Hypnos

Välkommen att kontakta mig. Eller “Boka nu.” (Gul knapp i nedre högra hörnet).

John also do sessions in English if you wish.

Mail: john@jagkraft.se

Telefon: 0706 772 115


Vad är Hypnos?

Hypnos i sig är ingen terapi, det är ett “verktyg.” Det används för att nå mental avslappning och skapa fokus på den inre världen. I den inre världen, kan vi skapa positiva förändringar och göra förstärkningar genom olika åtgärder. I det undermedvetna har vi lagrat både dåliga och bra saker från vårt förflutna, såsom känslor, minnen, vanor, värderingar, beteenden och attityder. En del egenskaper och styrkor vi lärde oss tidig i uppväxten fungerar inte lika bra när vi blir vuxna och därför behöver vi ersätta dem med något som stämmer överens med den vi är i dag.

Varför hypnos?

Hypnosterapi använder vi för att på ett snabbare sätt skapa balans och bra mående. Då vi arbetar med och i det undermedvetna, där alla våra program finns arkiverade. Där är det lätt att lära om och lära nytt. I det hypnotiska -tillståndet är du starkt mottaglig för förändringar och nya positiva ideér och förslag kan då enklare slå rot.

Hypnos öppnas vägarna till en djupare nivå av dig själv. Där vi kan förlösa inre konflikter och psykiska obalanser. En bra teknik är att arbeta coachande, med klienten i hypnos, vilket ofta skapar medvetenhet och nya insikter. En annan teknik är att ge nya förslag till det undermedvetna, sådant som stärker och främjar klientens välmående (suggestionsterapi). NLP-tekniker är effektivt för att bl.a. snabbt eliminera symtom såsom ångest, vrede, sorg, panik och olika rädslor.

Att arbeta med hypnos innebär att likväl som vi kan reducerar stress, panikångest, sorg, vrede, fobier och annat, kan vi också arbeta med beteende och tankeförändring, vilket innebär att vi förstärker och tillföra något som klienten vill ha mer av.

Genom tidig uppväxt lärde vi oss att definiera oss utifrån hur vi trodde att omvärlden såg på oss. Effektivt lärde vi oss vad omvärlden krävde av oss, ansåg vi borde vara och göra för att passa in och bli accepterade. Vi gjorde våra egna antagande, och tolkningar med ett barns tankemönster, tyvärr blev detta även vårt program. Vi har även lärt oss hur vi ska se på oss själva, vad som är möjligt, inte möjligt och vilken roll vi ska spela för att få tillhöra etablissemanget.

Detta livsmanus (trossystemet) följer vi omedvetet och slaviskt. Det vuxna medvetna har förstås utvecklat en vuxen världsvy och förstår genom sin livsutveckling och intelligens att det får sätta gränser och säga nej. Men känslorna som kommer från vårt tidigt präglade trossystem lever kvar och ger i stället skuld och dåligt samveten när vi säger ifrån. Detta brukar sluta med inre konflikter (i tanken vet jag en sak, men känslorna säger något annat). Dessa konflikter kan vi reda ut och skapa balans i.

Hur kommer du att uppleva hypnos?

Det undermedvetnas “språk” är i bilder (visuellt) och känslor. Vissa personer behöver mer tid och andra följer enkelt med i hypnos, några har svårt att se och uppleva till en början, men det är något som blir lättare efterhand. På samma sätt är det med upplevelsen efteråt. Några blir trötta efter en behandling, andra euforiska, vissa upplever att gamla känslor kommer till ytan, någon upplever harmoni och lugn. Men bara lugn, allt är som det ska vara. Läs “kunderna berättar” (menyraden).

Vad krävs av dig för att hypnos ska hända?

Utan klientens medgivande blir det ingen hypnos, på så vis kan man säga att hypnos är självhypnos. Därför krävs det att du som klient har viljan att emotionellt investera i din egen utveckling, så att ett genuint samarbete uppstår. Du som klient gör jobbet med min vägledning. För att underlätta går vi tillsammans igenom förutsättningarna, arbetssättet, förväntat resultat och problematik. Inget händer förrän du som klient känner förtroende och lugn.

Så här går det till när vi ses för att göra hypnos

Första sessionen:

  1. Du bokar ett nybesök för en hypnos-session
  2. På mottagningen berättar du om din problematik och önskat resultat.
  3. Jag berättar om hypnos, hur det fungerar , vad du kan förvänta dig och i stort vad som ska hända.
  4. Du får svar på alla frågor innan vi startar.
  5. Med olika tekniker hjälper jag dig in i hypnos.
  6. I hypnosen utför vi det åtgärdsarbete som vi samtalat om.
  7. När sessionen är över hjälper jag dig tillbaka till full vakenhet.
  8. Jag svarar på eventuella frågor.
  9. Vi bokar en ny tid och tar adjö.

Vi arbetar som ett team. När du är under hypnos är jag i full kontroll och tar ansvar för allt i rummet och du kan tryggt slappna av.

Väl värt att tänka på

Ur den nedanstående texten kan du plocka delar och funderar över vad som påverkar dina beslut under en dag, samt var och hur du lärt dig att tänka, känna och agera som du gör. Håller fast vid värderingar som leder till negativa tankar, känslor och beteenden? Tankar som leder till känslor, känslor som leder till beteenden och attityder, som över tid blir vanor, eller de vi kallar personlighet. Vilka erfarenheter, värderingar, övertygelser och föreställningar har du om dig själv? Eller hur tror du att “världen” ser på dig? Har du möjlighet att ändra dina responser så att du kan ta bättre beslut och göra konstruktiva förändringar?

Egot vill skydda oss

“Jag identifierar de automatiska tankarna (ältandet) som ego. Egot är en mycket “försiktig general,” det oroar sig för det som varit och för det som kommer och tycker inte om att stanna i det existerande nuet. Det försöker kontrollera och förekomma alla tänkbara situationer. Detta kan vara på grund av osäkerhet, på om det kommer att bli bortvalt, begränsat, kränkt, sårat, hotat – eller inte känna sig tryggt, älskat, tillräckligt eller accepterat. Dessa automatiska flöden av tankar är inte objektiva, utan ett försök av vår hjärna att beskriva och hantera verkligheten utifrån våra tidigare erfarenheter. Det kan vara sprungna ur svåra fysiska och emotionella missförhållanden och trauman. När överdriven självpåtagen perfektion, ansvarskänsla, och duktighet växer sig för stort, blir vi benägna att personligen ta ansvar för sådant som inte är vårt eget.” Och om inte externa omständigheter möter våra förväntningar tappar vi vår kraft och glädje. Och om vi misslyckas eller inte klarar uppgiften får vi oro och mår dåligt. Detta är en stor bidragande faktor till stress, sorg, ilska, rädslor, ångest, panik, utmattning och depression.”

Vad har du för skäl att inte vara i ditt existerande nu, centrerad i ditt inre lugn?

John


“Var har du ditt fokus? Låt inte tankarna härja fritt – ta kommandot!”

“Tankens kraft är läkande och skapande”

“Var uppmärksam på vilka tankar du ältar om dig själv.
Du ger dig själv de starkaste suggestionerna och de
suggestionerna tenderar att bli sanningar.”

“You are the writer, producer, and director of your own mind programs.”

Elizabeth Bohorquez

OBS! Du är medveten under hypnos och upplever det som händer. Om du av någon anledning behöver ta itu med något akut under hypnos, kan du komma ur hypnos när du vill.

Vill du fråga något om hypnos, kan du maila John.

Här berättar John mer om fenomenet hypnos. Länk:

https://wordpress.com/block-editor/post/jagkrafthypnos.com/1485

2 thoughts on “Hypnos

Lämna ett svar

Denna webbplats använder Akismet för att minska skräppost. Lär dig hur din kommentardata bearbetas.