Diplomerande kursdel steg 2. Hypnosterapi

Här börjar vi arbeta med åtgärdsarbete. En spännande och utvecklande ”resa”.

Mail: john@jagkraft.se

Telefon: 0706 772 115

Covid- 19

Under Coronapandemin har jag minskat deltagarantalet till 6 platser (10). På det viset får vi utrymme och distans. Vi tvättar händer och spritar under dagen. Samt vädrar vi på bästa sätt.

Hypnos – RegressionsterapiSuggestionsterapi – Steg två: 15/10 – 17/10-21

I den här diplomerande kursen (steg 2) behöver du gått grundkursen (steg 1). Eller på annat vis skaffat dig grundkunskaper i att försätta en person i hypnos. Länk till information om grundkurs: www.jagkraft.se/kurser/

I grundkursen steg 1 och diplomerande kursdelen steg 2 finns totalt över 400 sidor kurslitteratur med terminologi, tekniker, utförliga förklaringar, övningar och bilagor.

Efter diplomerande kursen kan du ta emot klienter och börja arbeta med de tekniker du lärt dig. Du kommer att vara fullmatad med kunskap.

Regression

John Eriksson

Hypnosterapi är huvudnamnet på en terapiform och innefattas av en mängd olika tekniker. Ryggraden i hypnosterapi är åldersregression och tillsammans med suggestionsterapi är det ett kraftfullt verktyg. Induktionsdelen (att försätta en person i hypnos) som du lär dig under grundkurs 1, är förstås en nödvändig förutsättning att kunna innan man kan börjar utföra regressionsarbete.

Målet med regressionsarbete är att, genom upplösning av trauman och gamla negativa program, få långsiktiga, positiva och ihållande resultat – det är inte bara en quick fix. Vi vill få till stånd en fullständig upplösning av problemet, en avreaktion. Detta gör vi genom att fokusera på det som genererar symtomet. Symtomet är en konsekvens av ett problem. Vi vill alltså hitta grundorsaken. 

Symtom kan var negativt självprat, obehagliga känslor, oönskade vanemässiga beteenden eller fysiska symtom. Allt detta har en sak gemensamt – något har hänt som orsakat det och sedan förstärkts genom upprepning. Tankar, känslor och reaktioner kommer inte utan anledning. De är inlärda och sprungna ur tidigare erfarenheter ur klientens historia och det är där vi löser problemet.

Allt vi varit med om och upplevt genom våra sinnen har arkiverats i det undermedvetna sinnet. Där finns all känslor, beteenden, värderingar, vanor, minnen och erfarenheter, väl dolda. Och som du säkert redan vet, det är hypnos som gör det möjligt att komma till den undermedvetna delen av psyket.

Förståelse för klientens problem och önskade resultat är vår “karta”. Med ett bra förberedande pre-talk har vi gjort halva jobbet, detta går vi igenom och tränar på. Regression ger oss tillgång till eventet som ledde fram till problemet som i sin tur orsakar symtomet. Och målet är att nå in till rotändan och lösa upp det. Detta får du en en grundläggande förståelse av under diplomkursen.

I frånvaro av organiska orsaker, ligger orsaken till problemet i klientens personliga historia. Målet är att finna ut var problemet startade och lösa det där. Om du kan lösa upp den underliggande orsaken finns inget kvar som kan generera symtom. Det är många moment att tänka på, men du kommer att ha fullständig koll på det efter kursen.

Om detta får du lär dig:

 • Åldersegression
 • Traumaupplösning (transformering)
 • Affektbron
 • Känslolänken
 • Vad används regression till
 • Pre-talk mot specifika mål
 • Vad är PSE (primär sensibiliserande event)
 • Vad är SSE (senare sensibiliserande event)
 • Framtidskontroll
 • Psykosexuell utvecklingsteori
 • Autonoma nervsystemet –
  Sympatiska och parasympatiska nervsystemet
 • Progression
 • Mentala rummet (fåtöljen)
 • Tekniker för symtombehandling (Om tid medges)
 • Suggestionsarbete
 • Upplösande och transformerande tekniker
 • Rewind tekniken
 • Vad är en bortträngning
 • Avreaktion
 • FFF-aktivering (hur gör vi oss rädda?)
 • Panikattacker
 • Och mycket annat

Krav för godkänt diplom:

 • Efter steg 2 behöver du ha 5 egna klienter som kommer till dig 6 sessioner vardera
 • Du ska själv gå 6 regressionstillfällen hos erfaren hypnosterapeut (om du redan har gått i hypnosbehandling tidigare kan du tillgodoräkna dig de tillfällena)
 • Du ska svara godkänt på en hemtenta. 60 frågor.

Diplomerande kursdel steg 2. är tre dagar. 15/10 – 17/10 – 2021 Alla dagar kl 09.00 till 17.00

Te, kaffe, frukt, smått och gott finns hela dagen. Fika på eftermiddagen.
Lunch ingår ej. Men det finns många restauranger i området. Lunch mellan kl: 12.30 – 13.30

Plats: Köpenhamnsvägen 13 i Malmö

6 deltagare får plats (Coronadistans).

Hela kursen – Grundkurs steg 1 & 2.
Pris: 11500 kr. ink. moms.

Kontakt: John Eriksson – Mail: john@jagkraft.se – 0706-772115