Utbildning i hypnos (Att hypnotisera någon)

Covid-19

Under Corona har jag minskat deltagarantalet till 6 platser (10). På det viset får vi distans. Vi tvättar och spritar händer. Samt vädrar vi på bästa sätt.

Kontakta John via mail eller telefon. Boaka en session kan du göra via boka-direkt.

Mail: john@jagkraft.se

Telefon: 0706 772 115


Grundkurs i 2 delar

Efter kursen kan du börja hjälpa människor genom regressionsarbete. Att snabbt och effektivt förlösa fobier, sorg, vrede, rädslor och på olika vis förstärka självförtroende och egenvärde. Om du redan arbetar terapeutiskt kan detta var ett riktigt bra verktyg i din tekniklåda.

Grundkurs steg 1 & 2.

Grundkurs steg 1: Tre dagar: Steg 1 – 29/4 till 1/5. Från kl: 09.30 – 17.00 alla dagar. Plats: Köpenhamnsvägen 13 i Malmö. Anmäl dig genom att maila mig.

Diplomerande kurs steg 2:
Tre dagar: Steg 2. 3/6 till 5/6. Från kl: 09.00 till 17.00 Plats: Köpenhamnsvägen 13 i Malmö.

Länk till diplomerande kursdel steg 2: https://www.jagkraft.se/diplomerande-kur-2-hypnosterapi/

Demo

Transformering – Regression- / suggestionsterapi

Det kan inte bli mer stimulerande, spännande och intressant. I 13 år har hypnosterapi, NLP och coaching varit min sysselsättning varje dag. Jag går till mitt arbete fylld av glädje och passion. Varje morgon vet jag, att jag kommer att möta människor som behöver min hjälp och jag kan och får vara delaktig i deras läkande process, vilket är mycket tillfredsställande.

Sessionerna upplevs olika då det är en dynamisk process, där läkandet sker i olika hastighet beroende på problematik och andra omständigheter. Men att få ta del av och veta att jag kan göra en positiv skillnad med de otroligt bra tekniker och metoder jag har, är verkligen en ynnest och jag känner tacksamhet.

Hur skulle det vara om du hade tekniker och metoder som kan hjälpa människor att:

– släppa en specifik fobi vid en session
– sluta röka 1-3 sessioner
– ta bort sockerberoende 1-2 sessioner
– släppa och reducera stress och ångest
– neutralisera orsaken till panikattacker på 1-3 sessioner
– stärka självkänsla och självförtroende genom djuphypnos och stärkande suggestioner
– och mycket annat

Om du redan arbetar terapeutiskt, kan detta vara ett mycket kraftfullt, effektivt och värdefullt verktyg i din egen terapeutiska ”verktygslåda”.

Tveka inte! Ta chansen och hör av dig med frågor via mail: john@jagkraft.se – Vill du att jag ska ringa upp, kan du maila ditt telefonnummer och namn, så återkopplar jag så snart jag kan.

Grundkurs steg 1. Verktyget ”hypnos”

Det absolut viktigaste för en hypnotisör är att kunna försätta subjektet i ett förändrat medvetandetillstånd (hypnos). Utan hypnos blir det ingen effekt av det åtgärdsarbete man ska utföra. Vi vill alltså få subjektet i ett suggestionbart tillstånd. Mottaglighet är olika för varje subjekt. Det är viktigt och krävs att du kan hantera olika induktions- och fördjupande tekniker och förstå de underliggande faktorer, som gör att det fungerar.

Grundkursens tre dagar kommer att handla om just ”verktyget” hypnos. Kursen är upplagd liknande ett flöde genom en hypnotisk intervention, från det första handslaget till uppvaknandet. Vi går igenom all olika steg för att du i grunden ska förstå vad som orsakar eller inte orsakar hypnos. Det är många steg och olika tekniker som användas vid en induktion. Du får lära dig tre viktiga induktionstekniker. Frågor och svar

Kursbeskrivning

Kursen är upplevelsebaserad med praktiska övningar och demonstrationer. Syftet är att deltagarna ska tillgodogöra sig gedigna och fullgoda tekniker och metoder baserad på den traditionella hypnosen (direkt induktion). Behållningen är att förstå grundprinciperna för de bakomliggande faktorer som framkallar hypnos och på så vis tillförsäkra ett tryggt och säkert hypnostillstånd.

Utbildningens tillämpning är begränsad till att försätta en person i ett förändrat medvetandetillstånd (hypnos), att ge lugnande och avslappnande suggestioner och vidare till uppvaknandet. Utbildningsmaterialet är baserat på evidens för hur man inducerar, fördjupar, suggererar och avslutar en session. I centrum står subjektets säkerhet. Nödvändig förståelse och kunskap om detta ges. Lagar och föreskrifter följs enligt socialstyrelsens riktlinjer.

Hypnosmetodiken kompletteras med fördjupad neurovetenskapliga kunskaper genom förklaringsmodellen “psykets teori” med särskilt fokus på att förstå det medvetnas och det omedvetnas (Dynamiska modellen) olika funktion och roll vid en hypnotisk intervention.

Visar & berättar

Kursen ger:

 • Redskap och förståelse för vikten av att kalibrera (skatta) och förstå subjektets initiala tillstånd och kunna göra rätt bedömning av vilken induktionsmetod som ska användas. 
 • Förståelse för hur relation, metod och intention samverkar. 
 • Redskap för att fördjupa och förlänga det hypnotiska tillståndet och för att främja återhämtning.
 • Redskap för att testa hypnotiska djup och skapa övertygelse av hypnosförmåga hos subjektet.
 • Förståelse och redskap för hur man skapar en undermedveten allians med subjektet (rapport) och snabbt skapar ett medgivande klimat för att underlätta påbörjandet av ett hypnotiskt arbete.
 • Förståelse för vikten av ett effektivt introduktionssamtal. 
 • Redskap och förståelse för hur man överbryggar omedvetna rädslor (neuroception) och därmed öka förmågan att uppleva vilsamhet och enklare kunna tillgodogöra sig hypnosen.


Åtgärdsarbetet handla om att ge suggestioner (förslag). Du lär dig skriva och formulera suggestioner till olika problemställningar.

Du lär dig att underlätta, skapa förutsättningar för att inducera och fördjupa hypnosen. Du tränar på dina kursdeltagare och hemma förstås.

Du lär dig att med suggestionsterapi förändra någons perceptionen. T.ex. en klient uppfattar något som farligt eller otrevligt (fobi). Du kan alltså arbeta med grundorsaken till problemet (Transformation- och regressionsarbete) eller genom suggestionsåtgärder förändra ett negativt symtom. Effektivast är att arbeta med båda teknikerna. Ytterligare tekniker, trix och knep kommer med i paketet.

Du kommer att uppleva ett snabbt, spännande, roligt, kreativt och effektivt sätt att arbeta på. Arbetar du redan terapeutiskt, kan detta bli ett bra komplement.

I grundkursen steg 1 utföra vi inte djupgående åtgärdsarbete. Grundkursen handlar uteslutande om att lära sig försätta en person i hypnos, samt fördjupningstekniker och lite suggestionsarbete.

Du kommer redan första dagen att förstå grundprinciperna för hur man inducerar hypnos. Vi kommer förstås att träna och träna igen. Kursdagarna är från fredag till söndag, 3 dagar från kl 09.30 -17.00 

Efter kursen förstår du varför hypnos fungerar och mekanismerna bakom det hypnotiska tillståndet. Allt sker i en takt där du hinner med att integrera ditt lärande. Efter tre dagars kurs kan du grunderna och du kan försätta en person i hypnos.

John Eriksson 2017 Sollefteå-1S
John Eriksson Kursledare

Innehåll:

 • Flödesschema
 • Psykets teori                                    
 • Hypnos och svensk lagstiftning
 • Patientsäkerhetslagen                       
 • Försäkringar                                   
 • Omsorgsplikt
 • Hypnosens Historia                       
 • Definition – Myter och missförstånd
 • Övningar enskilt och i grupp
 • Ökad användning av hypnos           
 • Trans, hypnos eller FMT
 • Försvarsmekanismer 
 • Klassisk betingning                   
 • Omedvetet och medvetet               
 • Analytisk, icke analytisk
 • Hur psyket fungerar                       
 • Kritisk faktor (censuren)                                 
 • Suggestion                                         
 • Universella lagar
 • Fallbeskrivningar                          
 • Dissociation/Association   
 • Indirekta suggestioner                 
 • Direkta suggestioner
 • Kontraindikation                         
 • Fraktionering
 • Självhypnos                                     
 • Tecken på hypnos                           
 • vad är Induktion
 • Förvirringsinduktion
 • Dave elman induktion
 • Testa transdjup
 • Övertygare
 • Fördjupningsmetoder                   
 • Rapport
 • Posthypnotiska suggestioner     
 • Preposthypnotiska suggestioner
 • Mallar för fördjupning
 • Ordlista
 • Suggestionosterapi
 • Avsluta session


HELA GRUNDKURSEN; Steg 1 och steg 2. Pris: För privatpersoner11900 kr. ink. moms. (För företag exklusive moms)

Länk till diplomerande kursdel steg 2: https://www.jagkraft.se/diplomerande-kur-2-hypnosterapi/

Anmälan till kursen gör du genom att maila.
Mail: john@jagkraft.se – Telefon: 0706-772115 – Hör av dig om du har frågor.

/ Vh John Eriksson