Barndomens stadier lägger grunden för vårt vuxna liv.

Jag fick detta skickat till mig av en insiktsfull person, som har funnit förståelse för sin egen situation. Denna text hittade en klangbotten i honom. Jag kan själv identifiera mig i texten och tycker att den är tydlig och säger väldigt mycket med få stavelser… Continue reading “Barndomens stadier lägger grunden för vårt vuxna liv.”

Att bearbeta sorg efter någons bortgång med hypnos

Sorgbearbetning, är ofta väldigt befriande. Min tro och övertygelse är att den som lämnat “jordelivet” önskar att, du som är kvar i livet är fri från sorg och lever ett lyckligt och harmoniskt liv. Ofta räcker det med en session för att göra positiva förändringar i ditt vardagliga mående…. Continue reading “Att bearbeta sorg efter någons bortgång med hypnos”