Utbildning i hypnos (Att hypnotisera någon)

Välkommen att kontakta mig eller boka-direkt i Malmö:

Mail: john@jagkraft.se

Telefon: 0706 772 115


Grundkurs i 2 delar (3+3 dagar) – Totalt 6 dagar utbildning

Efter kursen kan du börja hjälpa människor att förlösa fobier, sorg, vrede, sluta röka, gå ner i vikt och på olika vis förstärka självförtroende och egenvärde. Om du redan arbetar terapeutiskt kan detta var ett riktigt bra verktyg i din toolbox.

Covid- 19

Under Coronapandemin har jag minskat deltagarantalet till 6 platser (10). På det viset får vi utrymme och distans. Vi tvättar händer och spritar under dagen. Samt vädrar vi på bästa sätt. Vi lär oss även att försätta någon i hypnos utan att röra vid personen

Grundkurs steg 1. & steg 2. Pris: 11900 kr. (exklusive moms för företag).

Grundkurs steg 1: Tre dagar V39: 30/9 – 2/10, 2022. Från kl: 09.30 – 17.00 alla dagar. Plats: Köpenhamnsvägen 13 i Malmö. 6 platser.

Diplomerande kurs steg 2: Tre dagar V44: 4/11 till 6/11-2022 Från kl: 09.00 till 17.30 Plats: Köpenhamnsvägen 13 i Malmö 6 platser.
Länk till diplomerande kursdel steg 2: https://www.jagkraft.se/diplomerande-kur-2-hypnosterapi/

Innehåll

Grundkurs steg 1. Verktyget ”hypnos”

Det absolut viktigaste för en hypnotisör är att kunna försätta subjektet i ett förändrat medvetandetillstånd (hypnos). Utan hypnos blir det ingen effekt genom det åtgärdsarbete man sen utför. Vi vill alltså få subjektet i ett suggestionbart tillstånd där det är lätt att lära och lära om. Suggestebiliteten (mottaglighet) är olika för varje subjekt, därför krävs det att du kan hantera olika tekniker och förstå vad det är som gör att det fungerar.

Grundkursens tre dagar kommer att handla om just ”verktyget” hypnos. Kursen är upplagd, liknande ett flöde genom en hypnotisk intervention från det första handslaget till uppvaknandet. Vi går igenom all olika steg för att du i grunden ska förstå vad som orsakar eller inte orsakar hypnos. Det är många steg och olika tekniker som användas vid en induktion. Du lär dig de tre viktigaste induktionsteknikerna. 

Kursbeskrivning

Huvuddelen av kursen är upplevelsebaserad genom praktiska övningar och live demonstrationer. Det syftar till att deltagarna genom alla sina sinnen ska tillgodogöra sig fullgoda tekniker och metoder baserad på den traditionella hypnosen (direkt induktion). Deltagarna ska även få inblick i det framväxande moderna förhållningssättet (Indirekt induktion). Behållningen är att förstå grundprinciperna för de bakomliggande faktorer som framkallar hypnos och på så vis tillförsäkra ett tryggt och säkert hypnostillstånd.

Utbildningens tillämpning är begränsad till att försätta en person i ett förändrat medvetandetillstån (hypnos), att ge lugnande och avslappnande suggestioner och vidare till uppvaknandet. Utbildningsmaterialet är baserat på evidens för hur man inducerar, fördjupar, suggererar och återuppväcker subjektet. I centrum står subjektets säkerhet varvid nödvändig förståelse och erforderlig kunskap om detta ges. Lagar och föreskrifter följs enligt socialstyrelsens riktlinjer.

Hypnosmetodiken kompletteras med fördjupad neurovetenskapliga kunskaper genom förklaringsmodellen “psykets teori” med särskilt fokus på att förstå det medvetnas och det omedvetnas olika funktion och roll vid en hypnotisk intervention – för att på bästa sätt tillfredsställa subjektets behov och önskan.

Kursen ger:

 • Redskap och förståelse för vikten av att kalibrera och förstå subjektets initiala tillstånd och kunna göra rätt bedömning av vilken induktionsmetod som ska användas. 
 • Förståelse för hur relation, metod och intention samverkar. 
 • Redskap för att fördjupa och förlänga det hypnotiska tillståndet och för att främja återhämtning.
 • Redskap för att testa hypnotiska djup och skapa övertygelse av hypnosförmåga hos subjektet.
 • Förståelse och redskap för hur man skapar en undermedveten allians med subjektet och snabbt främjar ett medgivande klimat för att underlätta påbörjandet av ett hypnotiskt arbete.
 • Förståelse för vikten av ett effektivt introduktionssamtal. 
 • Redskap och förståelse för hur man överbryggar initiala omedvetna rädslor (neuroception) och därmed öka förmågan att uppleva vilsamhet och enklare kunna tillgodogöra sig hypnosen.


Åtgärdsarbetet handla om att ge suggestioner (förslag till det undermedvetna). Du lär dig skriva och formulera suggestioner till olika problemställningar. Vi kommer att prova på regressionsarbete.

I grundkurs lär du dig att inducera och fördjupa hypnosen, du tränar på dina kursdeltagare och hemma förstås. Vi spelar in demo av de olika induktionerna. 

Vid nästa kurs som är diplomerande, arbetar vi och lär oss olika fördjupande frigörelsetekniker och regressionsarbete. Det handlar om orsak och verkan. Orsaken kan ligga i uppväxtåren men också framåt i tiden och leda till olika symtom. Du lär dig att med suggestionsterapi förändra någons perceptionen. T.ex. en klient uppfattar något som farligt eller otrevligt (fobi), men som egentligen inte är det. Du kan alltså arbeta med grundorsaken till problemet, eller genom suggestionsåtgärder förändra ett negativt symtom. Effektivast är att arbeta med båda teknikerna. Ytterligare tekniker, trix och knep kommer med i paketet.

Om du inte är bevandrad i hypnosens värld kommer du att uppleva ett snabbt, spännande, roligt, kreativt och effektivt sätt att arbeta på. Arbetar du redan terapeutiskt, kan detta bli ett av de bästa verktygen i din ”toolbox”.

I grundkursen kommer vi inte att utföra djupgående åtgärdsarbete (terapeutiskt arbete). Grundkursen handlar uteslutande om att lära sig att försätta en person i hypnos, samt fördjupande tekniker och suggestionsarbete.

Du kommer redan första dagen att förstå grundprinciperna för hur man inducerar hypnos. Vi kommer förstås att träna och träna igen. Kursdagarna är från fredag till söndag, 3 dagar från kl 09.30 -17.00 

Efter kursen kan du försätta en person i hypnos, och förstå varför hypnos fungerar och mekanismerna bakom det hypnotiska tillståndet. Allt sker i en takt där du hinner med att integrera ditt lärande. Efter tre dagars kurs kan du grunderna och du kan försätta en person i hypnos. Alla får ett intyg efter att ha utfört ett kort examinationsprov.

John Eriksson 2017 Sollefteå-1S

John Eriksson – Kursledare 

Innehåll:

 • Flödesschema
 • Psykets teori                                    
 • Hypnos och svensk lagstiftning
 • Patientsäkerhetslagen                       
 • Försäkringar                                   
 • Omsorgsplikt
 • Hypnosens Historia                       
 • Definition – Myter och missförstånd
 • Övningar enskilt och i grupp
 • Ökad användning av hypnos           
 • Trans, hypnos eller FMT
 • Försvarsmekanismer 
 • Klassisk betingning                   
 • Omedvetet och medvetet               
 • Analytisk, icke analytisk
 • Hur psyket fungerar                       
 • Kritisk faktor (censuren)                                 
 • Suggestion                                         
 • Universella lagar
 • Fallbeskrivningar                          
 • Dissociation/Association   
 • Indirekta suggestioner                 
 • Direkta suggestioner
 • Kontraindikation                         
 • Fraktionering
 • Självhypnos                                     
 • Tecken på hypnos                           
 • vad är Induktion
 • Förvirringsinduktion
 • Dave elman induktion
 • Testa transdjup
 • Övertygare
 • Fördjupningsmetoder                   
 • Rapport
 • Posthypnotiska suggestioner     
 • Preposthypnotiska suggestioner
 • Mallar för fördjupning
 • Ordlista
 • Suggestionosterapi
 • Avsluta session

HELA GRUNDKURSEN; STEG 1 OCH STEG 2. Pris: 11900 kr.
Inklusive Moms för privatpersoner (Exkslusive moms för företag).


Länk till diplomerande kursdel steg 2: https://www.jagkraft.se/diplomerande-kur-2-hypnosterapi/

Anmälan till kursen gör du genom att maila mig.
Mail: john@jagkraft.se – Telefon: 0706-772115 – Hör av dig om du har frågor.

/ Vh John Eriksson