I förlåtelsen och försoningen ligger friheten! – Svara på dessa frågor…

Jag håller med, acceptera aldrig en dålig handling. Men bli heller inte ett offer för någons dåliga handling. Bitterhet, hat, vrede, sorg och besvikelse kan vara några uttryck för ”smärta” som någon förorsakat genom sitt agerande. Hur länge ska du hålla fast vid dessa känslor? Här nedan kommer några frågeställningar. Svara på dem och se om du kan hitta en anledning till att förlåta och släppa din smärta… Continue reading ”I förlåtelsen och försoningen ligger friheten! – Svara på dessa frågor…”

Hypnos – Förlåtelse eller smärta – Vad väljer du?

Att inte förlåta är att ha hopp om ett bättre eller förändrat förflutet. Men tyvärr kommer det aldrig att ske, det förflutna är ”skrivet i sten” och har redan skett. Vill du hålla fast vid det negativa förflutna genom hat, ilska, sorg och besvikelse eller vill du befria dig och lämna det som varit för att släppa in kärleken istället..? Continue reading ”Hypnos – Förlåtelse eller smärta – Vad väljer du?”