Ändra din negativa inre dialog 

Några trix och knep som kan vara hjälpsamt. När hjärnan börjat gå på automatik och tänker av sig själv, tror vi att vi tappat kontrollen och accepterar de ältande negativa tankarna. Men det är inte sant. Det är bara att “spotta i nävarna och ta tag i saken. Dessa 4 övningar är hjälp till självhjälp.

Ändra tonen, rytmen och melodin på din röst.

När du med övertygelse säger elaka saker till dig själv med din inre röst, på ditt sätt som du brukar, då upprepar du ett mönster som ditt omedvetna känner till. Ändra rösten till kalle, en smurf, miss piggy och/eller säg det som att du är en retsticka eller med basröst väldigt långsamt. Det blir oseriöst och komiskt. Det blir inte lika affekterat och den tappar sin kraft.

Meta modellen.

Använd speciella frågor och fråga dig själv. 

  • Hur vet jag att det är sant? 
  • Vem säger att det är sant? 
  • På vilket sätt är det sant? 
  • Vad menar jag egentligen med det? 
  • I jämförelse med vem eller vad, hur, var, när vem vilken? 
  • Vad stoppar dig?
  • Hur orsakar detta det?  Hitta dina egna frågor och bryt ner din föreställning i små delar.

Ställ specifika frågor och bryt ner påståendet eller dialogen och se om den är realistisk. Utmana den begränsande tron du har om dig själv, på det viset blir det en osäkerhet och ett tvivel vilket ofta leder till förändring. Du har helt enkelt inga bevis för att det dåliga du säger till dig själv är sant.

Ändra till imperfekt.

Skriv om din inre dialog. Dina tankar pratar i presens och det blir starka negativa suggestioner som ditt omedvetna fångar upp som sanningar. Så istället för att säga: “jag kan inte” så säger du: “Jag kunde inte.” På det viset lurar du det omedvetna att tro det är något som varit och som inte gäller framåt. Andra exempel: “jag får inte, jag är dum, jag fatta inget” osv. Du ändrar dialogen som att det varit och inte är.

Rikta dialogen som till en “tredje person.”

Ändra din inre dialog så den blir riktad mot tredje person. T ex: “jag är så fruktansvärt korkad som inte fattar det här.” Säg så här: ”Han är så fruktansvärt korkad som inte fattar det här.” På det viset flyttar du dig från påståendet.

Avsluta dialogen med “Men” och säg något positivt.

För varje negativt påstående du ger dig själv avslutar du med ett “men” och fortsätter med en positiv fras. T ex: “jag klarar aldrig det här, men! jag har en vilja av stål och fixar det på mitt vis” 

Nu kan du integrera alla delar. Ändra tonen (retstickan), ändra till imperfekt (då), ändra till tredje person (han),  avsluta med ett “men”och byt till positiv fras. Och om vartannat ställ frågor och bryt ner dialogen i små delar. På det viset integrerar du alla dess olika delar för att få bästa resultat.

Gör det till en vana varje gång en negativ tanke dyker upp. Är det många tankar är det bara och ligga i och göra om dem alla. Det omedvetna följer invanda mönster. Bryter Mönstret.

Självklart krävs det ett medvetet aktivt val att vilja förändra. Med upprepning, tålamod och disciplin kommer förändringen. Lycka till!

Tack för att du läste! 🙂

John

Aktivera glada tankar och positivt fokus

Vi människor tänker väldigt många tankar per dygn, 60 000 tankar per dygn, läste jag för dagen. Om vi, med tanken fokuserar på eventuella faror, framtida hot, problem som varit eller kan uppstå och ältar negativa tankar om oss själva. Hur blir det då…? Inte bra förstås, det blir ju som man tänker.

Om jag intar en deprimerande kroppsställning, hänger med läppen och tänker negativa tankar, då skapar jag inre negativa bilder. Kroppshållningen, de negativa tankarna och bilderna kommer att generera en dålig känsla och ytterst påverkar det mitt beteende. Detta är ingen nyhet förstås, men det kan vara bra att bli påmind.

På samma sätt kan jag skapa en bra känsla, genom att inta en stolt och aktiv kroppshållning, som vi kan kalla kraftposition. Genom att hitta ett positivt fokus, att aktivt och medvetet generera bra och kraftgivande tankar, kommer jag att känna mig starkare gladare, mer trygg, öppen och fri.

Detta krävs träning och tålamod. Men som man brukar säga, “fake it till you make it”.

Hypnos är mer än bara regression

Hypnos handlar inte bara om regressionsterapi, där man prioriterar att förlösa negativa erfarenheter och trauman. Det handlar till stor del om att hitta just ett nytt fokus och se nya möjligheter. För att det ska kunna ske behöver man komma ur sina gamla tankeloopar och lösa inre konflikter, som håller en fast i ett negativt tankemönster och i sin tur begränsar möjligheterna att hitta nya intressanta vägar och vidare utveckling i livet. Detta är det hypnotiska tillståndet bra till.

Om du pågrund av undermedvetna loopar, mentala knutar och konflikter, tycker att du står still och stampar och inte når dina mål, då är det just det som är problemet. Tankarna är direkt knutna till hur framgångsrikt du kommer att lyckas.

Om du är medveten om dina negativa tankemönster då är det dags att ta hand om det. På min mottagning träffar jag varje dag klienter som kommer för att lösa upp sin inre konflikter och mentala knutar.

Nu är det dock viktigt att förstå att du som klient gör det stora jobbet, men med min hjälp. Jag är där för att vägleda och hålla dig trygg och säker och se till att du gör ett bra arbete med dig själv.

För vissa kan det krävas lite mer djupgående arbete

Du som bär med dig trauma av olika slag eller PTSD, växt upp under svåra missförhållanden och lever med djupa emotionella sår, behöver antagligen ta hand om det först. På grund av dåliga erfarenheter, kan vi själva Ibland vara som ett öppet sår och hoppas på ett mirakel hos hypnotisören. Absolut, det kan ske, eftersom metoden är effektiv och snabb. Men som klient är det du som gör jobbet. Detta innebär regressionsarbete och att transformera svåra och negativa erfarenheter, innan vi kan gå vidare och arbetar med övriga knutar, mentala hinder och förändringsarbete. 

Hypnos är ett mycket fruktbart tillstånd. Där på det djupare planet är det lättare att lära nytt och lära om, det gör också att förändringen blir ihållande och “cementerad”.

Jag anpassar metod efter behov och detta pratar vi om innan vi lägger upp en plan.

Hör av dig om du är intresserad på: john@jagkraft

Tack för att du läste! 🙂

Väl mött! / John

Hypnos/NLP – Alla har egenvärde, men är det starkt eller svagt?

Vår själv-uppfattning/bild kan vara bra eller dålig. Om vi upplever att vi inte “är, gör” eller “har” vad vi “tror” förväntas av oss, kan vi bli osäkra på om vi räcka till och duger (omedveten rädsla för att bli utesluten och/eller bortvald). En negativ självuppfattning kan vara väldigt handikappande när man ska tala inför människor, när man har lönesamtal, anställningsintervju, vill utrycka sin åsikt, säljer produkter, säljer tjänster, vill spela teater, vill utöva idrott, vill sjunga från en scen eller när man behöver stå upp för sig själv och sätta gränser. Continue reading “Hypnos/NLP – Alla har egenvärde, men är det starkt eller svagt?”

Föreställ dig ett liv där DU får ut MER av dig själv och livet…

Negativa erfarenheter från tidigt i livet kan håller dig tillbaka, hindra dig från framgång och stänga möjligheterna att känna glädje och harmoni. Men det går att arbeta bort. Det finns all anledning att ta hand om det. Du kan förlösa din inre resurser, din kreativitet och hitta ett bättre flow i livet…      

Continue reading “Föreställ dig ett liv där DU får ut MER av dig själv och livet…”

HYPNOS / NLP – Ältande och grubbleri skapar stress och oro.

Upplever du det svårt att få stopp på tankarna? Du är inte ensam om det. Många ältar och grubblar över saker som hänt eller vad som kan komma att hända. Ältar du, då finns det ett problem som behöver lösas. det är också ett hot mot ditt välbefinnande. Det inre självkritiska (självpratet) leder till en ond cirkel av stress och spänningar sen vidare till olust och ångest… Continue reading “HYPNOS / NLP – Ältande och grubbleri skapar stress och oro.”