Hypnosutbildning steg 1 (Att hypnotisera någon)

Välkommen att kontakta mig. Eller “Boka nu.” (Gul knapp i nedre högra hörnet).

Telefon: 0706 772 115


Hypnosutbildning steg 1 av 2
(2+3 dagar) – Totalt 5 dagar utbildning

Anmäl dig nu! Det finns endast 8 deltagarplatser

Grundkurs steg 1. & 2. Pris: 10900 kr. (exklusive moms för företag).

Grundkurs steg 1: Två dagar: 30/9 – 1/10 -2023. Båda dagarna (lördag och söndag) – från kl: 09.00 – 18.00 Plats: Köpenhamnsvägen 13 i Malmö.

Diplomerande kurs steg 2: Tre dagar: 11/11 – 13/11-2023 – Från kl: 09.00 till 17.00 Plats: Köpenhamnsvägen 13 i Malmö. Länk till diplomerande kursdel steg 2: https://www.jagkraft.se/diplomerande-kur-2-hypnosterapi/

Det finns bara “vinnare” på den här kursen

Uppdatera din terapeutiska verktygslåda med hypnosens snabba och effektiva tekniker. Ta chansen och lär dig slagkraftiga metoder som förlöser och transformerar klienter till att må bättre på relativt kort tid. Även om du inte arbetar med terapi så kommer du att få pålitliga tekniker att starta upp din nya karriär med. Ingen oro, det är lika för all, det är nytt för alla och det är bra för alla. Så vi tar allt från början.

Grundkurs steg 1. Verktyget “hypnos”

Är du intresserad av självutveckling och att hjälpa andra människor att må bättre? Bra! då har du kommit rätt! Teknikerna du lär dig är mycket kraftfulla och effektiva. Under det hypnotiska tillståndet har vi lätt för att lära och lära om. Du kommer att bli en mästare på att hypnotisera någon. En del av teknikerna kan du applicera på dig själv och på det viset arbeta med din egen utveckling. Ta chansen och lär dig hantverket hypnos, regressonsterapi och suggestionsterapi. I steg 2 lär du dig regressionsarbete och att hjälpa en person att transformera (förlösa negativa känslor) en negativ erfarenhet eller trauma. Det är en spännande och intressant resa genom hela utbildningen.

Det absolut viktigaste för en hypnotisör är att kunna försätta personen i ett förändrat medvetandetillstånd (hypnos). Utan hypnos blir det ingen effekt genom det åtgärdsarbete man sedan utför. Vi vill få personen i ett mottagligt tillstånd där det är lättarbetat. Suggestebiliteten (mottaglighet) är olika för varje person, därför krävs det att du kan hantera några olika tekniker och förstå vad det är som gör att det fungerar.

Grundkursens 2 dagar kommer att handla om just “verktyget” hypnos. Kursen är upplagd, liknande ett flöde så man förstår upplägget, från det första handslaget till uppvaknandet. Vi går igenom all olika steg för att du i grunden ska förstå vad som orsakar eller inte orsakar hypnos. Det är ett antal steg och olika tekniker som användas vid en induktion, som du får lära dig. Du lär dig de tre viktigaste induktionsteknikerna. 

Kursbeskrivning

Huvuddelen av kursen är upplevelsebaserad genom praktiska övningar och live demonstrationer. Det syftar till att deltagarna genom alla sina sinnen ska tillgodogöra sig fullgoda tekniker och metoder baserad på den traditionella hypnosen. Deltagarna ska även få inblick i det framväxande moderna förhållningssättet (Indirekt induktion). Behållningen är att förstå grundprinciperna för de bakomliggande faktorer som framkallar hypnos och på så vis tillförsäkra ett tryggt och säkert hypnostillstånd.

Utbildningens tillämpning är begränsad till att försätta en person i ett förändrat medvetandetillstån (hypnos), att ge lugnande och avslappnande suggestioner och vidare till uppvaknandet. Utbildningsmaterialet är baserat på evidens för hur man inducerar, fördjupar, suggererar och återuppväcker sin klient. I centrum står klientens säkerhet varvid nödvändig förståelse och erforderlig kunskap om detta ges. Lagar och föreskrifter följs enligt socialstyrelsens riktlinjer.

Hypnosmetodiken kompletteras med fördjupad neurovetenskapliga kunskaper genom förklaringsmodellen “psykets teori” med särskilt fokus på att förstå det medvetnas och det omedvetnas olika funktion och roll vid en hypnotisk intervention.

Kursen ger:

 • Redskap och förståelse för vikten av att bedöma och förstå klientens initiala tillstånd och kunna göra rätt bedömning av vilken induktionsmetod som ska användas. 
 • Redskap för att fördjupa och förlänga det hypnotiska tillståndet och för att öka återhämtningsmöjligheterna.
 • Redskap för att testa hypnotiska djup och skapa övertygelse av hypnosförmåga hos klienten.
 • Förståelse och redskap för hur man skapar en undermedveten allians med klienten och snabbt skapa ett medgivande klimat för att underlätta påbörjandet av ett hypnotiskt arbete.
 • Förståelse för vikten av ett effektivt introduktionssamtal. 
 • Redskap och förståelse för hur man överbryggar initiala omedvetna rädslor (neuroception) och därmed öka förmågan att uppleva lugn och enklare kunna tillgodogöra sig hypnosen.


Åtgärdsarbetet handla om att ge suggestioner (förslag till det undermedvetna). Du lär dig skriva och formulera suggestioner till olika problemställningar. Vi kommer att prova på regressionsarbete.

I grundkurs lär du dig att inducera och fördjupa hypnosen, du tränar på dina kursdeltagare och hemma förstås. Du spelar in demo av de olika induktionerna (mobilen). 

Vid nästa utbildningsdel som är diplomerande, arbetar vi och lär oss olika fördjupande frigörelsetekniker (transformation) och regressionsarbete. Det handlar om orsak och verkan. Orsaken kan ligga i uppväxtåren men också framåt i tiden och leda till olika symtom. Du lär dig att med suggestionsterapi förändra någons perceptionen. T.ex. en klient uppfattar något som farligt eller otrevligt (fobi), men som egentligen inte är det. Du kan alltså arbeta med grundorsaken till problemet, eller genom suggestionsåtgärder förändra ett negativt symtom. Effektivast är att arbeta med båda teknikerna. Ytterligare tekniker, trix och knep kommer med i paketet.

Om du inte är bevandrad i hypnosens värld kommer du att uppleva ett snabbt, spännande, roligt, kreativt och effektivt sätt att arbeta på. Arbetar du redan terapeutiskt, kan detta bli ett av de bästa verktygen i din “toolbox”. Om du inte har terapeutiska erfarenheter tidigare är denna metod ypperligt bra att börja med, då strukturen ger ramar att följa.

I grundkursen steg 1, kommer vi inte att utföra djupgående åtgärdsarbete (terapeutiskt arbete). Grundkursen handlar uteslutande om att lära sig att försätta en person i hypnos, samt fördjupande tekniker och suggestionsarbete.

Du kommer redan första dagen att förstå grundprinciperna för hur man inducerar hypnos. Vi kommer förstås att träna och träna igen. Kursdagarna för steg 1 är fredag och lördag. 2 dagar från kl 09.00 -18.00. 

Efter kursen kan du försätta en person i hypnos, och förstå varför hypnos fungerar och mekanismerna bakom det hypnotiska tillståndet. Allt sker i en takt där du hinner med att integrera ditt lärande. Efter två dagars kurs kan du grunderna och du kan försätta en person i hypnos.

John Eriksson 2017 Sollefteå-1S

John Eriksson – Kursledare 

Innehåll:

 • Flödesschema
 • Psykets teori                                    
 • Hypnos och svensk lagstiftning
 • Patientsäkerhetslagen                       
 • Försäkringar                                   
 • Omsorgsplikt
 • Hypnosens Historia                       
 • Definition – Myter och missförstånd
 • Övningar enskilt och i grupp
 • Ökad användning av hypnos           
 • Trans, hypnos eller FMT
 • Försvarsmekanismer 
 • Klassisk betingning                   
 • Omedvetet och medvetet               
 • Analytisk, icke analytisk
 • Hur psyket fungerar                       
 • Kritisk faktor (censuren)                                 
 • Suggestion                                         
 • Universella lagar
 • Fallbeskrivningar                          
 • Dissociation/Association   
 • Indirekta suggestioner                 
 • Direkta suggestioner
 • Kontraindikation                         
 • Fraktionering
 • Självhypnos                                     
 • Tecken på hypnos                           
 • vad är Induktion
 • Förvirringsinduktion
 • Dave elman induktion
 • Testa transdjup
 • Övertygare
 • Fördjupningsmetoder                   
 • Rapport
 • Posthypnotiska suggestioner     
 • Preposthypnotiska suggestioner
 • Mallar för fördjupning
 • Ordlista
 • Suggestionosterapi
 • Avsluta session

HELA GRUNDKURSEN; STEG 1 OCH STEG 2. Pris: 10900 kr.
Inklusive Moms för privatpersoner (Exklusive moms för företag).


Länk till diplomerande kursdel steg 2: https://www.jagkraft.se/diplomerande-kur-2-hypnosterapi/

Anmälan till kursen gör du genom att maila mig. Du kan även gå in via den gula knappen till höger “boka nu” och där hittar du möjligheten att boka en plats till kursen under “hypnoskurs, steg 1 och 2”
Mail: john@jagkraft.se – Telefon: 0706 -772115 – Hör av dig om du har frågor.

/ Vh John Eriksson