Diplomerande kursdel steg 2. Hypnosterapi

Här börjar vi arbeta med åtgärdsarbete. En spännande resa för den som hänger med.

Covid- 19

Under Coronapandemin har jag minskat deltagarantalet till 6 platser (10). På det viset får vi utrymme och distans. Vi tvättar händer och spritar under dagen. Samt vädrar vi på bästa sätt.

Åldersregression – Suggestionsterapi

OBS! – I den här diplomerande kursen (steg 2) behöver du gått grundkursen (steg 1). Eller på annat vis skaffat dig grundkunskaper i att försätta en person i hypnos. Länk till information om grundkurs: www.jagkraft.se/kurser/

I grundkursen steg 1 och diplomerande kursdelen steg 2 finns totalt över 400 sidor kurslitteratur med terminologi, tekniker, utförliga förklaringar, övningar och bilagor.

Efter diplomerande kursen kan du ta emot klienter och börja arbeta med de tekniker du lärt dig. Du kommer att vara fullmatad med kunskap som du kan använda.

Regression

John Eriksson

Hypnosterapi är huvudnamnet på en terapiform och innefattas av en mängd olika tekniker. Ryggraden i hypnosterapi är åldersregression och tillsammans med suggestionsterapi är det ett kraftfullt verktyg. Induktionsdelen (att försätta en person i hypnos) som du lär dig under grundkurs 1, är förstås en nödvändig förutsättning att kunna innan man kan börjar utföra regressionsarbete.

Målet med regressionsarbete är att, genom upplösning av trauman och gamla negativa program, få långsiktiga, positiva och ihållande resultat – det är inte bara en quick fix. Vi vill få till stånd en fullständig upplösning av problemet, en avreaktion. Detta gör vi genom att fokusera på det som genererar symtomet. Symtomet är en konsekvens av ett problem. Vi vill alltså hitta grundorsaken. 

Symtom kan var negativt självprat, obehagliga känslor, oönskade vanemässiga beteenden eller fysiska symtom. Allt detta har en sak gemensamt – något har hänt som orsakat det. Tankar, känslor och reaktioner kommer inte utan anledning. De är inlärda och sprungna ur tidigare erfarenheter ur klientens historia och det är där vi löser problemet.

Allt vi varit med om och upplevt genom våra sinnen är arkiverat i det undermedvetna sinnet. Där finns all känslor, beteenden, värderingar, vanor, minnen och erfarenheter, väl dolda. Och som du säkert redan vet, det är hypnos som gör det möjligt att komma till den undermedvetna delen av psyket.

Förståelse för klientens problem och önskade resultat är vår “karta”. Med ett bra förberedande pre-talk har vi gjort halva jobbet, detta går vi igenom och tränar på. Regression ger oss tillgång till eventet som ledde fram till problemet som i sin tur orsakar symtomet. Och målet är att nå in till rotändan och lösa upp det. Detta får du en en grundläggande förståelse av under diplomkursen.

I frånvaro av organiska orsaker, ligger orsaken till problemet i klientens personliga historia. Målet är att finna ut var problemet startade och lösa det där. Om du kan lösa upp den underliggande orsaken finns inget kvar som kan generera symtom. Det är många moment att tänka på, men du kommer att ha fullständig koll på det efter kursen.

Detta lär du dig:

 • Åldersegression
 • 3-stegs trauma-upplösning
 • Affektbron
 • Känslolänken
 • Tidigare-liv regression
 • Vad används regression till
 • Pre-talk mot specifika mål
 • Vad är PSE (primär sensibiliserande event)
 • Vad är SSE (senare sensibiliserande event)
 • Framtidskontroll
 • Psykosexuell utvecklingsteori
 • Autonoma nervsystemet –
  Sympatiska och parasympatiska nervsystemet
 • Progression
 • Mentala rummet
 • Tekniker för symtombehandling
 • Suggestionsarbete
 • Upplösande tekniker
 • Rewind tekniken (i minnet)
 • Vad är en bortträngning
 • Avreaktion
 • FFF-aktivering (hur gör vi oss rädda?)
 • Panikattacker
 • Tenta (hem tenta)
 • Och mycket annat

Diplomerande kursdel steg 2. är tre dagar. datum ej satt Alla dagar kl 09.00 till 17.30

Te, kaffe, frukt, smått och gott finns hela dagen. Fika på eftermiddagen.
Lunch ingår ej. Men det finns många restauranger i området. Lunch mellan kl: 12.30 – 13.30

Plats: Köpenhamnsvägen 13 i Malmö

deltagare får plats.

Hela kursen – Grundkurs steg 1. grundkurs steg 2.
Pris: 11200 kr.

Kontakt: John Eriksson – Mail: john@jagkraft.se – 0706-772115