Skype-session eller messenger

Telefon: 0706 772 115

Mail: john@jagkraft.se

Nu, under pandemin vill jag trycka extra på skype-sessioner (messenger). Det går utmärkt att arbeta via videosamtal, på dator, padda eller telefon. Trots pandemin kan du få hjälp med din fobi, stress, panik, oro, ångest och annat.

Med bra förberedelse underlättar vi introduktionen. Vi sparar lite tid och jag kan, innan sessionen, plocka fram en strategi för att snabbt komma framåt.

Förutsättningar för en bra skypesession:

-En plats där du kan stänga dörren och inte bli störd.
-Stäng av telefoner.
-En bekväm plats där du inte behöver hålla i datorn.
-Att du har gått på toaletten.
-Att inte ha husdjur med under sessionen.
-Att utrustningen är laddad.
-Använd de bästa lurarna du har.
-Att inte ligga ner. Halvsittande går bra.
-En bekväm fåtölj eller stol går bra.
-Var förberedd så du vet vad du vill arbeta med.

Så här kan du med fördel sitta

För att ytterligare effektivisera sessionen brukar jag be klienten att skriva ner några rader om sig själv och vad problemet handlar om. Här är några punkter:

-Namn?
-Ålder?
-Telefonnummer
-Problemet du söker för?
-När startade problemet?
-Vilka symtom upplever du?
-Arbetssituation?
-nuvarande familjeförhållande?
-Uppväxtförhållanden (i korta drag)?
-Finns tidigare upplevda trauman?
-Har du en diagnos?
-Tar du medicin?

Exempel på trauman:
Separation mellan föräldrar
Separation från vänner
Sjukdom man gått igenom själv
Sjukdom av nära anhörig
Mobbning
Dödsfall
Övergrepp våld/sexuella
Katastrof
Missbruk i Hemmet
Olyckor
Missförhållande under uppväxt där alkohol, droger och bråk har funnits med i bilden

Med dessa förutsättningar kommer det att bli en lyckad session.

Har du frågor är du välkommen att maila eller ringa mig på: john@jagkraft.se – 0706-772115

Väl mött! 🙂

John Eriksson