Hjälp mot Oro, ångest och nedstämdhet – Prova hypnos

Många lider av just ångest, oro och nedstämdhet. Några upplever det som att de haft det hela livet. medan andra upplever att det startade efter en livskris för många år sedan och somliga känner ångest sedan några veckor eller månader tillbaka. Oavsett när det startade så går det att få hjälp. Ångesten är vår larmklocka som säger att vi befinner oss i fara, samtidigt är det en väckarklocka som säger; “något måste förändras!” …

Continue reading “Hjälp mot Oro, ångest och nedstämdhet – Prova hypnos”

HYPNOS / NLP – Ältande och grubbleri skapar stress och oro.

Upplever du det svårt att få stopp på tankarna? Du är inte ensam om det. Många ältar och grubblar över saker som hänt eller vad som kan komma att hända. Ältar du, då finns det ett problem som behöver lösas. det är också ett hot mot ditt välbefinnande. Det inre självkritiska (självpratet) leder till en ond cirkel av stress och spänningar sen vidare till olust och ångest… Continue reading “HYPNOS / NLP – Ältande och grubbleri skapar stress och oro.”

Hypnos/NLP – Finn din inre styrka – Självinsikt och bättre mående

Gå inåt, neråt och djupt, hitta nya “personliga tillgångar” inom dig som du besitter men inte kände till tidigare. Våga öppna fantasin och ditt inre kreativa sinne, var intuitiv och följ din känsla…I hypnos är detta enkelt då du blir vägledd och inte behöver tänka på någonting. Men du kan själv prova lite på egen hand bara genom att slappna av. Du behöver ha viljan till att förändra och vara beredd på att arbeta med verktyg och övningar för att vinna över de gamla, invanda och negativa strukturerna. Det finns en liten övning i slutet på blogginlägget, testa!

Continue reading “Hypnos/NLP – Finn din inre styrka – Självinsikt och bättre mående”

STRESS! – På min hypnosmottagning stöter jag bl.a. på…

Talarångest (jobbigt att tala inför folk/presentation) – Flygskräck (rädd för att krascha/instängd) – Social fobi (rädsla för folkmassor) – Kräkfobi (rädd för att kräkas, bli sjuk) – Låg självkänsla (tron/känslan för personligt värde) – Lågt självförtroende (tron på sin förmåga att prestera) – Oro, ångest och panikångest (kopplat till trauman, erfarenheter från uppväxten) – En gemensam nämnare för dessa symtom är STRESS… Continue reading “STRESS! – På min hypnosmottagning stöter jag bl.a. på…”

Vill och vågar du möta dina rädslor? – Med hypnos kan du finna inre frid.

Två rädslor vi bär med oss från födseln är; rädslan för höga ljud och rädslan för att falla. Alla andra rädslor har vi lärt oss. De två största inlärda rädslorna är rädslan för att bli avvisad och rädslan för det okända. Rädslorna grundläggs i vår uppväxt och blir en del av vårt trossystem. Detta beror till stor del på den beroendeställning vi som barn har till våra föräldrar… Continue reading “Vill och vågar du möta dina rädslor? – Med hypnos kan du finna inre frid.”