EGO – Är vårt fabricerade falska ”jag” – Sprunget ur våra erfarenheter.

Egot är den totala summan av våra erfarenheter. Många människor har aversion mot sitt eget sätt att tänka, känna och bete sig. Ofta är vi medvetna om att känslan är fel, att tankarna är osanna och reaktionerna fel. Det medvetna och undermedvetna har alltså olika information i sig. Den här problematiken stöter jag på varje dag i mitt arbete… Continue reading ”EGO – Är vårt fabricerade falska ”jag” – Sprunget ur våra erfarenheter.”