Är du rädd och obekväm bland människor? – Hypnos kan hjälpa dig!

Social fobi kan uppträda med en känsla av nedstämndhet och ge flera olika symptom. Till exempel kan du i möten med andra människor, i grupp eller enskilt få handsvett, rodna, känna dig blyg, tunghäfta och förvirring. Allt detta följs av olika känslor som att känna sig instängd, uttittad, panik/ångestfylld, stressad och rädd… Continue reading “Är du rädd och obekväm bland människor? – Hypnos kan hjälpa dig!”

STRESS! – På min hypnosmottagning stöter jag bl.a. på…

Talarångest (jobbigt att tala inför folk/presentation) – Flygskräck (rädd för att krascha/instängd) – Social fobi (rädsla för folkmassor) – Kräkfobi (rädd för att kräkas, bli sjuk) – Låg självkänsla (tron/känslan för personligt värde) – Lågt självförtroende (tron på sin förmåga att prestera) – Oro, ångest och panikångest (kopplat till trauman, erfarenheter från uppväxten) – En gemensam nämnare för dessa symtom är STRESS… Continue reading “STRESS! – På min hypnosmottagning stöter jag bl.a. på…”

Hypnos & Självhypnos – Enkelt och lätt – Ett samtal med Praesto…

Odramatiskt och på ett enkelt sätt berättar Fredrik Praesto om hypnos på ett begripligt sätt. Jag vill förmedla detta till alla som tror att hypnos är en farligt form av mystisk magi eller trolldom. Detta naturliga tillstånd (hypnos) som vi alla går i och ur flera gånger om dagen, kan användas till att gör konstruktiva och bra förändringar… Continue reading “Hypnos & Självhypnos – Enkelt och lätt – Ett samtal med Praesto…”

Har du talarångest – Flygskräck eller någon fobi? – Du kan lätt bli befriad…

Jag hjälper varje vecka människor med någon form av fobi. Man är då rädd för specifika händelser eller ting (specifik fobi) såsom ormar, knivar, blod, tandläkare, spindlar, sprutor, katter o.s.v. För den som bär på fobin kan det upplevas som omöjligt att bli befriad från. Men ack så fel! Det finns tekniker som är otroligt effektiva och ofta räcker det med 1-2 besök… Continue reading “Har du talarångest – Flygskräck eller någon fobi? – Du kan lätt bli befriad…”

Begränsas du av FOBI? – Det kan vara relativt lätt att avhjälpa.

Ibland är en fobi kopplad till en specifik händelse och man vet orsaken. Till exempel, att man som liten varit med om en bussolycka sen som vuxen inte vågar åka buss, eller anfallen av en hund och man är rädd för hundar. Oftast är fobin “irrationell”, det betyder att en undermedveten okänd orsak triggar en rädsla som vi kallar fobi. Det  kan också vara “falska sanningar” som har sitt ursprung i fantasier från man var liten… Continue reading “Begränsas du av FOBI? – Det kan vara relativt lätt att avhjälpa.”