Oro & Ångest

Mail: john@jagkraft.se

Telefon: 0706 772 115

Oro och ångest.

Många lider av just ångest, oro och nedstämdhet. Ofta finns stress som ett grundproblem och mycket tankar och grubblerier som leder till att man blir hjärntrött och uppgiven. Några upplever det som att de haft det hela livet medan andra upplever att det startade efter en livskris för många år sedan och somliga känner ångest sedan några veckor eller månader tillbaka. Oavsett när det startade så går det att få hjälp. Ångesten är vår larmklocka som säger att vi befinner oss i fara, samtidigt är det en väckarklocka som säger; ”något måste förändras!” …

Min erfarenhet av ångestklienter är att de ofta känner otillräcklighet och kompenserar det med att vara duktiga, noggranna och ansvarstagande till den grad att det känner stress. Det i sin tur leder till just oro, ångest och nedstämdhet. Då har vi tappat bort vår förmåga att tänka rationellt och istället har känslorna tagit över, såsom rädsla för att göra fel, att inte hinna med eller att vi upplevs på ett felaktigt sätt. Vi har alltså tappat tilliten och kärleken till oss själva och oroar oss för vad andra ska tycka och vi slutar bejaka våra egna behov.

Alla vill vi känna kärlek till oss själva. Då menar jag självacceptans, att vi duger som vi är. I det konceptet ingår också den självklara förmågan att stå upp för sig själv och säga NEJ, STOPP och SÄTTA GRÄNSER. För att göra det behöver vi tro på vårt personliga värde och lita på vår egen överlevnadsförmåga, att vi är jordade och centrerade i oss själva, om vi har det, då vågar vi ”välja oss själva” och känna oss stolta, nöjda och glada för att vi står i vår egen kraft.

Om denna förmåga har tagits ifrån oss eller att den aldrig blev ”programmerad”, då behöver vi aktivt och medvetet leta efter svaret och göra det som krävs för att tillskansa oss den emotionella/mentala styrkan, insikten eller övertygelsen.

Jag arbetar dagligen med just att hjälpa människor att förstå sitt eget mående och hitta ett nytt bättre fokus. Med hjälp av hypnos och andra tekniker kan vi hitta orsaken och svaret. Därefter kan vi ändra, ta bort, förstärka och/eller tillföra det du behöver för att börja ”välja dig själv” och samtidigt känna dig trygg.

Är du intresserad att veta mer så hör av dig till mig.