Regressionsterapi

Regressionterapi har varit och är centrum i mitt utövande som hypnosterapeut. Hypnosterapi är huvudrubriken för terapiformen. Regressionterapi är en underavdelning och hjärtat i hypnosterapi. Som verktyg är regressionsterapi antagligen den mest användbara tekniken och kan tillämpas för många olika terapeutiska ändamål.

I vårt undermedvetna lagrar vi minnen, beteenden, vanor, känslor och värderingar. Över åren växer vi upp och blir kloka och intelligenta vuxna. Men de tidigt i livet, negativa etablerade känslorna blev en del av trossystemet och kan spöka för oss senare i livet. Detta är sådant vi kan arbeta bort och förlösa genom regressionsterapi.

Vad används regressionsterapi till?

Åldersregression är ett vanligt sätt att arbeta på. Genom olika tekniker inom regressionsterapi kan vi gå tillbaka in i det förflutna och upplösa negativa erfarenheter, såsom trauman och andra smärtsamma upplevelser. Teknikerna är väl etablerade i hypnosvärlden. Effekterna brukar ofta komma relativt snabbt.

Regression kan med fördel användas för att hämta positiva känslor. Precis på samma sätt som vi kan förlösa negativa och smärtsamma erfarenheter, kan vi också gå tillbaka in i det förflutna och hämta positiva känslor från bra minnen och erfarenheter. Dessa positiva känslor kan vi sedan etablera i det vuxna livet och på så vis ersätta en negativ känsla.

Tidigareliv regression är ett sätt att arbeta. Det finns indikationer på att tidigare liv existerar men ingen kan bevis det. Tusentals berättelser finns dokumenterade. Det har skrivits böcker om det och det har spelats in program. Hur som helst kommer du antagligen att få en spännande och insiktsbefrämjande resa, om du väljer att göra en tidigare liv regression.

Fördelar med regressionsterapi

Regressionsterapi är en snabb, enkel och befriande teknik. Den är kostnadseffektiv. Då vi arbetar direkt med och i det undermedvetna får vi snabba resultat. Bara efter några få sessioner kan du börja märka påtagliga förändringar. Regressionsterapi kan med fördel blandas med andra terapiformer såsom suggestionsterapi och ytterligare effektiva symtombefriande tekniker. På det viset får du ett mer komplett helande. Utöver det får du lära dig självhypnos, du får en ljudfil inspelad specifikt för din problematik. Vidare lämnar vi verktyg och övningar som du själv kan arbeta med.

Regressionsterapi leder till insikt

Vi människor upplever att vi har kontroll på våra liv för det mesta. Men ofta finns det områden i livet där vi känner oss svaga, rädda eller att vi inte riktigt når fram till våra mål. Det kan vara i arbetet, med vänner eller när vi är med oss själv. I regressionsterapi finner vi ofta svaren i ditt undermedvetna och när en emotionell insikt faller på plats då blir det en sanning i det medvetna. Förhoppningen är att du kan släppa gamla blockeringar. Det kan vara falska övertygelser, negativa känslor, låg självkänsla, skuld, skam, begränsande tankar och känslor som hindrar ditt växande och motarbetar den framgång du önskar. Mycket av detta kan bli förklarat och förlöst i regressionsterapi.

Vad händer efter regressionsterapi?

Somliga personer känner sig lätta, glada och svävande när de återvänder från regressonsterapi. Andra kan uppleva en dåsig och tung känsla, men lugn, allt är som det ska vara. Alla tar vi emot regressionsterpi på olika vis, samt att vi har olika erfarenheter och problem med oss som gör att människor reagerar olika. För det mesta räcker det med att dricka lite vatten, ta några djupa andetag och ruska om kroppen så kommer man tillbaka och känner sig alert och fräsch.

Det farligaste som kan hända med hypnos och regressionsterapi är att inget händer…

Skämt åsido. Självklart händer det saker. Men eftersom hyonos och regression är ett naturligt fenomen i alla människors vardagliga liv, kommer inget onaturligt, du inte känner till att hända. Dessa tillstånd av hypnos som vi använder i regressionsterapi är naturliga. Du har kanske aldrig tänkt på att varje gång du är i en känsla, då är det en inre undermedveten regression du gör. Och varje gång du sonar ut och försvinner i dina tank är du i hypnos, lätt hypnos. Och varje gång du minns tillbaka på ett bra eller dåligt minne och du framkallar bilder och känslor då gör du regression. Det är helt naturligt. Med vägledd regressionsterapi kan vi finna och förlösa begränsande erfarenheter enkelt, lätt och utan ansträngning.

Så här fungerar en en session i regressionsterapi från början till slut.

Vi bokar först en tid. Antingen berättar du vad du vill uppnå med regressionsterapi via telefon eller att du skriver ett mail till mig. Vi kan även ta det från början när du kommer till min mottagning.

Jag berättar vad hypnos är och hur det fungerar. Hypnos är det verktyg vi använder för att du ska slappna av mentalt och fysisk. I det hypnotiska tillståndet får vi tillgång till ditt undermedvetna, där vi kan börja arbeta med regressionsterapi.

Jag vägleder hela tiden från början till slut. På ett medvetet plan behöver du inte prestera, vara duktig eller på något vis försöka hjälpa mig. Du kan bara slappna av och följa instruktionerna. Väl i hypnos börjar det fördjupande arbetet. Jag vet redan genom vårt samtal vad ditt/dina symtom är. Symtom kan vara smärta, negativa känslor av olika karaktär, grubblande tankar eller beteenden såsom ovanor man lagt sig till med. Självklart kan det handla om en känsla av stress e och spänningar som håller kroppen i ett fast grepp.

Nu följer vi symtomet bakåt i tiden. Med olika tekniker kan vi informera det undermedvetna om vad vi önskar, och hoppas på att det villl hjälpa till. Ofta vill det det. Du kan föreställa dig en länk, en känslolänk som går bakåt in i det förflutna. Vi följer den tillbaka till själva grundorsaken, till varför symtomet har uppstått hos dig. När vi väl finner “fröet” grundorsaken, då kan vi med olika metoder och tekniker förlösa den primära negativa energin som minnet är laddat med. På så vis befria framtiden från just dessa känslor.

Det kan finnas flera negativt laddade minnen, men vi ser till att vi hittar så många vi kan och förlöser dem. Även efterföljande förstärkande erfarenheter tar vi hand om. Det kan till och med vara så att de efterföljande förstärkande erfarenheterna bär starkare känslor med sig än själv grundorsaken. Men detta är sådant vi noggrant kollar upp och förlöser.

Under regressionsterapi är du inte medvetslös, du är medveten om vad som pågår men djupt avslappnad. Du kommer alltid att höra min röst och veta vad som pågår. Och om du skulle behöva ta hand om något akut kommer du enkelt och lätt att komma ur din regressionsterapi.

För att du ska känna att du har kontroll på situationen vill jag också berätta, att om du under sessionen känner att du vill komma tillbaka till fullt medvetande och slå upp ögonen. Då kan du göra det. Du har den yttersta kontrollen alltid. Nu är det ju inte därför du kommer (för att slå upp ögonen hela tiden), men det är ändå en bra känsla och trygghet för dig att du har den kontrollen.

När sessionen är över kommer du att sakta och lugnt komma tillbaka till fullt medvetande i rummet pigg, fräsch och alert i din egen takt.

Väljer du att göra regressionsterapi för ett tidigare liv så är det snarlika processer men ändå lite annorlunda. Om du är nyfiken på tidigare liv är du välkommen att kontakta mig så berättar jag mer.

Känslor som uppstår i regressionsterapi

Känslor och emotioner är ju precis vad vi trängt bort. Något hände när vi var barn eller senare i livet som vi inte kunde hantera just då. Det undermedvetna trängde bort och arkiverade känslorna på säkert avstånd från medvetande, på det viset slipper man hantera känslorna.

Dessa känslor ligger kvar aktiva i minnena från den dåliga erfarenheter. Vi vill förlösa den negativa laddningen. I den processen kan man uppleva smärta och känslor kopplat till minnet det kan vara sorg, vrede, rädsla och annat. Men som oftast så är det under en väldigt kort tid man känner känslorna. Jag med min erfarenhet och vana vet precis hur vi ska möta detta för att en upplösning av det negativa ska ske.

Du är alltid i trygga händer hos mig. Ingen regressionsterapi kommer att hända förrän du har fått svar på alla dina frågor och du känner dig trygg och lugn med att gå i hypnos.

John