Hur påverkas du av din ”inre kritiker”? – Gör den positiv med HYPNOS!

Hur låter din inre dialog med dig själv? Är den kärleksfull och empatisk eller dömande och kritisk? Alla för vi en inre dialog med oss själva kring vårt varande, görande och kännande. Vad gör din ”inre kritiker” (ditt ego) med dig…? Continue reading ”Hur påverkas du av din ”inre kritiker”? – Gör den positiv med HYPNOS!”

HYPNOS – Reducera smärta, vrede, ångest eller panik – Gå ner i vikt – Sluta röka…

Hypnosen har många användningsområden. Föreställ dig att de känslor och beteenden som jag nämner i rubriken är kopplade till stress. Stress finns för att vi inte sätter gränser och säger nej när vi behöver. Alltså sker ingen återhämtning… Continue reading ”HYPNOS – Reducera smärta, vrede, ångest eller panik – Gå ner i vikt – Sluta röka…”

Hypnos! – Det undermedvetna fungerar som en hårddisk. Här föds rädslorna…

 

En analogi – Det undermedvetna på ett barn fungerar lite som hårddisken på en dator. Den bryr sig inte om vilken information som kommer in, likt barnet som inte kan filtrera bort det negativa. Föräldern är barnets ”filter.”  Continue reading ”Hypnos! – Det undermedvetna fungerar som en hårddisk. Här föds rädslorna…”

STRESS! – På min hypnosmottagning stöter jag bl.a. på…

Talarångest (jobbigt att tala inför folk/presentation) – Flygskräck (rädd för att krascha/instängd) – Social fobi (rädsla för folkmassor) – Kräkfobi (rädd för att kräkas, bli sjuk) – Låg självkänsla (tron/känslan för personligt värde) – Lågt självförtroende (tron på sin förmåga att prestera) – Oro, ångest och panikångest (kopplat till trauman, erfarenheter från uppväxten) – En gemensam nämnare för dessa symtom är STRESS… Continue reading ”STRESS! – På min hypnosmottagning stöter jag bl.a. på…”

Hypnos! – Att ändra gamla beteenden och vanor – Medvetet vs Undermedvetet

Är du klarsynt och ser att dina vanor och beteende som inte fungerar, styr din tillvaro. Går du emot vanan och beteendet och får en dålig känsla? Och du tvingas gå emot ditt bättre vetande. Medvetandet är då i konflikt med de undermedvetna. Du blev konditionerad/präglad som barn att göra saker på ett sätt, men det gynnar dig inte längre som vuxen. alla våra vanor och beteenden är undermedvetet styrda. Med hypnos kan du ändra dina vanor och beteenen. Har du viljan, önskan, och beslutskraften till förändring, så har jag kunskapen att hjälpa dig… Continue reading ”Hypnos! – Att ändra gamla beteenden och vanor – Medvetet vs Undermedvetet”

Hypnos mot oro – Absolut! – Det går att ”arbeta” bort…

Upptas din vakna tid av mycket oro – en odefinierbar molande känsla – som gör det svårt att koncentrera sig – svårt att sova? Det behöver inte vara så! alla tankar och känslor gör det svårt att fungera till 100%. Oroar du dig över arbetet, barnen, tentan, din betydelse, studier, dina prestationer, faror  och elände i världen, framtiden, hälsan osv? Det finns hjälp att få… Continue reading ”Hypnos mot oro – Absolut! – Det går att ”arbeta” bort…”

”Min uppfattning om verkligheten är inte lika med verkligheten.”

Precis som en modern ugn är det undermedvetna programmerat. Idag finns ugnar med inbyggd kokbok, med recept som gör precis så som de är programmerade att göra. Så fungerar även vårt undermedvetna, det gör vad det är programmerat att göra… Continue reading ””Min uppfattning om verkligheten är inte lika med verkligheten.””

Får man reaktiva känslor när man borde vara lugn – Då kan man vara fast i ett negativt Ego-tillstånd

Vi kan kalla det ”självsabotage”. Många människor reagerar, blir explosiva och utåtagerande, utan att tänka på följderna för sig själva eller den som blir utsatt. Då kan det handla om oprocessade känslor från tidig uppväxt, som fastnat i det undermedvetna. Vi har flera ego-tillstånd (jagtillstånd), barn-, vuxen- och föräldrajaget. Skapandet av Ego-state therapy tillskrivs John G. Watkins … Continue reading ”Får man reaktiva känslor när man borde vara lugn – Då kan man vara fast i ett negativt Ego-tillstånd”

Ångest – en förklaring och ett hjälpande ”verktyg”…

Många lider av stress och ångest. Och behöver brottas med det varje dag. Jag vill ge en trolig och kort förklaring till varför det är på det viset i dagens morderna samhälle. Och samtidigt lämna ett effektivt verktyg på hur man på ett enkelt sätt kan ta tillbaka kontrollen…

Continue reading ”Ångest – en förklaring och ett hjälpande ”verktyg”…”