Pollenallergi kan bli ett minne blott

Är du en av dem som bävar inför pollensäsongen. Det här behandlingen kan vara något för dig.

Hos många människor finns en överkänslighet för ämnen såsom kvalster, pollen damm, pälsar, livsmedel mm. Jag och många med mig som arbetar med hypnos har identifierat att det många gånger kan finns en koppling mellan en persons allergi, eksem, utslag och en smärtsam eller emotionell händelse som har startat överkänsligheten (ursprungsorsaken). ”Hjärnan,” det omedvetna har kopplat den fysiska eller emotionella smärtan till något utanför sig och betingat det som något hotfullt eller farligt, det blev felkopplat kan man säga.

Händelsen behöver inte vara av traumatisk natur eller särskilt märkvärdig, men kan ha kommit vid flera tillfällen på fel plats och tidpunkt. Kroppens immunförsvar frigör då bl.a. histamin för att skydda sig och personen upplever en  överreaktion, som skapar allergins symtom.

Ett exempel: ”Ett litet barn ligger på skötbordet och av någon anledning trillar det ner på golvet och bryter armen i det ögonblicket. Under skötbordet fanns damm och annat och barnets omedvetna sinne kopplade ihop smärtan med dammet”.
Klienten hade pollenallergi. I regression, när det gick tillbaka till ursprungsorsaken var det detta minna som kom fram. Efter att de frigjort den negativa kopplingen i minnet, gavs nya positiva suggestioner och lärdomar. Därutöver lärde sig hjärnan, med olika tekniker, att inte signalera om detta som ett ”problem” i fortsättningen. Denna person blev befriad från sin pollenallergi efter ett besök.

Behandling med hypnos
I hypnos består en behandling av två delar. Den ena är att förlösa grundorsaken och den andra är att ”lära” immunförsvaret (det omedvetna), att i fortsättningen behöver det inte reagera som det gjort tidigare. Ofta räcker det med en till två behandlingar. Jag går inte in i detalj på vilka tekniker och exakt hur jag gör detta här. Men om du är intresserad av att veta mer så kan du höra av dig till mig.

Lite kort fakta om Allergi
Vanligt förekommande allergier är pollenallergi, pälsdjursallergi, kvalsterallergi och födoämnesallergi. Om du till exempel har allergi mot pollen identifierar ditt immunsystem pollen som en fiende eller allergen. Immunsystemet svarar genom att släppa ut kemikalier som vanligtvis orsakar symtom i form av nästäppa, nysningar, klåda och rinnsnuva, kliande och röda ögon, andnöd, hosta, astma och eksem.

Ett allergen är ett vanligen harmlöst ämne, men immunförsvaret identifierar det som ett hot/fara och kan då utlösa en reaktion som börjar i immunsystemet och resulterar i en allergisk reaktion. Ett allergen är alltså ett ämne som ger en allergisk reaktion. De flesta allergen är proteiner.

Vad är Histamin och Biogena aminer?
Biogena aminer finns naturligt i kroppen, där de har olika funktioner. Vid en allergisk reaktion släpps den biogena aminen histamin ut från celler i immunförsvaret. Histamin är ett av de ämnen som bidrar till allergiska symtom.

Vill du veta mer? Hör av dig i så fall på: 0706-772115  –  john@jagkraft.se – Eller skriv i kommentarsfältet.

Tack för att du läste! 🙂
John

 

Om känslor som oro & stress styr livet – Ställ då dessa frågor

DU KAN SJÄLV! Vilja, beslutsamhet och tålamod är grundegenskaper som hjälper dig till  personlig förändring. Du behöver en målbild, lite jäklar anamma och tro på din egen förmåga. Ställ dig själv några viktiga frågor (scrolla ner) och se vad som händer om du svarar ärligt på dem.

Fundera lite på vad du behöver i ditt liv. Reflektera och skriv ner fördelar med förändring kontra nackdelarna med att ”stanna” där du är. Det brukar vara ett enkelt sätt att snabbt få en överblick och kanske motivera till förändring. Detta kan handla om olika områden i livet såsom personligt, arbetet, relationer, familjen osv.

Om du upplever att dina känslor säger en sak och dina tanken en annan då har du inre konflikt! ”Konflikten” beror antagligen på att dina känslor präglades och blev starkt befästa under anknytningsperioden i tidig uppväxt, då du var känslig och mottaglig. Som barn gjorde du infantila tolkningar och spontana antaganden med ett barns medvetande och tankemönster. Det påstås att den emotionella kartan (trossystemet) är etablerad vid ca. 7- 8 års ålder.
Den intellektuella utvecklingen och förståelsen av dig själv och livet har fortsatt växa och utvecklas med den samtid som du upplevt och befinner dig i nu, men stämmer nu inte överens med de känslorna som blev etablerade tidigt i ditt livet, där av den inre konflikten.

Många tänker att de har ett bra liv vad det gäller familj, arbete, relation, ekonomi och vänner men känner att kroppen är stressad, rädd och orolig. Det kan bero på att i uppväxten införlivades olika beteenden, tankemönster, traditioner, principer och värderingar från vuxenvärlden. Det blev det normala. Men det normala är inte normalt om det ger stress och dåliga känslor. Det var någon annans ”normala” du blev konditionerad av. Det finns ett “annat normala” för dig. Vad är det i så fall? Precis som i vuxenvärlden kan någon annans ”normala” vara helt onormalt för dig. Eller hur?

Ställ dig de här frågorna och se om du kan göra en förändring NU:

 1. Hur ser ditt liv ut om 5 år om du har gjort alla förändringar du vill?
 2. Hur ser ditt liv ut om 5 år om du inte gör några förändringar alls?
 3. Vad händer om du gör en enda konkret förändring denna vecka?
 4. Hur vet du att du behöver göra en förändring?
 5. Hur mycket makt har du över ditt liv?
 6. Om du inte vill förändra, vad är då alternativet?
 7. Skriv ner vad du behöver tillföra i ditt liv för att känna mer frihet
 8. Skriv ner vad du behöver sluta med för att må bättre.
 9. Skriv ner vad du ska fortsätta göra och göra mer av.
 10. Fundera på vad som styr eller vem som styr dina val.
 11. Om du är fullkomligt ärlig med dig själv, vad skulle du då få reda på?
 12. Om din bästa vän var i din situation, vilket råd skulle du ge vännen?

Träna på att:

 1. Sätta 1 gräns denna vecka och 1 till veckan därpå?
 2. Uttryck 1 för dig viktig åsikt idag och 1 ny i morgon.
 3. Fokusera på 1 positiv sak om dig själv och fyll på efter hand.
 4. Prioritera dig själv genom att säg nej till 1 grej.
 5. Ändra 1 gammal rutin/vana, gör annorlunda.
 6. Ändra 1 sak som inte fungerar.
 7. Unna dig 1 sak, något som du alltid velat ha.
 8. Sträcka på kroppen och var stolt.
 9. Leta efter det som är gott inom dig och utanför dig.
 10. Acceptera det som du inte kan förändra.

Bestäm dig för tre positiva “jagbudskap.” Ge dig dom varje morgon och kväll. Blunda, ta några djupa andetag och rensa huvudet från dagens intryck och slappna av så gott du kan. Varje tillfälle ger du dig dina jagbudskap i tre minuter (1 minut på varje budkap). Se, känn och hör dig själv som att du är i jagbudskapets målbild. Gör detta i tre veckor och utvärdera om de hjälpte dig. Tre exempel på jagbudskap: 1 Jag är lugn, trygg och säker i möte med människor. 2 Jag sätter nödvändiga gränser som jag mår bra av. 3 Jag väljer varje dag att prioritera  och bejaka mina egna behov. Du kan anpassa budskapen efter dina behov.

Vill du:

 • Ha mer tålamod med barnen?
 • Våga välja dina behov och prioritera dig själv?
 • Vara lugn i sinnet när chefen ställer krav eller är kritisk?
 • Föra konstruktiva samtal med din partner utan att bli arg?
 • Vara lugn i en konflikt?
 • Bli en bättre säljare?
 • Våga uttrycka din åsikt?
 • Sluta vara självkritisk?
 • Sätta gränser och säga nej till ständigt behövande människor?
 • Känna dig trygg när du går på arbetsintervju
 • Ha modet att talar inför publik?
 • Bryta gamla tankemönster?
 • Börja träna?
 • Ändra ett beteende?
 • Sluta med en ovana?
 • Sluta förhala viktiga beslut och göromål?
 • Bryta upp med din partner?
 • Våga förändra?

Allt detta är möjligt att skapa för dig, men beslutet och viljan behöver förstås komma från dig själv. Du bör alltså inte göra detta för att andra människor tjatar på dig och för att de vill ha en förändring hos dig. Du måste vilja själv.

Jag hoppas att med dessa rader lyckats inspirera dig till att fortsätta att arbeta med din självutveckling. Att du kan se fördelarna med en höjning av ditt självmedvetande, att öppna dina inre resurser och att utforma en konstruktivt plan som främjar ditt välmående. Att skapa mer frihet och glädje genom att påbörja en positiv förändringsprocess kan bara leda till ett behagligare liv.

Om du vill kan du få hjälp med att komma igång och bunkra upp med ett antal ”självhjälpsverktyg” och tekniker som hjälper dig framåt. Det är inte svårt, konstigt eller avancerat. Knepet är att ändra fokus och sikta på rimliga och realistiska delmål/målbilder. En del av arbetet kan handla om att reducera stress och rädslor, för att sen mer obehindrat kunna arbeta framåt mot målet. För att hitta din “JagKraft” behöver du tekniker, verktyg och övningar. I samarbete med mig och på våra sessioner, inspirerar jag och motiverar på olika sätt till insikt och förändring.

Jag använder olika förklaringsmodeller för att skapa insikter och fördjupad förståelse. Åtgärdsteknikerna är: NLP-tekniker i avslappning, hypnos, suggestionsterapi och coaching. Inom dessa olika områden ryms det mycket tekniker, övningar och möjlighet att få hjälp och konstruktiv förändring.

Privatpersoner, företag, grupper och par. Har du oro, stress, vrede, sorg, ångest, panik eller annat du vill du kan få hjälp att reducera och dessutom tillgodogöra dig tekniker och övningar, då kan jag hjälpa dig med det. 

john@jagkraft.se  – 0706-772115 eller skriv i kommentarsfältet nedan.

LÄR DIG HYPNOS. KURSSTART STEG 1: 17/5 – 19/5-19. PLATS: LIMHAMNS FOLKETSHUS. Gå in på länken och läs mer:  http://www.jagkrafthypnos.com/kurser/

Tack för att du läste! 🙂

John

Kontrollbehov – Oro för misslyckande vs. Kärlek och tillit

Motsatsen till kontroll är tillit. På samma sätt som motsatsen till kärlek är rädsla. Anledningen till om du har kontrollbehov kan vara rädsla, rädsla för att misslyckas, att inte vara tillräcklig, nog bra och i förlängningen inte vara älskad. MEN misslyckanden är inget annat än lärdomar för framtiden eller feedback… Continue reading ”Kontrollbehov – Oro för misslyckande vs. Kärlek och tillit”

Panikattack?

Ingen behöver lida av panik. I de flesta fall går det att neutralisera dessa attacker. Flykt- & kampresponsen orsakar detta (den primitiva överlevnadsinstinkten). Något triggar den att reagera, vad? Det kan vi ta reda på och neutralisera. Ibland behöver vi se vad grundorsaken är och ta kraften ur det. Din kropp reagera precis som den ska men av fel anledning.

 

Är du intresserad och vill veta mer, då kan du höra av dig till mig på Mail: john@jagkraft.se eller 0706-772115

Du kan också skriva i kommentarsfältet nedan.

Tack för att du läste! 🙂

John

Från sorg och elände till framgång och välmående – Självutveckling på djupet!

Att läka gamla sår och befria sig från falska föreställningar. Tveka inte! Jag har träffat personer med svåra barndomsupplevelser, som med beslutsamhet, personligt ansvarstagande, tillit och tålamod hittat tillbaka till kärlek, kreativitet och glädje… Continue reading ”Från sorg och elände till framgång och välmående – Självutveckling på djupet!”

Självutveckling – Släpp taget om den gamla ”falska sanningen.” Börja nu!

“Alla startar vi upp livet genom tidiga uppväxtår med en mer eller mindre falsk tro om oss själva – med ett antal osanna övertygelser om att vi inte är värdiga, älskade eller duger – att vi inte kan något, att vi är otillräckliga och vi är rädda för att fela. Men oavsett vad vår grundläggande felaktiga tro om oss själv är så formas en personlighet runt den. Någonstans behöver vi frigöra oss från alla osanningar och falska övertygelser vi lärt om oss själva och skiljas oss från andras omdömen.”   Jim Carrey … Continue reading ”Självutveckling – Släpp taget om den gamla ”falska sanningen.” Börja nu!”

Blir du okontrollerbart arg – Agerar ut och känner ånger efteråt?

Många personer blir snabbt explosiva och agerar ut ilskna känslor mot sig själva eller andra. Enligt ”den spirituelle krigaren” Davidji, kallas det för ego-respons. En bra rubrik på beteendet tycker jag. När egots behov är otillfredsställda eller det känner sig hotat, då kommer rädslor för misslyckande, för otillräcklighet eller att inte känna sig accepterad… Continue reading ”Blir du okontrollerbart arg – Agerar ut och känner ånger efteråt?”

Hypnos/NLP – Alla har egenvärde, men är det starkt eller svagt?

Vår själv-uppfattning/bild kan vara bra eller dålig. Om vi upplever att vi inte ”är, gör” eller ”har” vad vi ”tror” förväntas av oss, kan vi bli osäkra på om vi räcka till och duger (omedveten rädsla för att bli utesluten och/eller bortvald). En negativ självuppfattning kan vara väldigt handikappande när man ska tala inför människor, när man har lönesamtal, anställningsintervju, vill utrycka sin åsikt, säljer produkter, säljer tjänster, vill spela teater, vill utöva idrott, vill sjunga från en scen eller när man behöver stå upp för sig själv och sätta gränser. Continue reading ”Hypnos/NLP – Alla har egenvärde, men är det starkt eller svagt?”

Erbjudande: Frigör onödig flygskräck – Och njut av flygresan

FLYGSKRÄCK – Låter du bli att flyga? Är du rädd för katastrofen, planet kraschar? Eller att du känna dig instängd? Spelar du denna ”film” (katastrofscenario) om och om i ditt huvud , då kan jag hjälpa dig att sluta med det så att du kan börja njuta av resan. När olyckstankarna tar över och inget verkar hjälpa då finns det mycket bra metoder/tekniker för att ”lära hjärnan” att vara lugn. Så här behöver du verkligen inte ha det. Logiskt vet du antagligen att flyga är det absolut säkraste sättet att transportera sig på. Det påstås att det är 5000 gånger större risk att träffas av blixten än att avlida i en flygolycka… Continue reading ”Erbjudande: Frigör onödig flygskräck – Och njut av flygresan”