Sorgbearbetning

Välkommen att kontakta mig. Eller “Boka nu.” (Gul knapp i nedre högra hörnet).

Mail: john@jagkraft.se

Telefon: 0706 772 115

Sorgbearbetning

Sorgbearbetning är väldigt befriande. Min tro är att den som lämnat jordelivet, önskar att du som är kvar på jorden blir fri från sorg och lever ett lyckligt och harmoniskt liv.

Sorg efter en avliden familjemedlem, kär vän eller husdjur, kan förutom sorgen, ge skuld, ältande tankar, vrede, sömnlösa nätter och förvirring. Att kunna kommunicera sina känslor med en partner eller vän som är närvarande, lyssnar och finns där, kan vara ett bra sätt att över tid få ordning på tankar och tömma ut sina känslor.

Om någon ”gråta djup sorg,” var närvarande och stilla se dem. Om någon är ”stark” och ”hantera läget,” var närvarande och stilla se dem. En accepterande och kärleksfull närvaro kan vara guld värd för den som känner sig förtappad i sorgen.

Bli inte rådgivaren, försök inte hitta lösningar eller aktiviteter för att den sörjande ska glömma. Bli inte stressad för att du inte kan förlösa sorgen hos din vän. Det är en process och alla hanterar vi sorg på olika sätt och behöver därför olika lång tid på oss.

Jag minns när min mor gick bort 2001. Det var starkt för mig. Jag gick igenom olika faser, som kan liknas vid krisens fyra faser.

Sorgbearbetning har fyra olika faser:

1. Chockfasen kan hålla i sig från en kort stund upp till en vecka, även längre. Vi tar inte in smärtan. Det kan vara svårt att acceptera det som hänt. Att ”stänga av” är psykets strategi för överlevnad. Under ytan kan det vara ett virrvarr av känslor. Man kan upplevas bete sig konstigt eller bli paralyserad. En del känner känslor av katastrof och panikångest. Allt detta är enligt Kris och traumacentrum varken rätt eller fel, det är bara olika reaktioner.

2. Reaktionsfasen kan pågå i månader. Ofta blir man då överväldigad av starka känslor. Man ältar och frågan sig ”varför?” Tankar om hur ” så orättvist och fel att jag/den drabbas” är vanligt för denna fas. Det handlar om att förstå och hitta mening med det som hänt. Som drabbad vill jag inte förklara något, jag vill bara bli förstådd i mina känslor

3. Bearbetningsfasen. Starka reaktioner avtar och man börjar se framtiden an. Tar upp gamla aktiviteter och börjar skratta och känna mer positiv energi.

4. Nyorienteringsfasen. Man återgår till ett mer normalt liv. Berikad av den negativa erfarenheten. Starkare och mer mogen att ta sig an livet. Självkänslan på plats. Om man påminns om det som utlöste krisen, kan starka känslor och reaktioner fortfarande visa sig.

Den som trycker undan och är ”stark

Många tar ansvar, blir starka för att andra är ledsna och behöver tröst. De blir handlingskraftiga, ”för struktur är ju bra”, allt som ska ske före, under och efter begravningen tar jag hand om – ”då slipper jag känna. Tränger bort sin egen sorg (överlevnadsstrategi) och smärtan blir kvar och instängd.

Efteråt ”glöms” sorgen bort och något sorgearbete hans inte med.

Psyket har en positiv intention med att tränga bort sorgen. Trots det så uppstår smärta, inre konflikter av begränsande slag längre fram i livet. Ibland ligger sorgen som ett täcke över personen och blir en del av livet. Många fastnar och kan inte sluta tänka på den avlidne, trots att det kan ha passerat flera år. Så här behöver man absolut inte ha det.

En session sorgbearbetning i korta ordalag

Vi inleder med ett samtal om din sorg och kris. Hur du mår i dag och vad du önskar ska hända. Jag berättar hur det fungerar och sedan börjar vi.

När jag arbetar med sorgbearbetning gör jag det genom att försätta klienten i hypnos. Genom en ”inre resa” leder jag klienten. Som du säkert känner till är bilder och känslor det undermedvetnas språk.

Vi skapar en avspänd och lugn känsla. Klienten får föreställa sig en favoritplats (inre rummet) där klienten känner sig trygg och skyddad. Här lämnar jag över kontroll till klienten på det viset att, om klienten känner sig obekväm med något i den kommande ”resan” kan klienten alltid återvända till favoritplatsen.

Jag vägleder klienten till ett möte med den avlidne (en inre resa alltså), till ett tillfälle innan personen avled. Där det osagda blir sagt, det olösta blir löst, försoning och förlåtelse kan ske och ett djupt kärleksfullt farväl kan tas. Vi återvänder till favoritplatsen (inre rummet). Här skapar vi ytterligare ett möte med den avlidne. Jag uppmanar till samtal och frågor samt att lyssna med det inre örat. När du som klient känner att du har samtalat klart med den avlidne tar ni adjö av varandra och säger, på återseende. Slutligen hjälper jag klienten att stärka alla positiva minnen och upplevelser relaterat till den avlidne.

Efter denna del i en sorgbearbetning brukar sorgen och smärtan ha avtagit avsevärt och dagarna efter behövs lite tid för att processa alla intryck och låta insikter falla på plats.

Behöver du sorgbearbetning?

Välkommen med frågor och funderingar eller boka en tid.

John eriksson