Tidigare liv-regression

Välkommen att kontakta mig. Eller “Boka nu.” Knapp i det nedre högra hörnet.

Mail: john@jagkraft.se

Telefon: 0706 772 115

Tror du på tidigare liv – Kan det vara så?

Någonstans i början på 2000-talet gjordes en dokumentärserie som handlade om tidigare liv. Det sändes som nöjes-Tv. “Dör vi eller inte?”    

Kolla in dessa länkar (två olika avsnitt av ”Tidigare liv”)…
https://www.youtube.com/watch?v=tt-97mQIQK4
https://www.youtube.com/watch?v=Tf-HHkMykP0

Det är en spännande och kittlande tanke, att vi kan hämta information från vårt djupaste inre, om tider och platser vi existerat på i tidigare liv. Om man är öppen för mer än att det blir mörkt och svart efter att vi lämnat kroppen i detta liv, då kan detta vara spännande att se på.

Många av mina kunder kommer med en önskan om att utforska tidigare liv. Oftast har det väldigt målande beskrivningar under sessionen, om hur de levde och uppfattade sig själva i det tidigare livet. De beskriver platser, människor, städer, händelser och familjeförhållanden, var de bodde och arbetade med osv. De beskriver hur de tänkte och vilka värderingar de hade och mycket annat.

Det finns ingen möjlighet att bevisa att tidigare liv existerar. Tidigare liv-regression handlar kanske om en undermedveten omvandling för att skapa insikt och förståelse för ett problem vi behöver lösa i vårt liv idag. Och ofta händer det att man kommer tillbaka efter en tidigare liv-regressionen med en djupare förståelse för något. Ofta släpper vissa rädslor och krämpor, det är bara en iakttagelse från mitt perspektiv.

Kan tidigare livs erfarenheter påverka ditt nuvarande liv?


Genom tillståndet Hypnos (djup mental avslappning), kan du med hjälp av vägledande instruktioner få tillgång till tidigare liv. På min mottagning har många fantastiska berättelse och scener utspelar sig under dessa resor in i det förflutna. De är mycket insiktsbefrämjande och allt som ofta så sker ett helande av olika karaktär i klientens nuvarande liv.

I detta liv kanske vi bär vi med oss oförklarliga beteenden (fula ovanor), smärtor eller känslor och förnimmer upplevelser av historisk karaktär. Då kan det handla om just ett tidigare liv som gör sig påmint. Genom en tidigare liv-resa kan du förstå hur sensationer, känslor, smärtor och beteenden är sammankopplade med ditt nuvarande liv och i detta uppvaknande eller i den insikten sker ofta också ett helande:

I Tidigare liv, kan du uppleva att du är man eller kvinna, ålder, olika kulturer, samhällsklasser, platser och individer från olika århundraden, som du levt i tidigare. Du kommer i kontakt med känslor och tankar du hade och uppfattar dina egna karaktärsdrag, vilka visioner och drömmar du hade.

Ibland upplever man mer än ett tidigare liv under en resa. Vi kan även be det undermedvetna att specifikt gå till ett liv som är gynnsamt för klienten att uppleva, på det viset hjälpa klienten att upplösa obalanser relaterad till idag.

Det är omöjligt att försöka förklara hur detta kan fungera. Men helt klart är att psyket eller hjärnan har denna förmåga och kunskap. Kanske är det ett sätt för psyket att hjälpa till med helande och skapa insikter som hjälper oss i nuvarande liv. Oavsett vad man kan tänka om detta finns det övertygande studier, som visar att vi bär på erfarenheter som inte är relaterade till det livet vi lever idag och att Tidigare liv terapi (TLT) är hälsofrämjande. 

Så här går det till i korta drag.

Vi samtalar om skälet till varför du vill göra en tidigare liv-resa. När du är trygg och fått svar på alla frågor instruera jag dig, på ett sätt att du kan slappna av mentalt och stänga ute den externa världen. Du använder dina inre sinnen för att följa mina instruktioner och när jag upplever att du är i djup och stabil hypnos påbörjar vi “nedstigning” i det tidigare livet. Ofta räknar jag från 10 – 1 och på 1 sätter du fötterna kraftfullt i ett tidigare liv. Resten berättar jag om när vi ses.

Är du intressera och vill prova är du varmt välkommen att boka en tid. Då dessa sessioner är 2 timmar behöver du maila eller ringa för att boka.

Vi spelar in hela sessionen på din egen telefon. Så det är bra om du har ett röstmemo och en full laddad telefon när du kommer.

Välkommen / John Eriksson