Vill och vågar du möta dina rädslor? – Med hypnos kan du finna inre frid.

Två rädslor vi bär med oss från födseln är; rädslan för höga ljud och rädslan för att falla. Alla andra rädslor har vi lärt oss. De två största inlärda rädslorna är rädslan för att bli avvisad och rädslan för det okända. Rädslorna grundläggs i vår uppväxt och blir en del av vårt trossystem. Detta beror till stor del på den beroendeställning vi som barn har till våra föräldrar… Continue reading ”Vill och vågar du möta dina rädslor? – Med hypnos kan du finna inre frid.”