Hypnos – Förlåtelse eller smärta – Vad väljer du?

Att inte förlåta är att ha hopp om ett bättre eller förändrat förflutet. Men tyvärr kommer det aldrig att ske, det förflutna är ”skrivet i sten” och har redan skett. Vill du hålla fast vid det negativa förflutna genom hat, ilska, sorg och besvikelse eller vill du befria dig och lämna det som varit för att släppa in kärleken istället..? Continue reading ”Hypnos – Förlåtelse eller smärta – Vad väljer du?”