Diplomerande kursdel steg 2. Hypnosterapi

Här börjar vi arbeta med regressions, transformations- och åtgärdsarbete. En spännande och utvecklande resa.

Mail: john@jagkraft.se

Telefon: 0706 772 115

Covid- 19

Under Coronapandemin har jag minskat deltagarantalet till 6 platser (10). På det viset får vi utrymme och distans. Vi tvättar händer och spritar under dagen. Samt vädrar vi på bästa sätt.

Transformering – Regression

Mitt arbete som hypnosterapeut är mycket stimulerande och intressant. I 13 år har jag arbetat som hypnotisör, det har varit min sysselsättning varje dag. Jag går till mitt arbete fylld av glädje, spänning och passion. Varje morgon vet jag, att jag kommer att möta människor som behöver min vägledning och jag kan och får vara delaktig i deras läkande process, vilket är väldigt givande.

Sessionerna upplevs olika då det är en dynamisk process, där problemen varierar och läkandet sker i olika hastighet beroende på problematik och andra omständigheter. Men att få ta del av det och veta att jag kan göra en positiv skillnad med de otroligt bra tekniker och metoder hypnosen erbjuder, är verkligen en ynnest, då jag känner att jag gör skillnad.

Hur skulle det vara för dig om du hade tekniker och metoder som kan hjälpa människor att:

– släppa en specifik fobi på några få sessioner (spindlar, ormar, fåglar, råttor osv.).
– sluta röka.
– ta bort sockerberoende.
– släppa och reducera stress och ångest på några få sessioner.
– neutralisera orsaken till panikattacker på.
– stärka självkänsla och självförtroende genom djuphypnos och stärkande suggestioner
– och mycket annat

Detta kan vara ett mycket värdefullt verktyg i din egen terapeutiska ”verktygslåda”.

Ta chansen och hör av dig med frågor via mail john@jagkraft.se – Vill du att jag ska ringa upp, kan du maila ditt telefonnummer och namn så återkopplar jag så snart jag kan.

Hypnos – RegressionsterapiSuggestionsterapi – April 2022

I den här diplomerande kursen (steg 2) behöver du gått grundkursen (steg 1), eller på annat vis skaffat dig grundkunskaper i att försätta en person i hypnos. Länk till information om grundkurs steg 1: www.jagkraft.se/kurser/

I grundkursen steg 1 och diplomerande kursdelen steg 2 finns totalt över 400 sidor kurslitteratur med terminologi, tekniker, utförliga förklaringar, övningar och bilagor.

Efter diplomerande kursen kan du ta emot klienter och börja arbeta med de tekniker du lärt dig. Du kommer att vara fullmatad med kunskap.

Regressionarbete (Fokus på regression och transformation)

John Eriksson

Hypnosterapi är huvudnamnet på en terapiform och innefattas av en mängd olika tekniker. Ryggraden i hypnosterapi är åldersregression och tillsammans med suggestionsterapi och transformerande tekniker är det ett kraftfullt verktyg. Induktionsdelen (att försätta en person i hypnos) som du lär dig under grundkurs 1, är förstås en nödvändig förutsättning att kunna innan man börjar utföra regressionsarbete.

Målet med regressionsarbete är att genom upplösning (avreaktion/transformation/förlösning) av gamla negativa program, präglingar och trauman och få långsiktiga, positiva och ihållande resultat, där klienten känner sig befriad från sina symtom. Vi vill få till stånd en fullständig upplösning av problemet oavsett om ursprunget är ett emotionellt eller fysiskt trauma. Ofta har negativa värderingar (perception), genom antaganden, föreställningar och tolkningar skapats av ett oerfaret barns infantila och omedvetna tillstånd tidigt i uppväxten. Dessa värderingar genererar tankar, känslor och beteenden. Det fungerade säkert bra och fyllde sin funktion när personen var ett barn, men fungerar inte alls när personen blivit vuxen.

Om det blir en avreaktion och/eller en mjukare transformering beroende på hur problemet ser ut. Detta arbete gör vi genom att fokusera på det som genererar symtomet. Symtomet är en konsekvens av något som hänt (orsak och verkan). Vi vill alltså hitta grundorsaken (fröet). 

Symtom kan var negativt och begränsande självprat, obehagliga känslor, oönskade vanemässiga beteenden eller fysiska symtom. Allt detta har en sak gemensamt – något har hänt som orsakat det och sedan förstärkts genom upprepning. Tankar, känslor och reaktioner kommer inte utan anledning. De är inlärda och sprungna ur tidigare erfarenheter ur klientens historia och det är där vi löser problemet.

Allt vi varit med om och upplevt genom våra sinnen har arkiverats i det undermedvetna sinnet. Där finns all känslor, beteenden, värderingar, vanor, minnen och erfarenheter väl arkiverade. Och som du säkert redan vet, hypnos gör det möjligt att öppna det undermedvetna där vi kan göra kraftfulla insatser för våra klienter.

Förståelse för klientens problem och önskade resultat är vår “karta”. Med en bra och avslappnad klientrelation och ett bra förberedande pre-talk har vi gjort halva jobbet, detta går vi igenom och tränar på. Regression ger oss möjlig tillgång till eventet som ledde fram till problemet som i sin tur orsakar symtomet. Och målet är att nå in till rotändan och lösa upp det genom transformeringsarbete. Detta får du en en grundläggande förståelse av under diplomkursen.

I frånvaro av organiska orsaker, ligger orsaken till problemet i klientens personliga historia. Målet är att finna ut var problemet startade och lösa det där. Om vi kan få tillgång till den undermedvetna delen och få den medgörlig, då kan underverk ske. Om du löser upp den underliggande orsaken finns inget kvar som kan generera symtom. Det är många moment att tänka på, men du kommer att ha fullständig koll på det efter kursen.

Om detta får du lär dig:

 • Åldersegression
 • Traumaupplösning (transformering)
 • Affektbron
 • Känslolänken
 • Vad används regression till
 • Pre-talk mot specifika mål
 • Vad är PSE (primär sensibiliserande event)
 • Vad är SSE (senare/sekundära sensibiliserande event)
 • Framtidskontroll
 • Psykosexuell utvecklingsteori
 • Autonoma nervsystemet –
  Sympatiska och parasympatiska nervsystemet
 • Progression
 • Mentala rummet (fåtöljen eller en plats)
 • Tekniker för symtombehandling (Om tid medges)
 • Suggestionsarbete
 • Upplösande och transformerande tekniker
 • Rewind tekniken
 • Vad är en bortträngning
 • Avreaktion
 • FFF-aktivering (hur gör vi oss rädda?)
 • Panikattacker
 • Och mycket annat

Krav för godkänt diplom:

 • Efter steg 2 behöver du ha 5 egna träningsklienter i 6 sessioner vardera.
 • För att arbeta med och förstå klienter behöver du få en god inblick i upplevelsen av hypnos. Du behöver ha erfarenhet i vad regression och tranformationsarbete under hypnos innebär.
  Därför är det av yttersta vikt att du själv går 4 regressionstillfällen hos erfaren hypnotisör. Om du redan har gått i hypnosbehandling (regression) tidigare, kan du tillgodoräkna dig de tillfällena.
 • Du ska svara godkänt på en hemtenta om 60 frågor.

Diplomerande kursdel steg 2. Tre dagar: 4/11 till 6/11-2022 . Alla dagar kl 09.00 till 17.00

Te, kaffe, frukt, smått och gott finns hela dagen. Fika på eftermiddagen.
För er som lunchar ute. Det finns många restauranger i området. Lunch mellan kl: 12.30 – 13.30

Plats: Köpenhamnsvägen 13 i Malmö

6 deltagare får plats (Coronadistans).

Hela kursen – Grundkurs steg 1 & 2.
Pris: 11900 kr. ink. moms för privatpersoner. (Exklusive moms för företag).

Kontakt: John Eriksson – Mail: john@jagkraft.se – 0706-772115