Hypnos & NLP – Explosiv utan kontroll – Skam och skuldbeläggning

Att vara “lättantändlig” och utan urskiljning i raseri ösa ur sig kränkande ord som sårar, handlar om rädsla. I botten av ett sådant beteende ligger ofta skam och skuld. Som  hamlet sa, “I eftertankens kranka blekhet.” Under vånda och grämelse åstadkoms inga konstruktiva lösningar. Beteendet föder ånger, samvetskval och hopp om absolution. Att vara ursinnigt reaktiv, handlar om djupa emotionella sår, inte ren elakhet, även om det kan uppfattas så.

I botten av ett reaktivt beteende ligger ofta starka bortträngda rädslor. Jag kallar det för “emotionella ankare.” Att bli dömd, kritiserad, avvisad eller övergiven, aktiverar rädslan av att uppleva sig misslyckad, oviktig, värdelös, otillräcklig och att inte duga. I grunden ligger skam och skuld. Det i sin tur hotar individens överlevnad, det minskar möjligheten att fungerar i en grupp och att bli accepterad i en gemenskap. 

Skam och skuld för med sig rädsla för att vara eller göra fel och på så vis upplevas dålig. Om de känslorna är överdrivet stora, på grund av missförhållanden i tidig uppväxt, blir de en begränsning. Det kan uttrycka sig som rodnad i ansiktet, sorg, förtvivlan, nervositet, blygsel, tankeblockering, anpassning samt att man kan uppleva sig socialt handikappad. Eller om skammen är hotfull, stor och ankrad till våldsamma kränkningar och förnedring under hela uppväxten, kan det uttrycka sig i explosionsartat ursinne eller en total förintelse av sitt eget själv, isolering eller självuppoffring. 

Förträngd skuld skapar skam och rädsla. Det leder till stress och vidare till ångest, som i sin tur leder till ångestreducerande beteenden (distraktioner). Om ingen lösning hittas finns risken att den psykiska smärtan manifesterar sig i fysiskt i kroppen och över tid leder till depression och utmattning.

Ur psykologiska perspektiv anses skam och skuld vara viktiga känslor, som hjälper oss att reglera vårt uppförande och vår anpassning till medmänniskor och världen. Det är en viktig del i vår tidiga utveckling för sociala och mellanmänskliga relationer, vilket ger oss möjligheten att känna empati och fungera väl i ett samspel.

Vi lär oss genom att göra fel. Skam och skuld är den feedback vi får från vårt inre. Då vi känner dåligt samvete eller ånger, är det en uppmaning som får oss att vilja göra annorlunda. Nästa gång vi hamnar i en liknande situation har vi hittat ett nytt sätt, ett mer anpassat sätt som vi mår bra av. En pedagogisk dos av skuld och skam är alltså utvecklande och bra. Här kommer ett exempel, för att förstå skillnaden på dålig skuld och skambeläggning kontra utvecklande. 

Exempel: “När en förälder urskiljningslöst i vredesmod kränker och förminskar barnets hela existens både fysiskt och psykiskt, för att barnet inte lyssnar när de ska gå och lägga sig eller för att de inte lånar ut sina leksaker till sin kamrat, då är det övervåld. Det präglar och förstärker barnets negativa syn på sig själv och det blir en del av barnets trossystem, som barnet sedan bär med sig in i vuxenvärlden. 

Om föräldern däremot omfamnar situationen med en kärleksfull, varm, men bestämd ton, och påtalar att just detta “beteende” inte är ett bra beteende, utan att skuld och skambelägga hela barnet existens, då känner inte barnet sig hotat eller kränkt och kan över tid hitta en ny lösning och känna sig stärkt i sin utveckling. Tänk på att barn har dålig impulskontroll och direkt behovstillfredsställelse, vilket styrs av barnets drift. Barnet har inte “själv” kontroll över sina känslor och beteenden. Det är ju den “resan” barnet är i.

Ibland finns outvecklade människor runt om kring oss såsom partners, kollegor och andra som ignorerar, förnedrar och i sin självcentrering är integritetskränkande De är helt utan respekt och medkänsla för den andres väl och ve. Om vi utsätts för yttre fara eller hot, då ska vi ha möjlighet att agera snabbt och skydda oss, den delen vill vi ha kvar.

Väldigt många av klienterna jag träffar bär med sig konflikter och smärta kopplat till det jag beskriver här. Det kan uttrycker sig med många olika symtom, men grundar sig i samma problematik, skam och skuld.

Begränsande känslor och beteenden kan ta sig olika vägar. Ett av dem är explosiv vrede. Ett beteende som sällan är accepterat. Det ses som ett argt personlighetsdrag, men handlar egentligen om rädsla för att tappa kontrollen över de försvar man byggt upp. Detta går att ändra på.

Är du intresserad och vill arbeta med just din problematik är du välkommen till mig. Har du frågor och vill veta mer så kan du maila mig på. john@jagkraft.se eller ringa 0706-772115

Tack för att du läste! 🙂

John

Hypnos/NLP – Alla har egenvärde, men är det starkt eller svagt?

Vår själv-uppfattning/bild kan vara bra eller dålig. Om vi upplever att vi inte “är, gör” eller “har” vad vi “tror” förväntas av oss, kan vi bli osäkra på om vi räcka till och duger (omedveten rädsla för att bli utesluten och/eller bortvald). En negativ självuppfattning kan vara väldigt handikappande när man ska tala inför människor, när man har lönesamtal, anställningsintervju, vill utrycka sin åsikt, säljer produkter, säljer tjänster, vill spela teater, vill utöva idrott, vill sjunga från en scen eller när man behöver stå upp för sig själv och sätta gränser. Continue reading “Hypnos/NLP – Alla har egenvärde, men är det starkt eller svagt?”

Frigör den inre kraften – Stärk det som är bra & reducera det som är dåligt

Självutveckling är inte självklart för alla, men det borde det vara. Att på grund av dålig självkänsla sitta fast i tankar, känslor och beteenden som är destruktiva, eller att inte trivas med sig själv och inte kunna/vilja/orka möta människor, det kan man ändra på… Continue reading “Frigör den inre kraften – Stärk det som är bra & reducera det som är dåligt”

HYPNOS – Är du glädjelös och upplever stress och dåligt samvete?

Känner du dig håglös, nedstämd, glädjelös, irriterad, utan kreativitet och lever med stress, oroskänslor och dåligt samvete varje dag? Du kanske tvingar dig till att göra saker, eller låter bara bli. Inget är lustfyllt. Du vill hitta vägen ur den negativa spiralen, men dina intellektuella sökvägar är uttömda och inget fungerar…? Då finns lösningen djupare inom dig, på ett undermedvetet plan… Continue reading “HYPNOS – Är du glädjelös och upplever stress och dåligt samvete?”

Hjärnstress! – Panikångest och svallande känslor? Eller säga NEJ, STOPP och sätta gränser i tid?

Varför STRESS? När man använder mer kraft och tid än vad det finns tillgång till, då uppstår fysisk stress. Den inre “hjärnstressen” orsakar ältande och grubblerier. När tiden inte räcker till, när rädslor och oro för vad som kommer eller för det som varit tar över, töms energidepåerna, då ökar stress. Då blir du ledsen, frustrerad, reaktiv, trött eller uppgiven, som i sin tur leder till ytterligare dåligt samvete… Continue reading “Hjärnstress! – Panikångest och svallande känslor? Eller säga NEJ, STOPP och sätta gränser i tid?”

STRESS! – På min hypnosmottagning stöter jag bl.a. på…

Talarångest (jobbigt att tala inför folk/presentation) – Flygskräck (rädd för att krascha/instängd) – Social fobi (rädsla för folkmassor) – Kräkfobi (rädd för att kräkas, bli sjuk) – Låg självkänsla (tron/känslan för personligt värde) – Lågt självförtroende (tron på sin förmåga att prestera) – Oro, ångest och panikångest (kopplat till trauman, erfarenheter från uppväxten) – En gemensam nämnare för dessa symtom är STRESS… Continue reading “STRESS! – På min hypnosmottagning stöter jag bl.a. på…”

Bli ditt bästa jag  – Personlig utveckling – med hypnos/NLP & coaching…

Alla har vi potential att verka från ett “högsta jag,” när vi befriat oss från begränsande tankar, känslor och beteenden. Vill du arbeta med dig själv, effektivt och djupgående för en mer harmoni och bättre hälsa? Då är hypnosterapi en snabb och effektiv väg att gå.

Continue reading “Bli ditt bästa jag  – Personlig utveckling – med hypnos/NLP & coaching…”

Testa självkänslan! – Enkla övningar och strategier för att reducera stress…

Grundläggande självkänsla. En grundförutsättning för att våga ta för sig i livet, tala sin sanning, vara ärlig och sätta rimliga gränser för sig själv, är en god grundläggande självkänsla. Nedan hittar du ett frågeformulär från Karolinska institutet, som använts inom psykologin i över 40 år. Genom testet kan man konstatera hur väl man tycker att man duger som människa. Varje fråga besvaras ärligt på en enkel skala 1-10…

1. Jag är missnöjd med mig själv.
2. Jag känner mig inte lika värdefull som alla andra. 
3. Jag har en negativ inställning till mig själv.
4. Jag kan inte tänka lika bra som alla andra.
5. Jag känner att jag inte har bra egenskaper. 
6. Jag skulle vilja ha mer respekt för mig själv.
7. På det hela taget tror jag att jag är misslyckad. 
8. Ibland känner jag att jag är helt värdelös.
9. Ibland känner jag mig helt oduglig.
10. Jag känner att jag inte mycket att vara stolt över.

Du kan få från 0-100 poäng.

Det finns förstås många som mår bra och hamnar närmare nollan. Därefter finns hela gråskalan av varierad självkänsla upp till max poäng (100p). Är man en person som svarar max på alla dessa tio frågor, är man en person som aktivt ifrågasätter sitt eget värde och sin rätt att finnas på jorden. Majoriteten sysselsätter sig inte med denna fråga. Men det finns en grupp människor som kontinuerligt har känslan att de inte duger som de är. Upplevelsen av att inte duga är svår att tolerera och därför brukar vi kompensera genom att relatera till människor. RelationerJag hjälper andra, jag är viktig för andra – då får jag finnas”.  PrestationerJag är duktig, jag gör massor av saker – då får jag finnas”. Ställa höga krav på sig själv. Perfektionism ”Sträva efter det perfekta, dämpar ångesten att inte duga”.

Ett högt egenvärde ger en stark självkänsla. Om vi ser oss själva som normala, goda, medkännande, värdefulla, dugliga människor och möter världen med en god självkänsla och ett högt egenvärde, då blir det enklare att sätta gränser, säga nej, samt stå upp för våra tankar, känslor och åsikter.

“Andra människors negativa reaktioner, beteenden eller attityder säger ingenting om ditt personliga värde, det säger bara något om den andra personen.” Tänk på det 😉

 Reducera stress – 11 st. Direkta strategier och övningar

 1. Uttryck dina känslor istället för att ”buteljera” dem inom dig. Prata om din stress med en vän. Få utlopp för din stress genom att skriva ned hur du känner.
 2. Var villig att kompromissa.
 3. Var bestämd, sätt gränser.
 4. Hantera din tid bättre, planera.
 5. Säg nej oftare och delegera bördan om du kan.
 6. Acceptera det du inte kan ändra.
 7. Lär dig att inte säga ja till sådant du inte kan eller vill göra.
 8. Öva på att tänka ”rätt” tankar såsom: Vad är det värsta som kan hända om jag inte hinner göra detta i tid? Oftast är svaret: inte mycket.
 9. En medveten och aktiv mikropaus: Släpp ner axlar, djupandas 5 ggr. och visualisera lugn, styrka och trygghet. Gör det sakta, lugnt och så verkligt du kan i ditt inre.
 10. Progressiv avslappning: Spänn en kroppsdel (fötter, vader, lår osv.) på en djup inandning, fortsätt spänn och håll andan 5 sekunder. Andas ut sakta och slappna av, under utandningen tänker du ordet luuuugn. Ligg kvar. Visualisera och tänk på något trivsamt, gör bilderna och känslorna i ditt inre så verkliga du kan. Repetition ger färdighet.
 11. Är du reaktiv och svarar innan du tänkt till? Nästa gång du hamnar i den situationen: stanna upp, ta ett djupt andetag och räkna till fem innan du svarar. Då hinner känslan landa i tanken (kognitiv medvetenhet) och din reaktion blir annorlunda.

Genom hypnos /NLP och coaching kan du effektivt få hjälp att stärka din självkänsla, ditt självförtroende och reducera stress. Hör av dig om du har frågor och funderingar. 0706-772115  –  john@jagkraft.se

Tack för att du läste! 🙂

John

Continue reading “Testa självkänslan! – Enkla övningar och strategier för att reducera stress…”