Vrede/Ilska/Frustration

Välkommen att kontakta mig. Eller “Boka nu.” (Gul knapp i nedre högra hörnet).

Mail: john@jagkraft.se

Telefon: 0706 772 115

Vrede/ ilska/frustration.

Många lider av sin ilska som kan explodera och ageras ut mot en själv eller andra. Ofta har man ingen kontroll på den, den bara exploderar fram. det är förstås skrämmande för de som finns i närheten och beroende på omständigheter, kan den sätta djupa spår hos de som blir drabbade.

Man brukar säga att vrede är en sekundär känsla och “under” vreden finns den primära smärtan eller konflikten. Är man explosiv och reagerar instinktivt med stark ilska är grundorsaken ofta en stark omedveten rädsla. Det kan handla om sorg, skam, otillräcklighet eller andra konflikter som ligger i botten. Den som bär vreden är ofta omedveten om vad det handlar om, personen upplever medvetet bara vreden.

Många personer blir snabbt explosiva och agerar ut ilskna känslor mot sig själva eller andra. Enligt ”den spirituelle krigaren” Davidji, kallas det för ego-respons. En bra rubrik på beteendet tycker jag. När egots behov är otillfredsställda eller det känner sig hotat, då kommer rädslor för misslyckande, otillräcklighet eller att inte känna sig accepterad fram. Istället för att berätta att man är rädd exploderar man.

Beteendet är förstås kontraproduktivt. I botten ligger oftast osäkerhet och oprocessade känslor från det förflutna. Följderna kan bli dramatiska, faktiskt katastrofala, både för den som råkar ut för det och den som agerar ut. Framförallt är det väldigt stressande för de personer som finns runt personer med detta beteende, de behöver anpassa sig och tassa runt den ”slumrande björnen.” En del personer agerar bara ut mot sig själva, då kallar vi det för självförakt, men det är ju lika illa.

Personen väljer förstås inte detta beteende medvetet. Det är en stark automatisk stressreaktion som triggar självbevarelsedriften och det autonoma nervsystemet aktiveras på samma sätt som vid ”fly och fäkta respons” (när vi befinner oss i fysisk fara). Och det blir omöjligt för personen att göra kloka och medvetna val i den stunden.

Det går jättebra att arbeta bort ilska och hitta nya uttryckssätt som är mjukare och mindre skrämmande.

Hör av dig till mig så berättar jag mer eller boka en tid.

Relaterad länk: http://www.jagkrafthypnos.com/2015/05/30/blir-du-reaktiv-nar-du-borde-vara-lugn-da-kan-du-vara-fast-i-ett-negativt-ego-tillstand/#more-1562