Aktivera glada tankar och positivt fokus

Vi människor tänker väldigt många tankar per dygn, 60 000 tankar per dygn, läste jag för dagen. Om vi, med tanken fokuserar på eventuella faror, framtida hot, problem som varit eller kan uppstå och ältar negativa tankar om oss själva. Hur blir det då…? Inte bra förstås, det blir ju som man tänker.

Om jag intar en deprimerande kroppsställning, hänger med läppen och tänker negativa tankar, då skapar jag inre negativa bilder. Kroppshållningen, de negativa tankarna och bilderna kommer att generera en dålig känsla och ytterst påverkar det mitt beteende. Detta är ingen nyhet förstås, men det kan vara bra att bli påmind.

På samma sätt kan jag skapa en bra känsla, genom att inta en stolt och aktiv kroppshållning, som vi kan kalla kraftposition. Genom att hitta ett positivt fokus, att aktivt och medvetet generera bra och kraftgivande tankar, kommer jag att känna mig starkare gladare, mer trygg, öppen och fri.

Detta krävs träning och tålamod. Men som man brukar säga, “fake it till you make it”.

Hypnos är mer än bara regression

Hypnos handlar inte bara om regressionsterapi, där man prioriterar att förlösa negativa erfarenheter och trauman. Det handlar till stor del om att hitta just ett nytt fokus och se nya möjligheter. För att det ska kunna ske behöver man komma ur sina gamla tankeloopar och lösa inre konflikter, som håller en fast i ett negativt tankemönster och i sin tur begränsar möjligheterna att hitta nya intressanta vägar och vidare utveckling i livet. Detta är det hypnotiska tillståndet bra till.

Om du pågrund av undermedvetna loopar, mentala knutar och konflikter, tycker att du står still och stampar och inte når dina mål, då är det just det som är problemet. Tankarna är direkt knutna till hur framgångsrikt du kommer att lyckas.

Om du är medveten om dina negativa tankemönster då är det dags att ta hand om det. På min mottagning träffar jag varje dag klienter som kommer för att lösa upp sin inre konflikter och mentala knutar.

Nu är det dock viktigt att förstå att du som klient gör det stora jobbet, men med min hjälp. Jag är där för att vägleda och hålla dig trygg och säker och se till att du gör ett bra arbete med dig själv.

För vissa kan det krävas lite mer djupgående arbete

Du som bär med dig trauma av olika slag eller PTSD, växt upp under svåra missförhållanden och lever med djupa emotionella sår, behöver antagligen ta hand om det först. På grund av dåliga erfarenheter, kan vi själva Ibland vara som ett öppet sår och hoppas på ett mirakel hos hypnotisören. Absolut, det kan ske, eftersom metoden är effektiv och snabb. Men som klient är det du som gör jobbet. Detta innebär regressionsarbete och att transformera svåra och negativa erfarenheter, innan vi kan gå vidare och arbetar med övriga knutar, mentala hinder och förändringsarbete. 

Hypnos är ett mycket fruktbart tillstånd. Där på det djupare planet är det lättare att lära nytt och lära om, det gör också att förändringen blir ihållande och “cementerad”.

Jag anpassar metod efter behov och detta pratar vi om innan vi lägger upp en plan.

Hör av dig om du är intresserad på: john@jagkraft

Tack för att du läste! 🙂

Väl mött! / John

Featured

Lite kort och kärnfullt om hypnos

När man arbetat med hypnos många år inser man hur fantastiskt kraftfullt verktyg det är. Även om hypnos inte är magi eller mystiken, är det oundvikligt att inte bli imponerad. Många gånger känns det som magi och man blir djupt överraskad och förvånad över hur effektivt det fungerar. 

Hypnotisören följer psykologiska lagar och väl beprövad erfarenhet för att hjälpa en klient in i hypnos. Genom suggestioner riktat till det undermedvetna kan hypnotisören hjälpa klienten in i en skön hypnotisk vila.

En väl använd metafor är denna: I hypnos använder vi och adresserar det undermedvetna. Vårt undermedvetna kan du tänka på som vårt operativsystem, det är mjukvaran. Hjärnan är hårdvaran. Mjukvaran (operativsystemet) talar om för hårdvaran (Hjärnan) vad som ska göras. Den informationen upplevs i kroppen och genererar ut i beteendet och ut i världen.

Hypnos är ett tillstånd av stark fokuserad uppmärksamhet. En fotbollsspelare i en matchsituation fokuserar endast på var bollen finns, var andra spelare och han själv är placerad och hur fort eller sakta den behöver röra sin kropp.

Detta innebär att hjärnan behöver blockera ut saker som normalt skulle vara i medvetandet. Det innebär också att han avbryter det kritiska tänkandet, och värderar eller dömer inte, han bara gör. Så fungerar det i en hypnos-situation också

Klient och hypnos

I en terapeutisk situation, under hypnos, förhåller sig klienten passiv och initiativlös. Det medvetna ska inte analyserar inte heller värderar vad som upplevs genom de inre sinnena. Klientens roll är att observera, uppleva. Att agera som en kommentator och eventuellt återberätta för hypnotisören vad klienten känner, ser och hör.

Hypnotisörens ansvar och roll är att hjälpa klienten och göra det möjligt att stänga ute den externa världen, för att okritiskt kunna blicka inåt och bli mentalt avslappnad. I detta tillstånd ökar möjligheten avsevärt till att lära sig nytt. Det kan krävas ett par interventioner för att det ska kännas lätt och ansträngningslöst att följa hypnotisören – att var den som upplever helt okritiskt.

I hypnos kan klienten höra ljud från rummet, utifrån och vara medveten om situationen och hypnotisören. Klienten kan tänka och uppleva sin kropp. Klienten är i någon mening vaken med den yttersta kontrollen. Klienten kan kliva upp och gå därifrån om klienten verkligen vill det. Ofta är man så avslappnad och skönt inåtorienterad att man låter bli det, samtidigt har ju klienten sina egna avsikter med att komma till hypnotisören.

Hypnos är ett vanligt vardagligt tillstånd såsom dagdrömmeri, eller man ser en spännande film och blir uppslukad av berättelsen och stänger ute alla andra intryck. När du går i egna tankar och kanske löser något problem och du hör inte när andra pratar till dig, då är du i ett hypnotiskt tillstånd. Det är ett vanligt vardagligt fenomen som vi alla går i och ur många gånger på en dag.

Du som väljer hypnos som behandlingsmetod ska veta att, ingen hypnos görs förrän du har fått svar på alla dina frågor och känner dig trygg.

Som man brukar säga: Det farligaste som kan hända i hypnos är att ingenting händer 😉

Tack för att du läste!

John

HYPNOTISM – En gammal ”vetenskap” (kuriosa)

Min dotter Sara iordningställa ett oanvänt utrymme på jobbet. I gömmorna hittade hon en gammal bok från 1911 om Hypnotism. Hon kom och tänka på vad jag sysslar med förstås och skickade boken till mig. Tack! 🙂

Det är en lärobok med förklaringar och instruktioner, om vad hypnos är och hur det fungerar. Den är skriven på gammalsvenska af en man som heter Hiram Jackson. Priset var 3 kronor och den trycktes i Norrköping.

H. Jackson har skrivit ytterligare 2 böcker, som jag kunde hitta om hypnotism från den tiden. På nätet kan du hitta exemplar till salu, om du är intresserad.

Ett klargörande. Hypnotism är konsten att inducera hypnos (att föra någon in i hypnostillståndet). Hypnos alltså det tillstånd jag hamnar i, när någon utövat hypnotism på mig.

HYPNOTISM – och lite historia

Titeln är: ”HYPNOTISM – Hypnotiserande enligt de främste lärdes metoder i denna vetenskap”.

Jag har snabbläst några avsnitt i boken. Det är intressant att se hur frågeställningar från de oinvigda är ungefär samma som idag. Både förklaringar och instruktioner har inte i grunden nämnvärt förändrats från den gamla traditionella hypnosen, som lärs ut idag även om språket är väldigt annorlunda.

Vid denna tidpunkt (1911) hade man övergett mesmerismen. Franz Anton Mesmer 1734-1815. En tysk läkare som var intresserad av astronomi och förkunnade att det fanns en magnetisk vätska som genomströmmade universum (animal magnetism). Den fanns enligt honom i människokroppen och allt annat levande på jorden. Ur denna filosofi började Mesmer utöva en form av magnetterapi. Detta blev uppkomsten till namnet Mesmerism. Mesmer använde sin magnetiska vätsketeori i sin framställan till den franska vetenskapsakademin. Förklaringsmodellen godtogs inte av myndigheten, så man släppte teorin och betonade suggestionernas betydelse som verksam faktor.

1842 uppstod namnet hypnos. Namnet hämtades ur den grekiska mytologin där sömnguden heter Hypnos (man trodde vid denna tidpunkt att hypnostillståndet var sömn). Upphovsmakare till namnet var James Braid. Han var en skotsk kirurg som intresserade sig för hypnos och hypnosterapi. Han upplevde att tillståndet var ett sömntillstånd och ett framkallande av detta tillstånd kallades nu för hypnotism istället för Mesmerism. Den samma upptäckte några år senare att det inte var inte sömn, utan ett avslappnat sömnliknande tillstånd. Det gjordes försök att ändra namnet, men ordet hypnos var redan så etablerat att det blev kvar och är kvar än idag.

Jag citerar ett stycke ur bokens gammalsvenska om hypnotism.

”HYPNOTISMEN SOM FUNKTION I MÄNNISKOLIFVET. – Studium af hypnotismen är detsamma som studium af själva mänskliga naturen. Så länge det finns på jorden människor, som kunna ledas, och sådana, som måste ledas, starka och svaga, beroende och oberoende, skall hypnotismen alltid utgöra en välgärning för mänskligheten. Jag hyser med allvar den förhoppningen, att uppväckandet af allmänt intresse för denna vetenskap, som mer eller mindre kännetecknar slutet af de sista århundradet, skall åstadkomma en bättre uppfattning af de välgärningar, som genom en rätt användning af hypnotismen kommer mänskligheten till godo, och att kännedomen om hypnotismens välgörande inflytande allt mera skall utbreda sig”.

Modern definition

”Ett vanligt tillstånd av hög fokuserad uppmärksamhet i djup mental avslappning, som alla människor går ur och i under en dag. Ett tillstånd där du tappar tid och rum och blir absorberad och uppslukad av något som du fokuserar på. Hypnos är ett tillstånd mellan vakenhet och sömn, även kallat förändrat medvetandetillstånd (FMT).

Hypnos är ett tillstånd där det subjektiva nuet tar vid. Ett fokuserat tillstånd i lugn, med mental avslappning av vakenhet i vila. Ett fokuserat tillstånd i det omedvetna, framkallat av suggestion.”

Hypnos är en helt fantastisk metod för att lära sig nya saker men också för att förlösa gamla smärtor och konflikter.

Tack för att du läste! 🙂

John Eriksson

Var inte gränslös, säg NEJ!

När stressnivåerna är höga, långvariga och vilan uteblir, då tappar vi till slut fokus, koncentration och humör. Vi blir lätt irriterade och arga, lika lätt blir vi ledsna och kraftlösa. Varför säger vi inte NEJ, prioriterar oss själva och sätter nödvändiga gränser? och på så vis får den återhämtning vi behöver…

Vi behöver bli bättre på att stå upp för oss själva, säga nej, sätta gränser och sänka prestationsribban både på jobbet och i hemmet. Sluta oroa oss för framtiden såsom: ” barnen, ekonomin, att underhålla vänner, sjukdomar, krig, miljöförstöring, flyktingproblematik, svält och katastrofer.” Fantasierna skenar och oron växer. Att leva med tillit kan vara svaret.

Vi vill vara supermänniskan som är självgående, duktig och ansvarstagande, den som har koll och klarar allt. Vi ser gärna, till andras bästa, då blir vi blir accepterade. Vi glömmer lätt bort våra egna behov och hamnar till slut framför den berömda ”väggen,” med stress, ångest, panik, depression, utmattning och långdragen konvalescens.

Vi har koll på allt i hemmet/familjen, är trygga med våra rutiner, sköter arbetet och underhåller vännerna, men känner oss mer isolerad, tomma, ensamma, avstängda och kroppen skriker, ”jag är överansträngd, STOPP!” Men lyssnar vi?

När vi får hjärtklappning, svettningar, tryck i bröstet, klump i magen, svårt att andas, ältande tankar, spänningar och stress manifesterar sig, då vet vi att kroppen börjar säga ifrån på riktigt. Eller när vi tappar livslust, känner tomhet, får svårt att koncentrera oss – känner resignation, livsleda, trötthet, oengagemang och får sömnbesvär – då är vi i gränslandet till utmattning och depression. Dags att tänka om!

Tänk om det är så att vi är värdefulla och älskvärda även när vi vilar, vårdar, bejakar och prioriterar oss själva och inte överpresterar. Tänk om det är så att vi får sätta gränser, säga nej och må bra i det.

När stressen är påtaglig och långvarig blir vi lättare ledsen, irriterad, arg och vi ryter åt småsaker. Som ”topping” på det hela kommer dåligt samvete följt av oro och rädsla, för att man gör antaganden om att man annars är otillräcklig. Tankarna går runt, man tappar kontrollen och får svårt att fokusera. Det blir ett ekorrhjul av stress, ältande och oro som går i självspinn.

Att bära andras problem och göra det till våra egna är dränerande och energikrävande. Att sätta gränser är att välja sig själv, det är allas födslorätt. Om vi, utan gränssättning hjälper, vårdar, ger för att avlastar och dessutom bär deras emotionella ryggsäck, då kommer vi lika säkert som ”amen i kyrkan” att bränna ut oss. När källan till livskraft kommer utifrån har vi ingen självkontroll, då blir vi marionetter som följer omvärldens minsta anvisning. När vi börjar sätta gränser och säga nej kommer människor som investerat i våra ”goda” egenskaper att antagligen sakta glida ut ur våra liv. De får inte längre vad det behöver när vi säger NEJ, STOPP och SÄTTER GRÄNSER. Det i sig kan vara skrämmande, men bara lugn, du kommer sannolikt att attrahera in nya människor som är kompatibla med din nya energi.

Ofta har denna personlighet sin grund i lågt egenvärdet och dålig självuppfattning. Någonstans i livets karusell fick vi kanske en törn och tappade kontakten med det autentiska självet. Någonstans har vi lärt oss detta negativa beteende, men som väl är går det att lära om.

Märk väl att alla dessa egenskaper att vara duktig, noggrann, vårdande, anpassningsbar, hjälpsam, ansvarstagande mm. är goda egenskaper. Men de blir förödande för en själv om man inte kan säga NEJ, STOPP och SÄTTA GRÄNSER.

Jag möter människor med denna problematik varje dag i mitt arbete som hypnotisör. Jag vill berätta att det finns alla möjligheter att ändra sin negativa spiral. Känner du igen dig i beskrivningen så vill jag att du ska veta, du kan få hjälp med att frigöra negativa känslor, tankar och beteenden, sådant som har lett dig till känslor av stress, spänningar, oro, vrede, sorg, skam och skuld.” Alla människor har förmågor och kompetenser inneboende i sig. Med olika övningar, tekniker och ”verktyg” skapar vi självmedvetenhet. Genom hypnosens öppnar vi upp för ett inre läkande.

Du är välkommen till mig. Om har du frågor får du gärna ringa eller maila 0706-772115  – john@jagkraft.se

  • OM DU SJÄLV ÄR INTRESSERAD AV ATT LÄRA DIG HYPNOS, DÅ KANSKE DENNA TREDAGARSKURS ÄR NÅGOT FÖR DIG. TITTA IN PÅ DENNA LÄNK: https://jagkraft.se/kurser/

Tack för att du läste! 🙂

John