Hur påverkas du av din ”inre kritiker”? – Gör den positiv med HYPNOS!

Hur låter din inre dialog med dig själv? Är den kärleksfull och empatisk eller dömande och kritisk? Alla för vi en inre dialog med oss själva kring vårt varande, görande och kännande. Vad gör din ”inre kritiker” (ditt ego) med dig…? Continue reading ”Hur påverkas du av din ”inre kritiker”? – Gör den positiv med HYPNOS!”

Hypnos! – Det undermedvetna fungerar som en hårddisk. Här föds rädslorna…

 

En analogi – Det undermedvetna på ett barn fungerar lite som hårddisken på en dator. Den bryr sig inte om vilken information som kommer in, likt barnet som inte kan filtrera bort det negativa. Föräldern är barnets ”filter.”  Continue reading ”Hypnos! – Det undermedvetna fungerar som en hårddisk. Här föds rädslorna…”

Hypnos! – Att ändra gamla beteenden och vanor – Medvetet vs Undermedvetet

Är du klarsynt och ser att dina vanor och beteende som inte fungerar, styr din tillvaro. Går du emot vanan och beteendet och får en dålig känsla? Och du tvingas gå emot ditt bättre vetande. Medvetandet är då i konflikt med de undermedvetna. Du blev konditionerad/präglad som barn att göra saker på ett sätt, men det gynnar dig inte längre som vuxen. alla våra vanor och beteenden är undermedvetet styrda. Med hypnos kan du ändra dina vanor och beteenen. Har du viljan, önskan, och beslutskraften till förändring, så har jag kunskapen att hjälpa dig… Continue reading ”Hypnos! – Att ändra gamla beteenden och vanor – Medvetet vs Undermedvetet”