Det hypnotiska tillståndet är lugnt, skönt och avslappnat.

Symtom på långvarig stress

Ta tag i stressrelaterade problem i tid

På min hypnosmottagning möter jag människor med många olika symtom. Det som symtomen ofta har gemensamt, är att det ligger stress i botten. Ur stressen kommer ångest, oro, rädslor, panik, ilska, sorg, skuld, skam och mycket annat. Ofta samexisterar många symtom och det kan kännas lite rörigt när man ska berätta om sitt problem. Stressen i sig har också en grundorsak till varför den finns.

Ett klassiskt uttrycket för många av oss när vi tänker på hur vi blev bekräftade som barn är, “jag fick beröm för vad jag gjorde och inte för vem jag var.” Det klassiska uttryckt bekräftar “orsak och verkan” i sin korthet och har stor bäring på hur livet kommer att utveckla sig.

Vi lär oss att över tid handlar det om att prestera bra, vara perfekt, ta stort ansvar, att ständigt finnas för andra och ha förståelse för allt och alla, att vara en “doer,” någon man kan lita på m.m. Dessa beteenden är inlärda tidigt i livet. Med dem kom “fördelar” som vi intuitivt, över tid kunde justera in oss i, genom att förändra och anpassa oss. Dessa tidigt formande förändringar medför ofta en låg självkänsla och negativ självbild som sedan ligger i botten och regerar. Beteenden, tankar och känslor vi har som vuxna, är program i vårt trossystem, som styr vårt liv från ett undermedvetet plan.

Om du har besvär med nedanstående symtom och inte kommer ur “ekorrhjulet” då kanske du behöver vägledning och hjälp. Vänta inte med att ta tag i dina problem. Stress medför inget gott och du behöver ta hand om det, så att du kan uppnå en högre potential i ditt liv och må bra.

13 fysiska symtomen på långvarig stress

1. Muskelvärk och inflammationer.

2. Huvudvärk, migrän och yrsel.

3. Matsmältningsproblem.

4. Diabetes och viktökning.

5. Förkylningar och svårläkta sår.

6. Akne, eksem och herpes.

7. Sköra naglar och håravfall.

8. Tandgnissel, halsbränna och andning.

9. Svettningar och kallsvettningar.

10. Kalla händer och bleka fingrar.

11. Sömn, sex och impotens.

12. Ljud- och ljuskänslighet.

13. Problem med minne och koncentration.

Lånat från hälsotidningen Kurera, läs artikeln “13 vanliga symtom på långvarig stress” i sin helhet här: https://kurera.se/13-vanliga-symptom-pa-langvarig-stress/

Emotionella symtom, som jag i första hand möter på min mottagning.

Stress är så mycket mer än fysiska symtom och negativa beteenden. Det finns en grundorsak som tenderar att handla om dåligt egenvärdet, sprunget ur laddade negativa emotioner från tidigt i livet. Jag upplever att grundorsaken och motorn till den negativa upplevelsen av stress är emotionell.

Panik, ångest, oro, vrede, sorg, nedstämdhet, skuld, skam och rädsla.
För att göra det enkelt så sätter jag rubriken,”RÄDSLA DRIVER STRESS” på dessa ovanstående emotioner.

Man får heller inte glömma att ur stress och de fysiska/emotionella symtomen skapas det negativa vanor, attityder och beteenden. Men det får bli ett annat inlägg.

Vad är vi rädda för? Det finns olika scenarion förstås. Det klassiska är att vi oroar oss för framtiden och ångrar saker i det förflutna. Hjärnan försöker förhindra något som ska/kan hända och samtidigt lösa/ändra eller förstå något affekterat från tidigare i livet. Det blir ingen tid till att landa i nuet. Hjärnan upplever att det lurar faror överallt och kan förstås inte vila, återhämtningen uteblir. Därför ältar och grubblar vi.

För att vara konkret. Vad är “RÄDSLAN” då?

Ett axplock av vanliga saker jag hör på min mottagning är.

Rädsla för att:

Bli/vara ensam
Bli separerad/separationer
Rodna
Svettas
Bli övergiven
Misslyckas
Vara misslyckad
Inte prestera tillräckligt
komma för sent/hinna i tid
Uttrycka sig fel/svamla
Upplevas negativ (tal, utseende, beteende)
Inte vara tillräcklig
Prata inför folk
presentera sig
Inte upplevas duktig och arbetsam
Bli missförstådd
Hamna i konflikt
Stå upp för sin åsikt
Sätta gränser och säga NEJ
Möta auktoriteter
Inte vara perfekt
Inte vara tillags

På arbetet och bland vänner döljer man sina egentliga tankar och känslor kring olika saker. Man visar ett glatt ansikte, att allt är okej för att slippa en konflikt eller följderna och riskerna med att ha en åsikt.
De ovanstående rädslorna är stressande att motverka och försöka kompensera för. De är lärdomar från tidigt i livet och har blivit en del av vårt trossystem. Genom dessa rädslor filtrerar vi allt och orienterar oss genom livet. Det har blivit vår perception (upplevelsen av sig själv och den yttre verkligheten).
T.ex “Om jag misslyckas då…! – Om jag inte kommer i tid då…! – Om jag tar en konflikt då…! – Om jag inte presterar bra då…! – Om jag inte tar fullt ansvar och ställer upp då…! o.s.v.” Det finns alltså alltid risker med att hamna i det man är rädd för. Uppenbarar sig risken, då slår vårt undvikandebeteende på.

Det är förstås väldigt arbetsamt för psyket att alltid vara beredd på faror, attacker och påhopp utifrån och att ständigt försöka kompensera för ett bristande egenvärde eller en bristande tro på att man är intelligent och kan saker. Vi använder distraktioner för att slippa vara i dåliga känslor och på det viset försöker vi undvika olika, både fysiska och emotionella symtom, relaterat till stress. Några av dessa distraktioner kan vara mat, alkohol, droger, tobak, shopping, träning, självskadebeteende, arbetar mycket o.s.v.

Många gånger är man inte alls medveten om sitt beteende för det har blivit en vana och automatiskt håller man sig innanför bekvämlighetssonen där man har kontroll.

Någonstans på vägen ger psyket mer eller mindre upp och tröttnar. När alla distraktioner är använda och uttömda och man hittar inte balansen, då kommer antagligen de tråkiga känslorna.

När psyket börjar ge upp kan man börja uppleva:

-Uppgivenhet
-Rastlös
-Tråkigt
-Initiativlös
-Trött
-Inga drömmar och visioner
-Nedstämt
-Hopplöst
-Minnesbortfall
-Sömnsvårigheter
-Svårt med fokus och koncentration
-Ingen motivation eller lust

Har man inte sökt hjälp vid den här tidpunkten, då är det nog dags. Risken att hamna i depression och utmattning är avsevärt stor. Det är inte för sent att göra något, men det krävs dock att man tar initiativet till att söka hjälp.

“Idag är den morgondag du oroade dig för igår. 

Oro är den ränta du betalar för ett problem som inte ens uppstått.”

Tack för att du läste! 🙂

John

Så här avslappnat och skönt kan du ha det i hypnosstolen.

Ändra din negativa inre dialog 

Några trix och knep som kan vara hjälpsamt. När hjärnan börjat gå på automatik och tänker av sig själv, tror vi att vi tappat kontrollen och accepterar de ältande negativa tankarna. Men det är inte sant. Det är bara att “spotta i nävarna och ta tag i saken. Dessa 4 övningar är hjälp till självhjälp.

Ändra tonen, rytmen och melodin på din röst.

När du med övertygelse säger elaka saker till dig själv med din inre röst, på ditt sätt som du brukar, då upprepar du ett mönster som ditt omedvetna känner till. Ändra rösten till kalle, en smurf, miss piggy och/eller säg det som att du är en retsticka eller med basröst väldigt långsamt. Det blir oseriöst och komiskt. Det blir inte lika affekterat och den tappar sin kraft.

Meta modellen.

Använd speciella frågor och fråga dig själv. 

 • Hur vet jag att det är sant? 
 • Vem säger att det är sant? 
 • På vilket sätt är det sant? 
 • Vad menar jag egentligen med det? 
 • I jämförelse med vem eller vad, hur, var, när vem vilken? 
 • Vad stoppar dig?
 • Hur orsakar detta det?  Hitta dina egna frågor och bryt ner din föreställning i små delar.

Ställ specifika frågor och bryt ner påståendet eller dialogen och se om den är realistisk. Utmana den begränsande tron du har om dig själv, på det viset blir det en osäkerhet och ett tvivel vilket ofta leder till förändring. Du har helt enkelt inga bevis för att det dåliga du säger till dig själv är sant.

Ändra till imperfekt.

Skriv om din inre dialog. Dina tankar pratar i presens och det blir starka negativa suggestioner som ditt omedvetna fångar upp som sanningar. Så istället för att säga: “jag kan inte” så säger du: “Jag kunde inte.” På det viset lurar du det omedvetna att tro det är något som varit och som inte gäller framåt. Andra exempel: “jag får inte, jag är dum, jag fatta inget” osv. Du ändrar dialogen som att det varit och inte är.

Rikta dialogen som till en “tredje person.”

Ändra din inre dialog så den blir riktad mot tredje person. T ex: “jag är så fruktansvärt korkad som inte fattar det här.” Säg så här: ”Han är så fruktansvärt korkad som inte fattar det här.” På det viset flyttar du dig från påståendet.

Avsluta dialogen med “Men” och säg något positivt.

För varje negativt påstående du ger dig själv avslutar du med ett “men” och fortsätter med en positiv fras. T ex: “jag klarar aldrig det här, men! jag har en vilja av stål och fixar det på mitt vis” 

Nu kan du integrera alla delar. Ändra tonen (retstickan), ändra till imperfekt (då), ändra till tredje person (han),  avsluta med ett “men”och byt till positiv fras. Och om vartannat ställ frågor och bryt ner dialogen i små delar. På det viset integrerar du alla dess olika delar för att få bästa resultat.

Gör det till en vana varje gång en negativ tanke dyker upp. Är det många tankar är det bara och ligga i och göra om dem alla. Det omedvetna följer invanda mönster. Bryter Mönstret.

Självklart krävs det ett medvetet aktivt val att vilja förändra. Med upprepning, tålamod och disciplin kommer förändringen. Lycka till!

Tack för att du läste! 🙂

John

crop psychotherapist taking notes during psychotherapy session with patient

Några sätt att reducera stress i stunden

Tre enkla tips för dig som lätt stressar upp dig, får panik eller explosiva vredesutbrott.

Vredesutbrott? Du är inte maktlös inför dina utbrott.

Så här kan du göra för att sänka stressen som orsakar ilskan. När du känner att du blir arg, STOPPA dig! Var du än är, vad du än håller på med – bara STOPPA dig. Ok, det låter svårt då vanan finns där och man gjort gjort sin ilska under många år kanske. Men faktum är att man har ett val. Det krävs lite träning.

 • Säg STOPP! högt eller bara tyst till dig själv. 
 • Ta sedan djupa andetag. Andas ut och in genom näsan och tänk, “jag KAN göra ett medvetet val”. Fortsätt andas genom näsan och tänk tanken tills det lugnar sig.
 • Gå direkt från situationen.
 • Upprepa detta varje gång även om det är ett litet utbrott, hjärnan kommer att lära sig.

Under andningspausen aktiveras de medvetna delarna av hjärnan så att de kan styra dig och du återtar kontrollen, i stället för att du ska styras av din primitiva reaktion (fly- / Fäktaresponsen). Du kommer snabbt att märka skillnad, när du aktivt och medvetet tar befälet över dina reaktioner. Som sagt det kan krävas lite övning, men det blir som du vill, träna så kommer förändringen.

Enligt professor Jon Lundbergs forskning i farmakologisk kväveoxidforskning vid Karolinska institutet. Forskningen handlade om snarkning, men resultatet är eftersträvansvärt och kan användas på andra områden. Resultatet blev: “Att andas genom näsan gör att man drar nytta av den kväveoxid som produceras i bihålorna och som via andningen förs ner i lungorna och där vidgar blodkärlen, ökar blodflödet och syresätter blodet mer än vid munandning”.

Du kan sänka stressen med din andning?

Varje gång som du andas ut slår hjärtat långsammare då den parasympatiska delen av nervsystemet aktiveras och du utsöndrar “måbrahormoner” (oxytocin). Du får omgående en stresslindrande effekt av medveten andning. Andas förbi bröstkorgen ner i magen. Det kan spänna lite i magen och bröstet på grund av ovana, men det är inget farligt. För att hitta rätt med andningen kan du lägga handen på magen och andas till handen.

Gör så här för att sänka stressen:

 • Blunda. Ta ett djupt andetag in genom näsan samtidigt som du räknar tyst till 3.
 • Andas ut genom näsan och räkna tyst till 6.
 • Fortsätt så 5-10 andetag.
 • Fokusera på att räkna och inget annat.
 • 6 till 10 andetag brukar räcka eller tills det känns lugnare.

Hyperventilerar du på grund av panik

En välanvänd klassiker, men väl värd att nämnas då den fungerar bra.

Den kan verka lite konstig för den oinvigde, men det är ett bra knep. Gör så här: 

 • Andas ut och in din egen luft i en påse. Då ökar koldioxidnivån och du känner dig lugnare.
  Enkelt eller hur?

Utandningsluften innehåller mycket koldioxid, när du återandas en del av denna luft från påsen, så höjs naturligt nog koldioxidnivåerna i kroppen och du blir lugnare. Lågt Koldioxidtryck skapar oreda i kroppen.

Det finns alltid en grundorsak till dessa affekterade tillstånd.

Knep och trix i all ära, men det tar inte bort orsaken till varför man har dessa symtom. De kan trots det vara till stor hjälp i stunden. Vill du arbeta med grundproblemet som orsakar din stress, panik eller vrede är du varmt välkommen att höra av dig till mig.

E-post: john@jagkraft.se

Tack för att du läste! 🙂

/ John

peaceful young mother with baby embracing and sleeping on bed

Uppväxten dikterar möjligheterna för mig som vuxen

Min upplevelse av de tusentals klienter jag träffat genom åren, är entydig. “Bardomens erfarenheter som skapat obestridliga falska sanningar, negativa trossatser och en missvisande perception, dikterar villkoren för upplevelsen du har och besluten du tar som vuxen.”

Barndomsupplevelsen dikterar villkoren för dig som vuxen

Lärdomar och insikter vi får med oss från barndomen kan vara, vilken roll vi ska spela, vilket värde vi har, vad som är möjligt, vad som inte är möjligt, hur vi ser på oss själva, hur världen ser på oss och vad förväntas av oss, som vi tror måste uppfyllas för att vi ska bli accepterade. Detta formar personligheten, det blir program i vårt undermedvetna (trossystemet), som slutligen manifesterar sig i våra vuxna tankar, känslor och handlingar.

Det jag beskriver, kan vara väldigt handikappande, om det fanns missförhållanden och dysfunktion i familjen och att tvingas bära med sig det i sitt undermedvetna. Även lågintensivt tjat och gnäll och ständig missnöje från föräldrar sätter sina spår. Det undermedvetna styr oss varje dag.

Några exempel kan vara:
– Rädslan att misslyckas eller vara misslyckad mynnar ut i att man överpresterar och blir minutiöst noggrann, som leder till stress och ångest.
– Rädsla för att bli ensam och övergiven kan göra att man vänder ut och in på sig själv för att tillfredsställa någon annan, man blir behövande och vill alltid vara i kontakt med människor.
– Rädsla att tappa kontrollen och hamna i det okända, utanför sin komfortzon, kan göra att man bygger starka försvar såsom passiv aggressivitet och härskartekniker.
– Talarångest eller att presentera sig inför en grupp, kan vara rena skräcken om självkänslan är låg. det kan leda till att man tackar nej till ett arbete eller uppdrag som man egentligen vill ha.
– Fobier kan absolut vara sprungen ur upplevelser från barndomen.
– Rädsla att gå i konflikt, ha en åsikt eller driva igenom sin vilja, leder till passivitet och begränsningar på olika vis.
– Överdrivet ansvar för andra (medberoende), kan leda till att man prioriterar bort sina egna behov.
– Rädsla att säga nej och sätta gränser. För att slippa dåligt samvete säger man alltid JA, mot sin vilja
.
– Ältande tankar och grubblerier är direkt relaterat till osäkerhet och rädsla av något slag. Det kan handla om oro för ekonomi, arbete, familjen, barnen eller annat. Att älta är uttröttande.

Det var ett axplock exempel från mitt arbete och möten med klienter. Det handlar om hur det kan spela ut sig i personligheten som vuxen, när man bär med sig olika begränsande trossatser från sin uppväxt.
Titta gärna på ett intressant TedTalk med Daniel Amen.

“Daniel Gregory Amen är en amerikansk kändisläkare som praktiserar som psykiater och specialist på hjärnsjukdomar som chef för Amen Clinics”
Länk: https://www.youtube.com/watch?v=esPRsT-lmw8

Om du känner igen dig i något av det jag skrivit är det inte så konstigt. Alla har vi i någon grad med oss negativa trossatser från uppväxten och livet. Men ibland blir det påtagligt och svårt. Man upplever just stress, rädsla, ångest, ensamhet, oro, ältande tankar, övergivenhet, att man är fel och det är helt enkel jäkligt jobbigt på olika vis.

Genom mina tekniker “Hypnos, NLP och Coaching,” arbetar jag med, just att förlösa gamla trossatser och falska övertygelser, som blivit cementerade i det undermedvetna. Är du intresserad av att veta mer är du välkommen att höra av dig på mail.

john@jagkraft.se

Tack för att du läste! 🙂

John

person in black pants and black shoes sitting on brown wooden chair

Intressanta frågor på hypnosmottagningen.

Ordet hypnos kan vara förvirrande, då det ofta kopplas till scenhypnos, som är underhållning. Hypnos på en mottagning är så mycket annat. Scenhypnos handlar om att roa publiken och deltagarna. Hypnosterapi handlar ofta om att gå in i en persons djupaste rädsla, förlösa trauman, reducera negativa tankar, ändra negativa vanor/beteenden och förstärka egenskaper man vill bli bättre på, inom idrott, studier, arbetet eller i privatlivet.

På den gamla goda tiden användes pendel eller morfars gamla fick ur. Den tiden är förbi. Genom modern forskning och erfarenhet förstår man mer vad hypnos är och hur man kan uppnå detta tillstånd helt utan externa attribut. Tillståndet hypnos är ett vardagligt tillstånd som vi alla äntrar in i lite då och då under dagen, utan att tänka på det.

Frågor och funderingar som ofta kommer upp på mottagningen är:

 • Kommer jag att höra dig? JA – Vi behöver kunna kommunicera.
 • Kommer jag att vara helt borta? NEJ – Men en del upplever en stark frånvaro av den externa världen.
 • kan jag slå upp ögonen om jag vill? JA – Men oftast är man så avslappnad att man inte vill.
 • Kommer jag att kunna röra mig? JA – Du kan ändra ställning i stolen när du vill.
 • Kommer jag ihåg något efteråt? JA – Antingen minns man allt på en gång eller så kommer det bitvis tillbaka efterhand.
 • Kommer jag att kunna prata? JA – Det är en förutsättning att du kan prata under sessionen. Om vi endast arbetar med seggestionterapi då behöver du inte prata.
 • Kommer jag att uppleva negativa minnen? JA – Om vi arbetar med att förlösa trauman eller andra orsaker till rädsla eller ångest. Vi arbetar då med regressionsterapi.
 • Kan jag avbryta sessionen? JA – När du vill. Du har den yttersta kontrollen.

Så här funkar det:

Som klient kan du ligga, sitta, stå eller till och med gå i hypnos. Det är dock inte så praktiskt att gå under en session. Att ligga, sitta eller stå fungerar utmärkt. För det mesta halvligger klienten i en fåtölj eller sitter upp när de är hos mig. Som klient kan du prata, skratt och uttrycka känslor. Du kan gestikulera, uppleva fysiska sensationer, men behöver inte vara fysiskt avslappnad. Allt handlar om vad den mentala delen har för intention och fokus.

För att en session ska fungera väl behöver du som klient lämna över ansvaret och kontrollen till mig som hypnotisör, och ha tillit till processen, det är ju trots allt jag som har kunskapen. Det är något vi samtalar om och kommer förbi innan vi kör igång.

Som klient har du en viktig roll och ansvar för en stor del av sessionen. Som klient är det ju du som kommer att göra arbetet. Jag har förstås också ett ansvar, jag är den som har kontroll och tar ansvar för dig, håller dig trygg och vägleder dig genom instruktion. För att du som klient ska kunna ta ansvar och utföra din del så behöver du vara medveten. Är du “medvetslös” då blir inget arbete utfört. Du är i allra högsta grad medveten, men mentalt avslappnad, medan ditt fokus och din koncentration är tilltagande. Ditt ansvar som klient är att gå i hypnos eftersom jag inte kan göra det åt dig. Din roll är att vara passiv och viljelös i tanken och endast kommunicera det du observerar.

Här kan det skilja sig en del mellan klienter då några är analytiska och har svårt att öppna upp, medan andra lätt tar till sig hypnos. Det är inte ett problem för mig att det är skillnader, bara ett faktum. Alla som vill bli hypnotiserade kan bli det. Det kan dock krävas lite mer tid för vissa personer.

Ibland är rädslan att möta ett negativt minne större än längtan att befria sig från det. Vid dessa tillfällen brukar klienten visa eller säga det. Då backar vi. Vi laddar ur och dränerar den negativa kraften mer varsamt tills minnet är transformerat. Detta brukar resultera i en mycket stor befrielsekänsla.

Om du är nyfiken och har frågor kring denna process eller hypnos överlag så är du välkommen att maila mig på: john@jagkraft

Tack för att du läste! 🙂

John

Var inte gränslös, säg NEJ!

När stressnivåerna är höga, långvariga och vilan uteblir, då tappar vi till slut fokus, koncentration och humör. Vi blir lätt irriterade och arga, lika lätt blir vi ledsna och kraftlösa. Varför säger vi inte NEJ, prioriterar oss själva och sätter nödvändiga gränser? och på så vis får den återhämtning vi behöver…

Vi behöver bli bättre på att stå upp för oss själva, säga nej, sätta gränser och sänka prestationsribban både på jobbet och i hemmet. Sluta oroa oss för framtiden såsom: ” barnen, ekonomin, att underhålla vänner, sjukdomar, krig, miljöförstöring, flyktingproblematik, svält och katastrofer.” Fantasierna skenar och oron växer. Att leva med tillit kan vara svaret.

Vi vill vara supermänniskan som är självgående, duktig och ansvarstagande, den som har koll och klarar allt. Vi ser gärna, till andras bästa, då blir vi blir accepterade. Vi glömmer lätt bort våra egna behov och hamnar till slut framför den berömda “väggen,” med stress, ångest, panik, depression, utmattning och långdragen konvalescens.

Vi har koll på allt i hemmet/familjen, är trygga med våra rutiner, sköter arbetet och underhåller vännerna, men känner oss mer isolerad, tomma, ensamma, avstängda och kroppen skriker, “jag är överansträngd, STOPP!” Men lyssnar vi?

När vi får hjärtklappning, svettningar, tryck i bröstet, klump i magen, svårt att andas, ältande tankar, spänningar och stress manifesterar sig, då vet vi att kroppen börjar säga ifrån på riktigt. Eller när vi tappar livslust, känner tomhet, får svårt att koncentrera oss – känner resignation, livsleda, trötthet, oengagemang och får sömnbesvär – då är vi i gränslandet till utmattning och depression. Dags att tänka om!

Tänk om det är så att vi är värdefulla och älskvärda även när vi vilar, vårdar, bejakar och prioriterar oss själva och inte överpresterar. Tänk om det är så att vi får sätta gränser, säga nej och må bra i det.

När stressen är påtaglig och långvarig blir vi lättare ledsen, irriterad, arg och vi ryter åt småsaker. Som “topping” på det hela kommer dåligt samvete följt av oro och rädsla, för att man gör antaganden om att man annars är otillräcklig. Tankarna går runt, man tappar kontrollen och får svårt att fokusera. Det blir ett ekorrhjul av stress, ältande och oro som går i självspinn.

Att bära andras problem och göra det till våra egna är dränerande och energikrävande. Att sätta gränser är att välja sig själv, det är allas födslorätt. Om vi, utan gränssättning hjälper, vårdar, ger för att avlastar och dessutom bär deras emotionella ryggsäck, då kommer vi lika säkert som “amen i kyrkan” att bränna ut oss. När källan till livskraft kommer utifrån har vi ingen självkontroll, då blir vi marionetter som följer omvärldens minsta anvisning. När vi börjar sätta gränser och säga nej kommer människor som investerat i våra “goda” egenskaper att antagligen sakta glida ut ur våra liv. De får inte längre vad det behöver när vi säger NEJ, STOPP och SÄTTER GRÄNSER. Det i sig kan vara skrämmande, men bara lugn, du kommer sannolikt att attrahera in nya människor som är kompatibla med din nya energi.

Ofta har denna personlighet sin grund i lågt egenvärdet och dålig självuppfattning. Någonstans i livets karusell fick vi kanske en törn och tappade kontakten med det autentiska självet. Någonstans har vi lärt oss detta negativa beteende, men som väl är går det att lära om.

Märk väl att alla dessa egenskaper att vara duktig, noggrann, vårdande, anpassningsbar, hjälpsam, ansvarstagande mm. är goda egenskaper. Men de blir förödande för en själv om man inte kan säga NEJ, STOPP och SÄTTA GRÄNSER.

Jag möter människor med denna problematik varje dag i mitt arbete som hypnotisör. Jag vill berätta att det finns alla möjligheter att ändra sin negativa spiral. Känner du igen dig i beskrivningen så vill jag att du ska veta, du kan få hjälp med att frigöra negativa känslor, tankar och beteenden, sådant som har lett dig till känslor av stress, spänningar, oro, vrede, sorg, skam och skuld.” Alla människor har förmågor och kompetenser inneboende i sig. Med olika övningar, tekniker och “verktyg” skapar vi självmedvetenhet. Genom hypnosens öppnar vi upp för ett inre läkande.

Du är välkommen till mig. Om har du frågor får du gärna ringa eller maila 0706-772115  – john@jagkraft.se

 • OM DU SJÄLV ÄR INTRESSERAD AV ATT LÄRA DIG HYPNOS, DÅ KANSKE DENNA TREDAGARSKURS ÄR NÅGOT FÖR DIG. TITTA IN PÅ DENNA LÄNK: https://jagkraft.se/kurser/

Tack för att du läste! 🙂

John

Panikattack?

Ingen behöver lida av panik. I de flesta fall går det att neutralisera dessa attacker. Flykt- & kampresponsen orsakar detta (den primitiva överlevnadsinstinkten). Något triggar den att reagera, vad? Det kan vi ta reda på och neutralisera. Ibland behöver vi se vad grundorsaken är och ta kraften ur det. Din kropp reagera precis som den ska men av fel anledning.

 

Är du intresserad och vill veta mer, då kan du höra av dig till mig på Mail: john@jagkraft.se eller 0706-772115

Du kan också skriva i kommentarsfältet nedan.

Tack för att du läste! 🙂

John

Hypnos är bra! – Mot ångest, panik, vrede, sorg, stress och ältande tankar

När inget hjälper blir man uppgiven. När ångest, vrede, sorg, oro, stress eller ältande tankar trycker på och alla försök till distraktion är ofruktbara. Då ligger problemet oftast djupt inbäddat i det undermedvetna och behöver frigöras… Continue reading “Hypnos är bra! – Mot ångest, panik, vrede, sorg, stress och ältande tankar”

Ångest – en förklaring och ett hjälpande “verktyg”…

Många lider av stress och ångest. Och behöver brottas med det varje dag. Jag vill ge en trolig och kort förklaring till varför det är på det viset i dagens morderna samhälle. Och samtidigt lämna ett effektivt verktyg på hur man på ett enkelt sätt kan ta tillbaka kontrollen…

Continue reading “Ångest – en förklaring och ett hjälpande “verktyg”…”