själv och livet…”

Hypnos mot oro – Absolut! – Det går att “arbeta” bort…

Upptas din vakna tid av mycket oro – en odefinierbar molande känsla – som gör det svårt att koncentrera sig – svårt att sova? Det behöver inte vara så! alla tankar och känslor gör det svårt att fungera till 100%. Oroar du dig över arbetet, barnen, tentan, din betydelse, studier, dina prestationer, faror  och elände i världen, framtiden, hälsan osv? Det finns hjälp att få… Continue reading “Hypnos mot oro – Absolut! – Det går att “arbeta” bort…”

“Min uppfattning om verkligheten är inte lika med verkligheten.”

Precis som en modern ugn är det undermedvetna programmerat. Idag finns ugnar med inbyggd kokbok, med recept som gör precis så som de är programmerade att göra. Så fungerar även vårt undermedvetna, det gör vad det är programmerat att göra… Continue reading ““Min uppfattning om verkligheten är inte lika med verkligheten.””

Får man reaktiva känslor när man borde vara lugn – Då kan man vara fast i ett negativt Ego-tillstånd

Vi kan kalla det ”självsabotage”. Många människor reagerar, blir explosiva och utåtagerande, utan att tänka på följderna för sig själva eller den som blir utsatt. Då kan det handla om oprocessade känslor från tidig uppväxt, som fastnat i det undermedvetna. Vi har flera ego-tillstånd (jagtillstånd), barn-, vuxen- och föräldrajaget. Skapandet av Ego-state therapy tillskrivs John G. Watkins … Continue reading “Får man reaktiva känslor när man borde vara lugn – Då kan man vara fast i ett negativt Ego-tillstånd”

Begränsas du av dina tankar – Störs du av dina inre bilder.

Det sägs enligt expertis att tanken alltid kommer först, före handling och känsla. Det finns en viss tågordning så att säga. Något vi tar  in (stimulus) och behandlar perceptivt (tolkar via våra sinnen), blir först en tanke, även om vi inte hinner uppfatta den. Tanken koverters blixtsnabbt till en bild, bilden skickas till vårt “erfarenhetsarkiv” (det undermedvetna)… Continue reading “Begränsas du av dina tankar – Störs du av dina inre bilder.”