”Sanningen om hypnos”

Förväxla inte scenhypnos med hypnosterapi.

Många personer har en feluppfattning om hypnos. Till exempel tror många att det fungerar lite som Bamses dunderhonung: “Ta en burk honung om du känner dig svag och bums blir du starkare.” Eller att man blir en marionett i hypnotisörens händer och tappar eller ger bort kontrollen. Somliga föreställer sig att hypnotisören har magiska krafter och kan ta över klientens psyke. Andra falska föreställningar är att hypnotisören kan plantera negativa program.  Alla dessa antaganden är fel! Punkt.

En stor bidragande orsak till detta missförstånd är scenhypnos. Showerna upplevs spektakulära. När man inte förstår de bakomliggande faktorerna till varför och hur det fungerar skapar hjärnan fantasier om det. Men faktum är att hypnotisören följer bara psykologiska vedertagna lagar eller grundprinciper för hur man hjälper en person att ändra fokus och mentalt slappna av – det är alltså ingen magi.

Scenhypnos

Som hypnotisör arbetar jag inte med scenhypnos, men vill belysa och förklara hur det fungerar. Förhoppningsvis kan jag eliminera några missförstånd och myter som finns runt hypnos.

Personer kan vara mer eller mindre mottagliga för hypnos. T.ex: tänk dig en skala från 1 till 100, där 1 är ”svårhypnotiserad” och 100 är ”lätthypnotiserad” (vi är alla olika). Scenhypnotisören vill ha de personer som är så nära 100 som möjligt på sin scen. För att hitta dessa bland publiken gör hypnotisören några urvalstester. Det bör också finnas villighet från personens sida (personen kommer upp på scenen vilket visar på villighet). Personen gillar antagligen att stå i centrum. Personen känner publiktrycket (applåder, hejarop) och vill inte göra någon besviken. Dessutom blir personen hypnotiserad.

En van scenhypnotisör kommer att hitta dessa hypnosbenägna personer och övriga får gå och sätta sig i publiken igen. När urvalet är klart har personerna som finns kvar på scenen förhoppningsvis de förutsättningar som krävs för att det ska bli en bra hypnos-show. Alla dessa faktorer är viktiga för att det ska fungera. Personerna vaskas fram varsamt och när detta är klart kan showen börja.

Personer som är analytiska, misstänksamma, rädda, ifrågasättande eller kritiska behöver inte göra sig besväret att gå upp på scenen under en hypnos-show, det kommer antagligen inte att fungera.

Myter och missförstånd skapar problem. 

Så här ser fördomen eller den falska föreställningen ut: “Hypnotisören kan bedöva min hjärna, ta över mitt psyke. Och medan jag är i medvetslöshet kan hypnotisören ändra alla mina undermedvetna program och erfarenheter jag har och samtidigt ändra mina tankar och känslor.” Några kommer på behandling för att det tror det fungerar på detta vis och antar det ska räcker med ett besök, vilket det sällan gör. Jag antar några även undviker att komma för att de tror det fungerar så här (att vi rotar runt i deras psyke) vilket är fel. Jag vet, lite överdrivet, men föreställningen finns och den är helt missvisande.

Personen är medveten under hypnosen, men i djup mental avslappning med fokus på det undermedvetna. Man är alltså själv högst påtaglig med på den hypnotiska resan. Hypnotisören och klienten arbetar tillsammans som ett team. Klienten tar ansvar för sin del och hypnotisören för sin.

Många tror att det räcker med en session för att befria sig från ett livslångt problem, eller att man vid ett tillfälle kan eliminera 5-6 olika symtom som funnits i många år – tyvärr är det inte riktigt så enkelt. Hypnosterapi är mycket effektivt och kan göra stor skillnad på kort tid eller få sessioner. Ibland kan det räcka med ett tillfälle för att förlösa en specifik rädsla (fobi), eller till exempel rökavvänjning. 

Symtom som klienter kommer med kan vara sömnproblem, minnesbortfall, svårt med uppmärksamhet, smärta, prokrastinering, övergivenhetskänslor, osäkerhet, låg självkänsla/självförtroende, separationsångest, överdrivet ansvarstagande, överprestation, svårt att sätta gränser och säga nej och mycket annat. Allt det jag beskriver uttrycker sig som stress, som i sin tur kan leder till känslor av oro, panik, rädsla, smärta, ångest, ilska, sorg, depression, utbrändhet och annat. 

Orsaken till de beteenden och symtom som växt fram är vad vi vill förlösa hos klienten. Samtidigt vill vi förstärka bra saker och lösa upp negativa tankar, beteende/vanor, tillför sådant som klienten önskar och behöver för att nå det önskade resultatet och må bra.

Hypnosterapi.

Tänk dig att du tar bort urvalsprocessen, publiktrycket, anspänningen att behöva göra bra ifrån sig och det är bara själva hypnosen kvar. Det är vad vi har när vi ses på min mottagning. Inga krav eller förväntningar på om du är bra eller dålig på hypnos. På mottagningen är det lugnt och stilla och vi samtalar, berättar och skapar förståelse för problematiken du kommer med. Vi arbetar som ett team mot ditt önskade resultat. Och inget kommer att hända innan du har fått svar på alla frågor och känner dig redo för hypnos. 

KOM IHÅG DU HAR ALLTID DEN YTTERSTA KONTROLLEN – ÄVEN I HYPNOS.

Tack för att du läste! 🙂

John Eriksson

 0706-772115 john@jagkraft.se

Sorgbearbetning

Sorgbearbetning

Sorgbearbetning är väldigt befriande. Min tro är att den som lämnat jordelivet, önskar att du som är kvar på jorden blir fri från sorg och lever ett lyckligt och harmoniskt liv.

Sorg efter en avliden familjemedlem, kär vän eller husdjur, kan förutom sorgen, ge skuld, ältande tankar, vrede, sömnlösa nätter och förvirring. Att kunna kommunicera sina känslor med en partner eller vän som är närvarande, lyssnar och finns där, kan vara ett bra sätt att över tid få ordning på tankar och tömma ut sina känslor.

Om någon ”gråta djup sorg,” var närvarande och stilla se dem. Om någon är ”stark” och ”hantera läget,” var närvarande och stilla se dem. En accepterande och kärleksfull närvaro kan vara guld värd för den som känner sig förtappad i sorgen.

Bli inte rådgivaren, försök inte hitta lösningar eller aktiviteter för att den sörjande ska glömma. Bli inte stressad för att du inte kan förlösa sorgen hos din vän. Det är en process och alla hanterar vi sorg på olika sätt och behöver därför olika lång tid på oss.

Jag minns när min mor gick bort 2001. Det var starkt för mig. Jag gick igenom olika faser, som kan liknas vid krisens fyra faser.

Sorgbearbetning har fyra olika faser:

1. Chockfasen kan hålla i sig från en kort stund upp till en vecka, även längre. Vi tar inte in smärtan. Det kan vara svårt att acceptera det som hänt. Att ”stänga av” är psykets strategi för överlevnad. Under ytan kan det vara ett virrvarr av känslor. Man kan upplevas bete sig konstigt eller bli paralyserad. En del känner känslor av katastrof och panikångest. Allt detta är enligt Kris och traumacentrum varken rätt eller fel, det är bara olika reaktioner.

2. Reaktionsfasen kan pågå i månader. Ofta blir man då överväldigad av starka känslor. Man ältar och frågan sig ”varför?” Tankar om hur ” så orättvist och fel att jag/den drabbas” är vanligt för denna fas. Det handlar om att förstå och hitta mening med det som hänt. Som drabbad vill jag inte förklara något, jag vill bara bli förstådd i mina känslor

3. Bearbetningsfasen. Starka reaktioner avtar och man börjar se framtiden an. Tar upp gamla aktiviteter och börjar skratta och känna mer positiv energi.

4. Nyorienteringsfasen. Man återgår till ett mer normalt liv. Berikad av den negativa erfarenheten. Starkare och mer mogen att ta sig an livet. Självkänslan på plats. Om man påminns om det som utlöste krisen, kan starka känslor och reaktioner fortfarande visa sig.

Den som trycker undan och är ”stark

Många tar ansvar, blir starka för att andra är ledsna och behöver tröst. De blir handlingskraftiga, ”för struktur är ju bra”, allt som ska ske före, under och efter begravningen tar jag hand om – ”då slipper jag känna. Tränger bort sin egen sorg (överlevnadsstrategi) och smärtan blir kvar och instängd.

Efteråt ”glöms” sorgen bort och något sorgearbete hans inte med.

Psyket har en positiv intention med att tränga bort sorgen. Trots det så uppstår smärta, inre konflikter av begränsande slag längre fram i livet. Ibland ligger sorgen som ett täcke över personen och blir en del av livet. Många fastnar och kan inte sluta tänka på den avlidne, trots att det kan ha passerat flera år. Så här behöver man absolut inte ha det.

En session sorgbearbetning, i korta ordalag

Vi inleder med ett samtal om din sorg och kris. Hur du mår i dag och vad du önskar ska hända. Jag berättar hur det fungerar och sedan börjar vi.

När jag arbetar med sorgbearbetning gör jag det genom att försätta klienten i hypnos. Genom en ”inre resa” leder jag klienten. Som du säkert känner till är bilder och känslor det undermedvetnas språk.

Vi skapar en avspänd och lugn känsla. Klienten får föreställa sig en favoritplats (inre rummet) där klienten känner sig trygg och skyddad. Här lämnar jag över kontroll till klienten på det viset att, om klienten känner sig obekväm med något i den kommande ”resan” kan klienten alltid återvända till favoritplatsen.

Jag vägleder klienten till ett möte med den avlidne (en inre resa alltså), till ett tillfälle innan personen avled. Där det osagda blir sagt, det olösta blir löst, försoning och förlåtelse kan ske och ett djupt kärleksfullt farväl kan tas. Vi återvänder till favoritplatsen (inre rummet). Här skapar vi ytterligare ett möte med den avlidne. Jag uppmanar till samtal och frågor samt att lyssna med det inre örat. När du som klient känner att du har samtalat klart med den avlidne tar ni adjö av varandra och säger, på återseende. Slutligen hjälper jag klienten att stärka alla positiva minnen och upplevelser relaterat till den avlidne.

Efter denna del i en sorgbearbetning brukar sorgen och smärtan ha avtagit avsevärt och dagarna efter behövs lite tid för att processa alla intryck och låta insikter falla på plats.

Behöver du sorgbearbetning?

Välkommen med frågor och funderingar eller boka en tid.

John eriksson

Tidigare liv-regression

Tror du på tidigare liv – Kan det vara så?

i början på 2000-talet gjordes en dokumentärserie som handlade om tidigare liv. Det sändes som nöjes-Tv. Dör vi eller inte?    

Kolla in dessa länkar (två olika avsnitt av ”Tidigare liv”)…
https://www.youtube.com/watch?v=tt-97mQIQK4
https://www.youtube.com/watch?v=Tf-HHkMykP0

Det är en spännande och kittlande tanke, att vi kan hämta information från vårt djupaste inre, om tider och platser vi existerat på i tidigare liv. Om man är öppen för mer än att det blir mörkt och svart efter att vi lämnat kroppen i detta liv, då kan detta vara spännande att se på.

Många av mina kunder kommer med en önskan om att utforska tidigare liv. Oftast har det väldigt målande beskrivningar om hur de levde och uppfattade sig själva i det livet. De beskriver platser, människor, städer, händelser och familjeförhållanden, var de bodde och arbetade med. De beskriver hur de tänkte och vilka värderingar de hade och mycket annat.

Det finns ingen möjlighet att bevisa att tidigare liv existerar. Tidigare liv-regression handlar kanske om en undermedveten omvandling för att skapa insikt och förståelse för ett problem vi behöver lösa i vårt liv idag. Och ofta händer det att man kommer tillbaka efter en tidigare liv-regressionen med en djupare förståelse för något. Ofta släpper vissa rädslor, krämpor och rädsla för döden, det är bara en iakttagelse.

Är du intressera och vill prova är du varmt välkommen att boka en tid. Då dessa sessioner är 2 timmar behöver du maila eller ringa för att boka.

Tack för att du läste! 🙂

John

När “hjärnan och hjärtat” är i konflikt. GÖR HALT!

Många lever med inre konflikter som ger både emotionell och fysisk smärta. Man slits itu när att man inte orkar mer, men något inom en säger, ”fortsätt, du måste.” Så behöver det inte vara. Man kan släppa den inre konflikten med lite hjälp?

Ett gisslandrama som kan pågå hela livet, om du inte gör något åt det.

För det mesta tänker vi inte på det som inre konflikter mellan hjärta och hjärna. Vi känner det som stress, stark oro, rädsla, vrede, panik, frustration, skam eller skuld. Eller att vi förhalar saker känner oss lata och skjuter på framtiden. Vi sover dåligt, tappar minnet och har svårt att fokusera. Vi är kravfyllda, duktiga, noggranna och ansvarstagande. Vi blir kontrollerande och självmedvetna och har svårt att sätta nödvändiga gränser m.m.

Många kunder jag träffar på min mottagning har inre konflikter. Efter många år som hypnotisör har det växt fram en bild av hur jag uppfattar varför det är så. Så här tänker jag… 

Vi föds, evolverar, blir vuxna och lär oss tänka medvetet och kritiskt. Den vuxna “hjärnan” förstår, vet och kan mer än någonsin. Våra kognitiva möjligheter har utvecklats. Som vuxen är vi mer kapabla att ta ansvar och bra beslut. Vi kan tygla drifter och instinkter, vi vet vad som är rätt eller fel, bra och dåligt. Vi förstår konsekvenserna av vårt handlande. Men kan vi alltid leva efter vad vi vet och vill? Nej tyvärr!

“Hjärtat” vårt emotionella arkiv. Omedvetet opererar känslor, beteenden, vanor, behov och minnen från denna plats. De första sju åren, från vår födsel präglas vi starkt av vår omgivning. Vi suger åt oss beteende, känslor och tankar från viktiga personer omkring oss. Det ligger till grund för hur vi senare i livet kommer att se på och uppfatta oss själva. 

Som att ligga i “marinad” tills smaken sitter där. När “marineringen” är klar har vi olika program och ett emotionellt fundament att utgå från. Oavsett om “marineringen” var äcklig eller god och balanserad, så blir det vår emotionella övertygelse om oss själva, vår perception. Utifrån denna “marinering” vet vi vad som förväntas av oss, vad vi måste göra, vem vi måste vara, vad som är möjligt för oss och inte möjligt, vilken roll vi ska spela i livet för att överleva. Detta är trossystemet och omedvetet följer vi detta slaviskt. Vi är nu konditionerade med undermedvetna program som vi medvetet kan använda oss av för att orientera oss fram i livet.

För barn från noll till sju år hjärnaktiviteten låg, de befinner sig i theta stadiet, vilket man mäter med EEG (elektroencefalografi). Det är ett mentalt avslappnat tillstånd (hypnos), vilket innebär att psyket är öppet och lätt att programmera. Titta in på denna länk (ca. 5 min.) där berätta biologen och professorn Bruce Lipton mer om det: https://www.youtube.com/watch?v=7TivZYFlbX8

Hjärnans fiende nummer ett är våra omedvetna negativa, tidigt i livet präglade program som inte tjänar oss på ett bra sätt. Oavsett om vi har en stark önskan och en vilja till att bryta ett beteendemönster, faller vi ändå offer för det emotionella programmet som vi håller fast vid, te.x. jag duger inte, jag kan inte osv.

Men vi skapa nya program även efter sju års ålder. Det finns tre sätt:
1) Genom intensiv fysisk eller emotionell upplevelse 
2) Genom upprepning
3) Genom hypnos

Konflikt uppstår när förnuftet (hjärnan) vill en sak, men känslan (hjärtat) vill en annan. T.ex. Jag vill inte röka men gör det ändå – jag vill träna men gör det inte – jag vill dricka mindre alkohol men jag dricker ändå – jag vill inte känna skam eller ovärdighet, men gör det ändå – jag vill inte vara rädd, men är det ändå – jag vill inte vara explosiv och arg men kan inte bromsa mig – jag vill säga nej och sätta gränser men förmår inte att gör det – jag vill inte äta snacks och godis men äter det ändå – jag vill inte stressa, vara duktig och ta hand om alla, men gör det ändå – Jag vill vara glad och utåtriktad men vågar inte – jag vill uttrycka mina åsikter och värderingar men vågar inte – jag vill inte grubbla och älta men gör det ändå. Vad jag säger till mig själv med min logiska del verkar inte fungera alls. “Logik, förnuft och viljan förlorar ALLTID mot omedvetna automatiska känslor, beteenden och vanor.” De omedvetna programmen är långt mycket starkare än det medvetna förståndet.

Vill du ha hjälp med att ändra dina omedvetna, icke fungerande program och samtidigt skapa mer kreativitet, glädje och trygghet? Vill du ha hjälp med att ändra ett beteende, en känsla eller tanke som inte gynnar dig längre? Då är du välkommen att höra av dig till mig. 

Ring: 0706-772115  – Mail: john@jagkraft.se

Jag har informationsträffar “Om Hypnos” i Malmö. Kostnadsfritt. Du är varmt välkommen att delta vid en sådan träff. På denna länk kan du läsa mer om datum och anmälan: https://www.facebook.com/events/2434545793458069/

Tack för att du läste! 🙂

John

Var inte gränslös, säg NEJ!

När stressnivåerna är höga, långvariga och vilan uteblir, då tappar vi till slut fokus, koncentration och humör. Vi blir lätt irriterade och arga, lika lätt blir vi ledsna och kraftlösa. Varför säger vi inte NEJ, prioriterar oss själva och sätter nödvändiga gränser? och på så vis får den återhämtning vi behöver…

Vi behöver bli bättre på att stå upp för oss själva, säga nej, sätta gränser och sänka prestationsribban både på jobbet och i hemmet. Sluta oroa oss för framtiden såsom: ” barnen, ekonomin, att underhålla vänner, sjukdomar, krig, miljöförstöring, flyktingproblematik, svält och katastrofer.” Fantasierna skenar och oron växer. Att leva med tillit kan vara svaret.

Vi vill vara supermänniskan som är självgående, duktig och ansvarstagande, den som har koll och klarar allt. Vi ser gärna, till andras bästa, då blir vi blir accepterade. Vi glömmer lätt bort våra egna behov och hamnar till slut framför den berömda ”väggen,” med stress, ångest, panik, depression, utmattning och långdragen konvalescens.

Vi har koll på allt i hemmet/familjen, är trygga med våra rutiner, sköter arbetet och underhåller vännerna, men känner oss mer isolerad, tomma, ensamma, avstängda och kroppen skriker, ”jag är överansträngd, STOPP!” Men lyssnar vi?

När vi får hjärtklappning, svettningar, tryck i bröstet, klump i magen, svårt att andas, ältande tankar, spänningar och stress manifesterar sig, då vet vi att kroppen börjar säga ifrån på riktigt. Eller när vi tappar livslust, känner tomhet, får svårt att koncentrera oss – känner resignation, livsleda, trötthet, oengagemang och får sömnbesvär – då är vi i gränslandet till utmattning och depression. Dags att tänka om!

Tänk om det är så att vi är värdefulla och älskvärda även när vi vilar, vårdar, bejakar och prioriterar oss själva och inte överpresterar. Tänk om det är så att vi får sätta gränser, säga nej och må bra i det.

När stressen är påtaglig och långvarig blir vi lättare ledsen, irriterad, arg och vi ryter åt småsaker. Som ”topping” på det hela kommer dåligt samvete följt av oro och rädsla, för att man gör antaganden om att man annars är otillräcklig. Tankarna går runt, man tappar kontrollen och får svårt att fokusera. Det blir ett ekorrhjul av stress, ältande och oro som går i självspinn.

Att bära andras problem och göra det till våra egna är dränerande och energikrävande. Att sätta gränser är att välja sig själv, det är allas födslorätt. Om vi, utan gränssättning hjälper, vårdar, ger för att avlastar och dessutom bär deras emotionella ryggsäck, då kommer vi lika säkert som ”amen i kyrkan” att bränna ut oss. När källan till livskraft kommer utifrån har vi ingen självkontroll, då blir vi marionetter som följer omvärldens minsta anvisning. När vi börjar sätta gränser och säga nej kommer människor som investerat i våra ”goda” egenskaper att antagligen sakta glida ut ur våra liv. De får inte längre vad det behöver när vi säger NEJ, STOPP och SÄTTER GRÄNSER. Det i sig kan vara skrämmande, men bara lugn, du kommer sannolikt att attrahera in nya människor som är kompatibla med din nya energi.

Ofta har denna personlighet sin grund i lågt egenvärdet och dålig självuppfattning. Någonstans i livets karusell fick vi kanske en törn och tappade kontakten med det autentiska självet. Någonstans har vi lärt oss detta negativa beteende, men som väl är går det att lära om.

Märk väl att alla dessa egenskaper att vara duktig, noggrann, vårdande, anpassningsbar, hjälpsam, ansvarstagande mm. är goda egenskaper. Men de blir förödande för en själv om man inte kan säga NEJ, STOPP och SÄTTA GRÄNSER.

Jag möter människor med denna problematik varje dag i mitt arbete som hypnotisör. Jag vill berätta att det finns alla möjligheter att ändra sin negativa spiral. Känner du igen dig i beskrivningen så vill jag att du ska veta, du kan få hjälp med att frigöra negativa känslor, tankar och beteenden, sådant som har lett dig till känslor av stress, spänningar, oro, vrede, sorg, skam och skuld.” Alla människor har förmågor och kompetenser inneboende i sig. Med olika övningar, tekniker och ”verktyg” skapar vi självmedvetenhet. Genom hypnosens öppnar vi upp för ett inre läkande.

Du är välkommen till mig. Om har du frågor får du gärna ringa eller maila 0706-772115  – john@jagkraft.se

 • OM DU SJÄLV ÄR INTRESSERAD AV ATT LÄRA DIG HYPNOS, DÅ KANSKE DENNA TREDAGARSKURS ÄR NÅGOT FÖR DIG. TITTA IN PÅ DENNA LÄNK: https://jagkraft.se/kurser/

Tack för att du läste! 🙂

John

Hypnos & NLP – Explosiv utan kontroll – Skam och skuldbeläggning

Att vara “lättantändlig” och utan urskiljning i raseri ösa ur sig kränkande ord som sårar, handlar om rädsla. I botten av ett sådant beteende ligger ofta skam och skuld. Som  hamlet sa, “I eftertankens kranka blekhet.” Under vånda och grämelse åstadkoms inga konstruktiva lösningar. Beteendet föder ånger, samvetskval och hopp om absolution. Att vara ursinnigt reaktiv, handlar om djupa emotionella sår, inte ren elakhet, även om det kan uppfattas så.

I botten av ett reaktivt beteende ligger ofta starka bortträngda rädslor. Jag kallar det för “emotionella ankare.” Att bli dömd, kritiserad, avvisad eller övergiven, aktiverar rädslan av att uppleva sig misslyckad, oviktig, värdelös, otillräcklig och att inte duga. I grunden ligger skam och skuld. Det i sin tur hotar individens överlevnad, det minskar möjligheten att fungerar i en grupp och att bli accepterad i en gemenskap. 

Skam och skuld för med sig rädsla för att vara eller göra fel och på så vis upplevas dålig. Om de känslorna är överdrivet stora, på grund av missförhållanden i tidig uppväxt, blir de en begränsning. Det kan uttrycka sig som rodnad i ansiktet, sorg, förtvivlan, nervositet, blygsel, tankeblockering, anpassning samt att man kan uppleva sig socialt handikappad. Eller om skammen är hotfull, stor och ankrad till våldsamma kränkningar och förnedring under hela uppväxten, kan det uttrycka sig i explosionsartat ursinne eller en total förintelse av sitt eget själv, isolering eller självuppoffring. 

Förträngd skuld skapar skam och rädsla. Det leder till stress och vidare till ångest, som i sin tur leder till ångestreducerande beteenden (distraktioner). Om ingen lösning hittas finns risken att den psykiska smärtan manifesterar sig i fysiskt i kroppen och över tid leder till depression och utmattning.

Ur psykologiska perspektiv anses skam och skuld vara viktiga känslor, som hjälper oss att reglera vårt uppförande och vår anpassning till medmänniskor och världen. Det är en viktig del i vår tidiga utveckling för sociala och mellanmänskliga relationer, vilket ger oss möjligheten att känna empati och fungera väl i ett samspel.

Vi lär oss genom att göra fel. Skam och skuld är den feedback vi får från vårt inre. Då vi känner dåligt samvete eller ånger, är det en uppmaning som får oss att vilja göra annorlunda. Nästa gång vi hamnar i en liknande situation har vi hittat ett nytt sätt, ett mer anpassat sätt som vi mår bra av. En pedagogisk dos av skuld och skam är alltså utvecklande och bra. Här kommer ett exempel, för att förstå skillnaden på dålig skuld och skambeläggning kontra utvecklande. 

Exempel: “När en förälder urskiljningslöst i vredesmod kränker och förminskar barnets hela existens både fysiskt och psykiskt, för att barnet inte lyssnar när de ska gå och lägga sig eller för att de inte lånar ut sina leksaker till sin kamrat, då är det övervåld. Det präglar och förstärker barnets negativa syn på sig själv och det blir en del av barnets trossystem, som barnet sedan bär med sig in i vuxenvärlden. 

Om föräldern däremot omfamnar situationen med en kärleksfull, varm, men bestämd ton, och påtalar att just detta “beteende” inte är ett bra beteende, utan att skuld och skambelägga hela barnet existens, då känner inte barnet sig hotat eller kränkt och kan över tid hitta en ny lösning och känna sig stärkt i sin utveckling. Tänk på att barn har dålig impulskontroll och direkt behovstillfredsställelse, vilket styrs av barnets drift. Barnet har inte “själv” kontroll över sina känslor och beteenden. Det är ju den “resan” barnet är i.

Ibland finns outvecklade människor runt om kring oss såsom partners, kollegor och andra som ignorerar, förnedrar och i sin självcentrering är integritetskränkande, är helt utan respekt och medkänsla för den andres väl och ve. Eller att man utsätts för annan yttre fara eller hot, då ska vi ha möjlighet att agera snabbt och skydda oss, den delen vill vi ha kvar.

Väldigt många av klienterna jag träffar bär med sig konflikter och smärta kopplat till det jag beskriver här. Det kan uttrycker sig med många olika symtom, men grundar sig i samma problematik, skam och skuld.

Begränsande känslor och beteenden kan ta sig olika vägar. Ett av dem är explosiv vrede. Ett beteende som sällan är accepterat. Det ses som ett argt personlighetsdrag, men handlar egentligen om rädsla för att tappa kontrollen över de försvar man byggt upp. Det ett går att ändra på.

Är du intresserad och vill arbeta med just din problematik är du välkommen till mig. Har du frågor och vill veta mer så kan du maila mig på. john@jagkraft.se eller ringa 0706-772115

Tack för att du läste! 🙂

John

Kurs i självhypnos – Att uppnå personliga mål på ett enkelt sätt

Ofta finns både vilja och motivation till förändring. Men sällan hittar man effektiva metoder som är enkla och ger ett lärande för livet. Självhypnos är ”outstanding!” Du kan bara lyckas, när du kan denna teknik och de bakomliggande orsakerna till varför det fungerar så väl.

Ta chansen nu! Lär dig självhypnos under en dag och din själ kommer att tacka dig.

För dig som har ambitionen och önskan om att arbeta med din egen självutveckling på ett effektivt sätt, då är självhypnos något för dig.

Med denna metod lär du dig enkelt hur du kan påverka dig själv för att nå ett önskat resultatet snabbt. Du kommer att lära dig hur och varför det fungerar.

Metoden har använts genom alla tider och är väl beprövad över hela världen. Att ha en intention och kunna fokusera på det mål man satt upp för sig själv är en viktig del av strategin. Hur man gör det får du lära dig och mycket annat.

Vårt fokus under dagen handla om att du får full förståelse för vilka moment, tekniker och förutsättningar och bakomliggande faktorer som gör självhypnos så effektivt. På det viset kan du “skräddarsy” dina egna suggestioner när du kommer hem.

Du får förstås kursmaterial med dig, så du kan uppdatera dig när du kommer hem om du behöver det. Du kommer att lära dig minst två olika varianter för hur du försätter dig själv i hypnos.

Du får med dig lite bonusmaterial i form av effektiva självhjälpsverktyg.

Jag riktar mig till dig som vill:

 • Lära dig ett effektivt verktyg som snabbt ger dig framgång
 • Stärka ditt självförtroende
 • Kunna stressa av snabbt
 • Hantera och förlösa rädslor
 • Bli en bättre talare
 • Vara trygg i alla sociala miljöer
 • Göra bättre resultat på tentan
 • Öka koncentrationsförmågan
 • Ha mer harmoni i livet
 • Sluta med en ovana/beteende
 • Få mer kontakt med dig själv
 • Bli mer närvarande och fokuserad, när du behöver vara det
 • Bli en bättre säljare
 • T.ex. känna sig trygg vid anställningsintervju eller löneförhandling
 • Påverka dina tankar i positiv riktning

Och mycket annat

Vi håller till på min mottagning i Malmö på Köpenhamnsvägen 13 (Torsokliniken). Av det skälet kan jag bara ta emot 8 kunder samtidigt så det blir “först till kvarn”.

Lunch en timme. Vi äter vi ute eller om man tar med sig lunchbox. Det finns micro, platta och kyl.

Fika och frukt ingår.

Anmäl dig genom att Maila till: john@jagkraft.se eller smsa på: 0706-772115. Skriv “ Kurs i Självhypnos,” datum på kursen och fullständigt namn.

Kursdatum:

Juni –        Söndag den, 30/6-19       kl: 10.00 -16.00
Augusti –  Söndag den, 18/8-19       kl: 10.00 -16.00
Oktober –  Söndag den, 27/10-19     kl: 10.00 -16.00

Pris: 900 kr.

Väl mött! / John Eriksson

Pollenallergi kan bli ett minne blott

Är du en av dem som bävar inför pollensäsongen. Det här behandlingen kan vara något för dig.

Hos många människor finns en överkänslighet för ämnen såsom kvalster, pollen damm, pälsar, livsmedel mm. Jag och många med mig som arbetar med hypnos har identifierat att det många gånger kan finns en koppling mellan en persons allergi, eksem, utslag och en smärtsam eller emotionell händelse som har startat överkänsligheten (ursprungsorsaken). ”Hjärnan,” det omedvetna har kopplat den fysiska eller emotionella smärtan till något utanför sig och betingat det som något hotfullt eller farligt, det blev felkopplat kan man säga.

Händelsen behöver inte vara av traumatisk natur eller särskilt märkvärdig, men kan ha kommit vid flera tillfällen på fel plats och tidpunkt. Kroppens immunförsvar frigör då bl.a. histamin för att skydda sig och personen upplever en  överreaktion, som skapar allergins symtom.

Ett exempel: ”Ett litet barn ligger på skötbordet och av någon anledning trillar det ner på golvet och bryter armen i det ögonblicket. Under skötbordet fanns damm och annat och barnets omedvetna sinne kopplade ihop smärtan med dammet”.
Klienten hade pollenallergi. I regression, när det gick tillbaka till ursprungsorsaken var det detta minna som kom fram. Efter att de frigjort den negativa kopplingen i minnet, gavs nya positiva suggestioner och lärdomar. Därutöver lärde sig hjärnan, med olika tekniker, att inte signalera om detta som ett ”problem” i fortsättningen. Denna person blev befriad från sin pollenallergi efter ett besök.

Behandling med hypnos
I hypnos består en behandling av två delar. Den ena är att förlösa grundorsaken och den andra är att ”lära” immunförsvaret (det omedvetna), att i fortsättningen behöver det inte reagera som det gjort tidigare. Ofta räcker det med en till två behandlingar. Jag går inte in i detalj på vilka tekniker och exakt hur jag gör detta här. Men om du är intresserad av att veta mer så kan du höra av dig till mig.

Lite kort fakta om Allergi
Vanligt förekommande allergier är pollenallergi, pälsdjursallergi, kvalsterallergi och födoämnesallergi. Om du till exempel har allergi mot pollen identifierar ditt immunsystem pollen som en fiende eller allergen. Immunsystemet svarar genom att släppa ut kemikalier som vanligtvis orsakar symtom i form av nästäppa, nysningar, klåda och rinnsnuva, kliande och röda ögon, andnöd, hosta, astma och eksem.

Ett allergen är ett vanligen harmlöst ämne, men immunförsvaret identifierar det som ett hot/fara och kan då utlösa en reaktion som börjar i immunsystemet och resulterar i en allergisk reaktion. Ett allergen är alltså ett ämne som ger en allergisk reaktion. De flesta allergen är proteiner.

Vad är Histamin och Biogena aminer?
Biogena aminer finns naturligt i kroppen, där de har olika funktioner. Vid en allergisk reaktion släpps den biogena aminen histamin ut från celler i immunförsvaret. Histamin är ett av de ämnen som bidrar till allergiska symtom.

Vill du veta mer? Hör av dig i så fall på: 0706-772115  –  john@jagkraft.se – Eller skriv i kommentarsfältet.

Tack för att du läste! 🙂
John

 

Om känslor som oro & stress styr livet – Ställ då dessa frågor

DU KAN SJÄLV! Vilja, beslutsamhet och tålamod är grundegenskaper som hjälper dig till  personlig förändring. Du behöver en målbild, lite jäklar anamma och tro på din egen förmåga. Ställ dig själv några viktiga frågor (scrolla ner) och se vad som händer om du svarar ärligt på dem.

Fundera lite på vad du behöver i ditt liv. Reflektera och skriv ner fördelar med förändring kontra nackdelarna med att ”stanna” där du är. Det brukar vara ett enkelt sätt att snabbt få en överblick och kanske motivera till förändring. Detta kan handla om olika områden i livet såsom personligt, arbetet, relationer, familjen osv.

Om du upplever att dina känslor säger en sak och dina tanken en annan då har du inre konflikt! ”Konflikten” beror antagligen på att dina känslor präglades och blev starkt befästa under anknytningsperioden i tidig uppväxt, då du var känslig och mottaglig. Som barn gjorde du infantila tolkningar och spontana antaganden med ett barns medvetande och tankemönster. Det påstås att den emotionella kartan (trossystemet) är etablerad vid ca. 7- 8 års ålder.
Den intellektuella utvecklingen och förståelsen av dig själv och livet har fortsatt växa och utvecklas med den samtid som du upplevt och befinner dig i nu, men stämmer nu inte överens med de känslorna som blev etablerade tidigt i ditt livet, där av den inre konflikten.

Många tänker att de har ett bra liv vad det gäller familj, arbete, relation, ekonomi och vänner men känner att kroppen är stressad, rädd och orolig. Det kan bero på att i uppväxten införlivades olika beteenden, tankemönster, traditioner, principer och värderingar från vuxenvärlden. Det blev det normala. Men det normala är inte normalt om det ger stress och dåliga känslor. Det var någon annans ”normala” du blev konditionerad av. Det finns ett “annat normala” för dig. Vad är det i så fall? Precis som i vuxenvärlden kan någon annans ”normala” vara helt onormalt för dig. Eller hur?

Ställ dig de här frågorna och se om du kan göra en förändring NU:

 1. Hur ser ditt liv ut om 5 år om du har gjort alla förändringar du vill?
 2. Hur ser ditt liv ut om 5 år om du inte gör några förändringar alls?
 3. Vad händer om du gör en enda konkret förändring denna vecka?
 4. Hur vet du att du behöver göra en förändring?
 5. Hur mycket makt har du över ditt liv?
 6. Om du inte vill förändra, vad är då alternativet?
 7. Skriv ner vad du behöver tillföra i ditt liv för att känna mer frihet
 8. Skriv ner vad du behöver sluta med för att må bättre.
 9. Skriv ner vad du ska fortsätta göra och göra mer av.
 10. Fundera på vad som styr eller vem som styr dina val.
 11. Om du är fullkomligt ärlig med dig själv, vad skulle du då få reda på?
 12. Om din bästa vän var i din situation, vilket råd skulle du ge vännen?

Träna på att:

 1. Sätta 1 gräns denna vecka och 1 till veckan därpå?
 2. Uttryck 1 för dig viktig åsikt idag och 1 ny i morgon.
 3. Fokusera på 1 positiv sak om dig själv och fyll på efter hand.
 4. Prioritera dig själv genom att säg nej till 1 grej.
 5. Ändra 1 gammal rutin/vana, gör annorlunda.
 6. Ändra 1 sak som inte fungerar.
 7. Unna dig 1 sak, något som du alltid velat ha.
 8. Sträcka på kroppen och var stolt.
 9. Leta efter det som är gott inom dig och utanför dig.
 10. Acceptera det som du inte kan förändra.

Bestäm dig för tre positiva “jagbudskap.” Ge dig dom varje morgon och kväll. Blunda, ta några djupa andetag och rensa huvudet från dagens intryck och slappna av så gott du kan. Varje tillfälle ger du dig dina jagbudskap i tre minuter (1 minut på varje budkap). Se, känn och hör dig själv som att du är i jagbudskapets målbild. Gör detta i tre veckor och utvärdera om de hjälpte dig. Tre exempel på jagbudskap: 1 Jag är lugn, trygg och säker i möte med människor. 2 Jag sätter nödvändiga gränser som jag mår bra av. 3 Jag väljer varje dag att prioritera  och bejaka mina egna behov. Du kan anpassa budskapen efter dina behov.

Vill du:

 • Ha mer tålamod med barnen?
 • Våga välja dina behov och prioritera dig själv?
 • Vara lugn i sinnet när chefen ställer krav eller är kritisk?
 • Föra konstruktiva samtal med din partner utan att bli arg?
 • Vara lugn i en konflikt?
 • Bli en bättre säljare?
 • Våga uttrycka din åsikt?
 • Sluta vara självkritisk?
 • Sätta gränser och säga nej till ständigt behövande människor?
 • Känna dig trygg när du går på arbetsintervju
 • Ha modet att talar inför publik?
 • Bryta gamla tankemönster?
 • Börja träna?
 • Ändra ett beteende?
 • Sluta med en ovana?
 • Sluta förhala viktiga beslut och göromål?
 • Bryta upp med din partner?
 • Våga förändra?

Allt detta är möjligt att skapa för dig, men beslutet och viljan behöver förstås komma från dig själv. Du bör alltså inte göra detta för att andra människor tjatar på dig och för att de vill ha en förändring hos dig. Du måste vilja själv.

Jag hoppas att med dessa rader lyckats inspirera dig till att fortsätta att arbeta med din självutveckling. Att du kan se fördelarna med en höjning av ditt självmedvetande, att öppna dina inre resurser och att utforma en konstruktivt plan som främjar ditt välmående. Att skapa mer frihet och glädje genom att påbörja en positiv förändringsprocess kan bara leda till ett behagligare liv.

Om du vill kan du få hjälp med att komma igång och bunkra upp med ett antal ”självhjälpsverktyg” och tekniker som hjälper dig framåt. Det är inte svårt, konstigt eller avancerat. Knepet är att ändra fokus och sikta på rimliga och realistiska delmål/målbilder. En del av arbetet kan handla om att reducera stress och rädslor, för att sen mer obehindrat kunna arbeta framåt mot målet. För att hitta din “JagKraft” behöver du tekniker, verktyg och övningar. I samarbete med mig och på våra sessioner, inspirerar jag och motiverar på olika sätt till insikt och förändring.

Jag använder olika förklaringsmodeller för att skapa insikter och fördjupad förståelse. Åtgärdsteknikerna är: NLP-tekniker i avslappning, hypnos, suggestionsterapi och coaching. Inom dessa olika områden ryms det mycket tekniker, övningar och möjlighet att få hjälp och konstruktiv förändring.

Privatpersoner, företag, grupper och par. Har du oro, stress, vrede, sorg, ångest, panik eller annat du vill du kan få hjälp att reducera och dessutom tillgodogöra dig tekniker och övningar, då kan jag hjälpa dig med det. 

john@jagkraft.se  – 0706-772115 eller skriv i kommentarsfältet nedan.

LÄR DIG HYPNOS. KURSSTART STEG 1: 17/5 – 19/5-19. PLATS: LIMHAMNS FOLKETSHUS. Gå in på länken och läs mer:  http://www.jagkrafthypnos.com/kurser/

Tack för att du läste! 🙂

John