Sluta röka

Välkommen att kontakta mig. Eller “Bokadirekt”.

Boka tid
Mail: john@jagkraft.se

Telefon: 0706 772 115

Sluta röka

Är du verkligen redo att sluta röka? Vill du verkligen ha hjälp? Okej, då är du varmt välkommen. “Rökning dödar” det står på alla cigarettpaket. Det är dags att ta det på allvar.

Sluta röka vs nikotin

Nikotin är en drog som snabbt ger ett starkt fysiskt och psykologiskt beroende. Nikotinberoende klassas som ett beroendesyndrom orsakat av att en psykoaktiv substans (nikotin) som sätter hjärnans belöningssystem ur balans. En övervägande andel av dem som röker blir fysiskt beroende. Vid ett rökstopp ger beroendet i regel upphov till abstinensbesvär som varar upp till en månad och ger röksug, oro och irritation. Nikotinabstinens inträder snabbt, inom några timmar. De flesta upplevda fördelar med att röka kommer av befrielse från nikotinabstinens som inträder varje gång man tar en cigarett.

“Jag försökte att sluta röka att intala mig själv att jag inte ville röka. MEN JAG TRODDE INTE PÅ MIG SJÄLV”

Barbara Kelly

Vad krävs av dig för att sluta röka?

Många vill sluta röka. De flesta som vill sluta röka inser att det är osunt och farligt att röka. Viljan att sluta röka kanske finns, men den är oftast svagare än begäret och vanan att röka.

När man arbetar med hypnotiska tekniker i det undermedvetna för att sluta röka kommer viljan att spela en avgörande roll. Om du på en skala 0 till 10 har en vilja på 10 kommer du antagligen att sluta röka efter några sessioner. Om du har en svag viljan eller vill sluta röka för att någon annan tycker det, kommer det att bli mycket svårt, det kommer antagligen inte att fungera.

Med Hjälp av din övertygande vilja, min erfarenhet och kunskap, kommer du att lyckas sluta röka. Det blir många sparade kronor på ett år, för att inte prata om hur hälsosam du kommer att känna dig.

Oavsett om du rökt i 40 år eller 3 månader så fungerar det. Det viktiga är att du har en vilja till att sluta röka.

Man kan se det så här: Rökning har psykologiska och sociala sidor. Att röka är ett inlärt beteende. Och det har skapat ett begär (kemist beroende). En vana att röka har etablerats och detta kan vara betingat till olika situationer du utsätter dig för under dygnet. Såsom rasten, lunchen, micropausen, när du vaknar på morgonen, när du läser tidningen, när du socialiserar, till telefonsamtalet, till kaffetåren, till det goda vinglaset, när du känner stress eller tristess. Dessa situationer är triggers (betingade med rökning) som manar till rökning från ett undermedvetet plan.

Häng med på denna “sluta röka” analogi

Om du förställer dig att det undermedvetna, starka, instinktiva behov/begär att röka är en “tröskel” som är en meter hög. Du måste över tröskeln för att inte röka. Om den tröskeln är högre än viljan, räcker inte viljan till. Du kommer alltså inte över tröskeln och kan inte motstå suget eller abstinensen och du röker din cigarett iallafall.

Men om vi med hypnotiska tekniker, kan sänka din tröskel (begäret att röka), så den blir exempelvis 30 cm hög och samtidigt stärka din medvetna vilja och motivation att inte röka, då blir det enklare att komma över tröskeln (begäret att röka). Din starka vilja kan då hjälpa dig över tröskeln som nu är mycket lägre och du låter bli att röka. Du övervinner suget att röka helt enkelt. Därför är din vilja viktig.

Efter att du klarat av första “tröskeln” så blir det enklare. Efterhand blir tröskeln lägre och kommer mer sällan.

Vinster med att sluta röka

Tjära, nikotin, kolmonoxid och alla gifter som du andas in från cigaretten fångas upp av de små alveolerna i lungorna och transporteras ut till varje cell i hela kroppen.
Om du börjar fokuserar på fördelarna med att sluta röka, kommer den tanken att börja växa och du kan börja etablera en vilja som hjälper dig. Tänk på fördelarna med att sluta och inte vad du måste ge upp.

Vinster:

 • Vitare tänder
 • Bättre kondition
 • Godare andedräkt
 • Friskare tandkött
 • Lungorna återhämtar sig
 • Smaksinnen förstärks
 • Luktsinnen förstärks
 • Bättre ekonomi
 • Bättre andning
 • Mer energi
 • Bättre syreupptagning
 • För tidigt åldrande upphör
 • finare hud
 • Längre liv
 • Du luktar gott
 • Du får mer tid över för annat
 • Du får helt enkelt ett hälsosammare liv av att sluta röka

Sluta röka! och detta händer:

 1. Efter 24 timmar är nivåerna av koloxid och syre i blodet är förbättrad. Risken för hjärtinfarkt sjunker. 
 2. Efter 48 timmar blir smak- och luktsinne bättre. 
 3. Efter 72 timmar ökar lungkapaciteten. 
 4. Efter 2 veckor–3 månader blir blodcirkulationen förbättrad. 
 5. Efter 1–9 månader förbättras luftvägarnas funktion. Faran för luftvägsinfektioner minskar. 
 6. Efter 3–9 månader avtar hosta och andfåddhet. 
 7. Efter 1 år är risken att få hjärtinfarkt halverad. 
 8. Efter 5 år är risken för hjärtinfarkt nästan lika liten som för en person som aldrig har rökt. 
 9. Efter 10 år är Risken för att utveckla lungcancer halverad.

Rökningen började som en distraktion från något och utvecklades gradvis till en vana, rutin och ett fysiskt/psykiskt beroende, Cigaretten har blivit “vännen som tröstar, lugnar och underhåller.” Ibland finns det anledning att ta hand om underliggande stress som kan orsaka att det är svårt att sluta röka.

Det finns många bra tekniker vi använder under hypnos för att hjälpa ditt psyke att sluta röka.

“Det är dumt att röka, när det finns så mycket annat dumt man kan göra, som inte är så dumt”

Okänd

Relaterad länk: http://www.wordpress.com/post/jagkrafthypnos.com/1608

Är du intresserad att veta mer om hur jag kan hjälpa dig att sluta röka? Hör då av dig till mig så kan vi samtal om det och jag berättar mer om processen.

John Eriksson