Grundkurs – Lär dig hypnotisera

Välkommen att kontakta mig eller boka-direkt i Malmö:

Mail: john@jagkraft.se

Telefon: 0706 772 115


Grundkurs i hypnos

Lär dig hypnos på 3 dagar:

Grundkursen: 22/11 till 24/11-19 i Malmö
Grundkursen: 17/1 till 19/1-20 i Malmö
Diplomerande kurs 4 dagar. Februari/Mars 2020 i Malmö (Datum ej spikat, återkommer om det).


Det absolut viktigaste för en hypnotisör är att kunna försätta sina klienter i ett förändrat medvetandetillstånd (hypnos). Utan hypnos blir det ingen effekt genom det åtgärdsarbete man sen gör. Vi vill alltså få klienten i ett suggesetionsbart tillstånd. Suggestebiliteten är förstås olika hos klienter därför krävs det att du kan hantera olika tekniker och förstår vad det är som gör att det fungerar.

Dessa tre dagar kommer att handla om just ”verktyget hypnos”. Kursen är upplagd, liknande ett flöde genom en hypnotisk intervention från det första handslaget till uppvaknandet ur hypnosen. Vi kommer att gå igenom all olika steg för att du i grunden ska förstå vad som orsakar eller inte orsakar hypnos. Det är många steg och olika tekniker som kan användas vid en induktion. Du kommer att lära dig 3-4 olika induktionstekniker. 

Du lär dig att skapar en undermedveten allians (rapport) med klienten, för att enkelt och snabbt kunna skapa ett klimat, en trygghet och en atmosfär som underlättar själva induktionen. 

Åtgärdsarbetet kommer att handla om att ge suggestioner (förslag till det undermedvetna). Du kommer att lära dig hur du kan skriva och formulera suggestioner till olika problemställningar klienten kan ha. Vi kommer att prova på regressionsarbete.

I denna grundkurs lär du dig att inducera och fördjupa hypnosen, du kommer att träna på dina kursdeltagare och hemma förstås. Vi kommer på ett enkelt vis att spela in demo av de olika induktionerna. 

Vid nästa kurs som är diplomerande, kommer vi uteslutande att arbeta med olika fördjupande frigörelsetekniker och regressionsarbete. Det handlar om orsak och verkan, där orsaken kan ligga långt tillbaka i uppväxtåren och som leder till symtom såsom oro, rädslor, migrän, spänningar, sömnproblematik, stress, ilska, sorg, skam och skuld mm. Du lär dig även att med suggestionsterapi förändra någons perceptionen. T.ex. en klient uppfattar något som farligt eller otrevligt, men som egentligen inte är det. Du kan alltså arbeta med grundorsaken till problemet eller genom suggestionsåtgärder förändra ett negativt symtom. Effektivast är att arbeta med båda teknikerna. Ytterligare tekniker, trix och knep kommer med i paketet.

Om du inte är bevandrad i hypnosens värld kommer du att uppleva ett nytt, snabbt, spännande, roligt, kreativt och effektivt sätt att arbeta på. Arbetar du redan terapeutiskt, kan detta bli ett av de bästa verktygen i din ”toolbox”.

I grundkursen kommer vi inte att utföra djupgående åtgärdsarbete på någon. Grundkursen handlar uteslutande om att lära sig att försätta en person i hypnos, samt fördjupningstekniker och suggestionsarbete.

Du kommer redan första dagen att förstå grundprinciperna för hur man inducerar hypnos på en annan person. Vi kommer förstås att träna och träna igen. Kursdagarna är från fredag till söndag, 3 dagar från kl 09.30 -17.00 

Intyg. Efter kursen kan du försätta en person i hypnos och förstå mekanismerna bakom fenomenet hypnos och dess olika tillstånd. Du kan använder kursmaterialet till att uppdatera och fördjupar dina kunskaper efter kursen, medan du samtidigt tränar på vänner och familj. Du lär dig självhypnos och förstår hur du kan hjälpa dig själv och andra. Allt sker i en takt där du hinner med att integrera ditt lärande. Vi börjar med en demo, efter genomgång och övning på de olika delmomenten tränar ni på varandra. Efter kursen kan du grunderna för hur och varför hypnos fungerar... Alla får ett intyg.

John Eriksson 2017 Sollefteå-1S

John ErikssonKursledare ..

Om vi blir minst 6 deltagare håller vi till på min mottagning (Köpenhamnsvägen 13 i Malmö). Blir det fler deltagare återkommer jag med platsinformation.

 • Flödesschema
 • Psykets teori                                    
 • Hypnos och svensk lagstiftning
 • Patientsäkerhetslagen                       
 • Försäkringar                                   
 • Omsorgsplikt
 • Hypnosens Historia                       
 • Definition – Myter och missförstånd
 • Övningar enskilt och i grupp
 • Ökad användning av hypnos           
 • Trans, hypnos eller FMT
 • Försvarsmekanismer 
 • Klassisk betingning                   
 • Omedvetet och medvetet               
 • Analytisk, icke analytisk
 • Hur psyket fungerar                       
 • Kritisk faktor                                 
 • Suggestion                                         
 • Universella lagar
 • Fallbeskrivningar                          
 • Dissociation/Association   
 • Indirekta suggestioner                 
 • Direkta suggestioner
 • Kontraindikation                         
 • Fraktionering
 • Självhypnos                                     
 • Tecken på hypnos                           
 • vad är Induktion
 • Förvirringsinduktion
 • Dave elman induktion
 • Testa transdjup
 • Övertygare
 • Fördjupningsmetoder                   
 • Rapport
 • Posthypnotiska suggestioner     
 • Preposthypnotiska suggestioner
 • Mallar för fördjupning
 • Ordlista
 • Suggestionosterapi
 • Avsluta session

PRIS FÖR KURSEN: 5300 kr. Ink. moms

Vid 6 deltagare håller vi till i lokalerna på min mottagning (köpenhamnsvägen 13 i Malmö). Om vi blir fler återkommer jag med platsinformation senare. Oavsett var vi håller till, blir det omkring Malmö.

Anmälan gör du genom att maila mig.
Min mail: john@jagkraft.se – Telefon: 0706-772115 Hör av dig om du har frågor.