Privacy policy

Vi på Jagkraft.se värnar om din personliga integritet och vill att du ska känna dig trygg när du delar dina personuppgifter med oss. Vi följer lagar och regler för att skydda din integritet, inklusive banksekretess och interna riktlinjer för hantering av personuppgifter.

Behandling av personuppgifter

Vi behandlar endast dina personuppgifter för särskilda och tydligt angivna ändamål. Till exempel behandlar vi dina personuppgifter för att hantera och registrera köp av våra tjänster. Vi informerar dig tydligt om vilka ändamål vi behandlar dina personuppgifter för, vilket framgår i den information om personuppgiftsbehandling som vi ger dig i samband med köp av tjänster eller medlemsregistrering.

Marknadsföring

Informationen du lämnar till Jagkraft.se används även för att kunna erbjuda dig bättre och mer personliga erbjudanden samt för att ge dig bättre service genom direkt marknadsföring. Du har alltid rätt att begära att vi inte behandlar dina personuppgifter för direkt marknadsföring.

Samtycke

När det krävs eller är lämpligt, inhämtar vi ditt samtycke innan vi behandlar dina personuppgifter. Du har rätt att återkalla ditt samtycke när som helst.

Information om personuppgifterna

Jagkraft.se hanterar personuppgifter i enlighet med dataskyddsförordningen (GDPR). För mer information, läs vår GDPR-information [länk till relevant GDPR-information].

Kontakt

Om du har frågor angående vår hantering av personuppgifter, kontakta oss via e-post john@jagkraft.se eller på följande adress: Jagkraft.se, Köpenhamnsvägen 13, 21743, Malmö.

Tillgång till personuppgifterna

Endast ett begränsat antal personer med särskild behörighet har tillgång till dina personuppgifter inom Jagkraft.se. Vi har också serviceavtal med företag som behandlar personuppgifter på våra vägnar. Dessa avtal inkluderar bestämmelser om sekretess och säkerhet vid behandling av personuppgifter.

Säkerhet

Dina anförtrodda uppgifter behandlas på ett tryggt sätt inom Jagkraft.se. Vi har skydd mot intrång och förstörelse av uppgifterna.

Överföring av personuppgifter

Dina personuppgifter överförs inte till någon utanför Jagkraft.se, förutom de fall som nämns under rubriken “Tillgång till personuppgifterna” ovan.

ag fokuserar på att fotografera landskap och scener som vanligtvis är svåra att återge och på så sätt fånga dessa eteriska ögonblick. Mina tekniska verktyg är de penslar som jag använder för att belysa naturens surrealistiska element.