Hypnos & NLP – Explosiv utan kontroll – Skam och skuldbeläggning

Att vara “lättantändlig” och utan urskiljning i raseri ösa ur sig kränkande ord som sårar, handlar om rädsla. I botten av ett sådant beteende ligger ofta skam och skuld. Som  hamlet sa, “I eftertankens kranka blekhet.” Under vånda och grämelse åstadkoms inga konstruktiva lösningar. Beteendet föder ånger, samvetskval och hopp om absolution. Att vara ursinnigt reaktiv, handlar om djupa emotionella sår, inte ren elakhet, även om det kan uppfattas så.

I botten av ett reaktivt beteende ligger ofta starka bortträngda rädslor. Jag kallar det för “emotionella ankare.” Att bli dömd, kritiserad, avvisad eller övergiven, aktiverar rädslan av att uppleva sig misslyckad, oviktig, värdelös, otillräcklig och att inte duga. I grunden ligger skam och skuld. Det i sin tur hotar individens överlevnad, det minskar möjligheten att fungerar i en grupp och att bli accepterad i en gemenskap. 

Skam och skuld för med sig rädsla för att vara eller göra fel och på så vis upplevas dålig. Om de känslorna är överdrivet stora, på grund av missförhållanden i tidig uppväxt, blir de en begränsning. Det kan uttrycka sig som rodnad i ansiktet, sorg, förtvivlan, nervositet, blygsel, tankeblockering, anpassning samt att man kan uppleva sig socialt handikappad. Eller om skammen är hotfull, stor och ankrad till våldsamma kränkningar och förnedring under hela uppväxten, kan det uttrycka sig i explosionsartat ursinne eller en total förintelse av sitt eget själv, isolering eller självuppoffring. 

Förträngd skuld skapar skam och rädsla. Det leder till stress och vidare till ångest, som i sin tur leder till ångestreducerande beteenden (distraktioner). Om ingen lösning hittas finns risken att den psykiska smärtan manifesterar sig i fysiskt i kroppen och över tid leder till depression och utmattning.

Ur psykologiska perspektiv anses skam och skuld vara viktiga känslor, som hjälper oss att reglera vårt uppförande och vår anpassning till medmänniskor och världen. Det är en viktig del i vår tidiga utveckling för sociala och mellanmänskliga relationer, vilket ger oss möjligheten att känna empati och fungera väl i ett samspel.

Vi lär oss genom att göra fel. Skam och skuld är den feedback vi får från vårt inre. Då vi känner dåligt samvete eller ånger, är det en uppmaning som får oss att vilja göra annorlunda. Nästa gång vi hamnar i en liknande situation har vi hittat ett nytt sätt, ett mer anpassat sätt som vi mår bra av. En pedagogisk dos av skuld och skam är alltså utvecklande och bra. Här kommer ett exempel, för att förstå skillnaden på dålig skuld och skambeläggning kontra utvecklande. 

Exempel: “När en förälder urskiljningslöst i vredesmod kränker och förminskar barnets hela existens både fysiskt och psykiskt, för att barnet inte lyssnar när de ska gå och lägga sig eller för att de inte lånar ut sina leksaker till sin kamrat, då är det övervåld. Det präglar och förstärker barnets negativa syn på sig själv och det blir en del av barnets trossystem, som barnet sedan bär med sig in i vuxenvärlden. 

Om föräldern däremot omfamnar situationen med en kärleksfull, varm, men bestämd ton, och påtalar att just detta “beteende” inte är ett bra beteende, utan att skuld och skambelägga hela barnet existens, då känner inte barnet sig hotat eller kränkt och kan över tid hitta en ny lösning och känna sig stärkt i sin utveckling. Tänk på att barn har dålig impulskontroll och direkt behovstillfredsställelse, vilket styrs av barnets drift. Barnet har inte “själv” kontroll över sina känslor och beteenden. Det är ju den “resan” barnet är i.

Ibland finns outvecklade människor runt om kring oss såsom partners, kollegor och andra som ignorerar, förnedrar och i sin självcentrering är integritetskränkande, är helt utan respekt och medkänsla för den andres väl och ve. Eller att man utsätts för annan yttre fara eller hot, då ska vi ha möjlighet att agera snabbt och skydda oss, den delen vill vi ha kvar.

Väldigt många av klienterna jag träffar bär med sig konflikter och smärta kopplat till det jag beskriver här. Det kan uttrycker sig med många olika symtom, men grundar sig i samma problematik, skam och skuld.

Begränsande känslor och beteenden kan ta sig olika vägar. Ett av dem är explosiv vrede. Ett beteende som sällan är accepterat. Det ses som ett argt personlighetsdrag, men handlar egentligen om rädsla för att tappa kontrollen över de försvar man byggt upp. Det ett går att ändra på.

Är du intresserad och vill arbeta med just din problematik är du välkommen till mig. Har du frågor och vill veta mer så kan du maila mig på. john@jagkraft.se eller ringa 0706-772115

Tack för att du läste! 🙂

John

Kurs i självhypnos – Att uppnå personliga mål på ett enkelt sätt

Ofta finns både vilja och motivation till förändring. Men sällan hittar man effektiva metoder som är enkla och ger ett lärande för livet. Självhypnos är ”outstanding!” Du kan bara lyckas, när du kan denna teknik och de bakomliggande orsakerna till varför det fungerar så väl.

Ta chansen nu! Lär dig självhypnos under en dag och din själ kommer att tacka dig.

För dig som har ambitionen och önskan om att arbeta med din egen självutveckling på ett effektivt sätt, då är självhypnos något för dig.

Med denna metod lär du dig enkelt hur du kan påverka dig själv för att nå ett önskat resultatet snabbt. Du kommer att lära dig hur och varför det fungerar.

Metoden har använts genom alla tider och är väl beprövad över hela världen. Att ha en intention och kunna fokusera på det mål man satt upp för sig själv är en viktig del av strategin. Hur man gör det får du lära dig och mycket annat.

Vårt fokus under dagen handla om att du får full förståelse för vilka moment, tekniker och förutsättningar och bakomliggande faktorer som gör självhypnos så effektivt. På det viset kan du “skräddarsy” dina egna suggestioner när du kommer hem.

Du får förstås kursmaterial med dig, så du kan uppdatera dig när du kommer hem om du behöver det. Du kommer att lära dig minst två olika varianter för hur du försätter dig själv i hypnos.

Du får med dig lite bonusmaterial i form av effektiva självhjälpsverktyg.

Jag riktar mig till dig som vill:

 • Lära dig ett effektivt verktyg som snabbt ger dig framgång
 • Stärka ditt självförtroende
 • Kunna stressa av snabbt
 • Hantera och förlösa rädslor
 • Bli en bättre talare
 • Vara trygg i alla sociala miljöer
 • Göra bättre resultat på tentan
 • Öka koncentrationsförmågan
 • Ha mer harmoni i livet
 • Sluta med en ovana/beteende
 • Få mer kontakt med dig själv
 • Bli mer närvarande och fokuserad, när du behöver vara det
 • Bli en bättre säljare
 • T.ex. känna sig trygg vid anställningsintervju eller löneförhandling
 • Påverka dina tankar i positiv riktning

Och mycket annat

Vi håller till på min mottagning i Malmö på Köpenhamnsvägen 13 (Torsokliniken). Av det skälet kan jag bara ta emot 8 kunder samtidigt så det blir “först till kvarn”.

Lunch en timme. Vi äter vi ute eller om man tar med sig lunchbox. Det finns micro, platta och kyl.

Fika och frukt ingår.

Anmäl dig genom att Maila till: john@jagkraft.se eller smsa på: 0706-772115. Skriv “ Kurs i Självhypnos,” datum på kursen och fullständigt namn.

Kursdatum:

Juni –        Söndag den, 30/6-19       kl: 10.00 -16.00
Augusti –  Söndag den, 18/8-19       kl: 10.00 -16.00
Oktober –  Söndag den, 27/10-19     kl: 10.00 -16.00

Pris: 900 kr.

Väl mött! / John Eriksson

Pollenallergi kan bli ett minne blott

Är du en av dem som bävar inför pollensäsongen. Det här behandlingen kan vara något för dig.

Hos många människor finns en överkänslighet för ämnen såsom kvalster, pollen damm, pälsar, livsmedel mm. Jag och många med mig som arbetar med hypnos har identifierat att det många gånger kan finns en koppling mellan en persons allergi, eksem, utslag och en smärtsam eller emotionell händelse som har startat överkänsligheten (ursprungsorsaken). ”Hjärnan,” det omedvetna har kopplat den fysiska eller emotionella smärtan till något utanför sig och betingat det som något hotfullt eller farligt, det blev felkopplat kan man säga.

Händelsen behöver inte vara av traumatisk natur eller särskilt märkvärdig, men kan ha kommit vid flera tillfällen på fel plats och tidpunkt. Kroppens immunförsvar frigör då bl.a. histamin för att skydda sig och personen upplever en  överreaktion, som skapar allergins symtom.

Ett exempel: ”Ett litet barn ligger på skötbordet och av någon anledning trillar det ner på golvet och bryter armen i det ögonblicket. Under skötbordet fanns damm och annat och barnets omedvetna sinne kopplade ihop smärtan med dammet”.
Klienten hade pollenallergi. I regression, när det gick tillbaka till ursprungsorsaken var det detta minna som kom fram. Efter att de frigjort den negativa kopplingen i minnet, gavs nya positiva suggestioner och lärdomar. Därutöver lärde sig hjärnan, med olika tekniker, att inte signalera om detta som ett ”problem” i fortsättningen. Denna person blev befriad från sin pollenallergi efter ett besök.

Behandling med hypnos
I hypnos består en behandling av två delar. Den ena är att förlösa grundorsaken och den andra är att ”lära” immunförsvaret (det omedvetna), att i fortsättningen behöver det inte reagera som det gjort tidigare. Ofta räcker det med en till två behandlingar. Jag går inte in i detalj på vilka tekniker och exakt hur jag gör detta här. Men om du är intresserad av att veta mer så kan du höra av dig till mig.

Lite kort fakta om Allergi
Vanligt förekommande allergier är pollenallergi, pälsdjursallergi, kvalsterallergi och födoämnesallergi. Om du till exempel har allergi mot pollen identifierar ditt immunsystem pollen som en fiende eller allergen. Immunsystemet svarar genom att släppa ut kemikalier som vanligtvis orsakar symtom i form av nästäppa, nysningar, klåda och rinnsnuva, kliande och röda ögon, andnöd, hosta, astma och eksem.

Ett allergen är ett vanligen harmlöst ämne, men immunförsvaret identifierar det som ett hot/fara och kan då utlösa en reaktion som börjar i immunsystemet och resulterar i en allergisk reaktion. Ett allergen är alltså ett ämne som ger en allergisk reaktion. De flesta allergen är proteiner.

Vad är Histamin och Biogena aminer?
Biogena aminer finns naturligt i kroppen, där de har olika funktioner. Vid en allergisk reaktion släpps den biogena aminen histamin ut från celler i immunförsvaret. Histamin är ett av de ämnen som bidrar till allergiska symtom.

Vill du veta mer? Hör av dig i så fall på: 0706-772115  –  john@jagkraft.se – Eller skriv i kommentarsfältet.

Tack för att du läste! 🙂
John

 

Om känslor som oro & stress styr livet – Ställ då dessa frågor

DU KAN SJÄLV! Vilja, beslutsamhet och tålamod är grundegenskaper som hjälper dig till  personlig förändring. Du behöver en målbild, lite jäklar anamma och tro på din egen förmåga. Ställ dig själv några viktiga frågor (scrolla ner) och se vad som händer om du svarar ärligt på dem.

Fundera lite på vad du behöver i ditt liv. Reflektera och skriv ner fördelar med förändring kontra nackdelarna med att ”stanna” där du är. Det brukar vara ett enkelt sätt att snabbt få en överblick och kanske motivera till förändring. Detta kan handla om olika områden i livet såsom personligt, arbetet, relationer, familjen osv.

Om du upplever att dina känslor säger en sak och dina tanken en annan då har du inre konflikt! ”Konflikten” beror antagligen på att dina känslor präglades och blev starkt befästa under anknytningsperioden i tidig uppväxt, då du var känslig och mottaglig. Som barn gjorde du infantila tolkningar och spontana antaganden med ett barns medvetande och tankemönster. Det påstås att den emotionella kartan (trossystemet) är etablerad vid ca. 7- 8 års ålder.
Den intellektuella utvecklingen och förståelsen av dig själv och livet har fortsatt växa och utvecklas med den samtid som du upplevt och befinner dig i nu, men stämmer nu inte överens med de känslorna som blev etablerade tidigt i ditt livet, där av den inre konflikten.

Många tänker att de har ett bra liv vad det gäller familj, arbete, relation, ekonomi och vänner men känner att kroppen är stressad, rädd och orolig. Det kan bero på att i uppväxten införlivades olika beteenden, tankemönster, traditioner, principer och värderingar från vuxenvärlden. Det blev det normala. Men det normala är inte normalt om det ger stress och dåliga känslor. Det var någon annans ”normala” du blev konditionerad av. Det finns ett “annat normala” för dig. Vad är det i så fall? Precis som i vuxenvärlden kan någon annans ”normala” vara helt onormalt för dig. Eller hur?

Ställ dig de här frågorna och se om du kan göra en förändring NU:

 1. Hur ser ditt liv ut om 5 år om du har gjort alla förändringar du vill?
 2. Hur ser ditt liv ut om 5 år om du inte gör några förändringar alls?
 3. Vad händer om du gör en enda konkret förändring denna vecka?
 4. Hur vet du att du behöver göra en förändring?
 5. Hur mycket makt har du över ditt liv?
 6. Om du inte vill förändra, vad är då alternativet?
 7. Skriv ner vad du behöver tillföra i ditt liv för att känna mer frihet
 8. Skriv ner vad du behöver sluta med för att må bättre.
 9. Skriv ner vad du ska fortsätta göra och göra mer av.
 10. Fundera på vad som styr eller vem som styr dina val.
 11. Om du är fullkomligt ärlig med dig själv, vad skulle du då få reda på?
 12. Om din bästa vän var i din situation, vilket råd skulle du ge vännen?

Träna på att:

 1. Sätta 1 gräns denna vecka och 1 till veckan därpå?
 2. Uttryck 1 för dig viktig åsikt idag och 1 ny i morgon.
 3. Fokusera på 1 positiv sak om dig själv och fyll på efter hand.
 4. Prioritera dig själv genom att säg nej till 1 grej.
 5. Ändra 1 gammal rutin/vana, gör annorlunda.
 6. Ändra 1 sak som inte fungerar.
 7. Unna dig 1 sak, något som du alltid velat ha.
 8. Sträcka på kroppen och var stolt.
 9. Leta efter det som är gott inom dig och utanför dig.
 10. Acceptera det som du inte kan förändra.

Bestäm dig för tre positiva “jagbudskap.” Ge dig dom varje morgon och kväll. Blunda, ta några djupa andetag och rensa huvudet från dagens intryck och slappna av så gott du kan. Varje tillfälle ger du dig dina jagbudskap i tre minuter (1 minut på varje budkap). Se, känn och hör dig själv som att du är i jagbudskapets målbild. Gör detta i tre veckor och utvärdera om de hjälpte dig. Tre exempel på jagbudskap: 1 Jag är lugn, trygg och säker i möte med människor. 2 Jag sätter nödvändiga gränser som jag mår bra av. 3 Jag väljer varje dag att prioritera  och bejaka mina egna behov. Du kan anpassa budskapen efter dina behov.

Vill du:

 • Ha mer tålamod med barnen?
 • Våga välja dina behov och prioritera dig själv?
 • Vara lugn i sinnet när chefen ställer krav eller är kritisk?
 • Föra konstruktiva samtal med din partner utan att bli arg?
 • Vara lugn i en konflikt?
 • Bli en bättre säljare?
 • Våga uttrycka din åsikt?
 • Sluta vara självkritisk?
 • Sätta gränser och säga nej till ständigt behövande människor?
 • Känna dig trygg när du går på arbetsintervju
 • Ha modet att talar inför publik?
 • Bryta gamla tankemönster?
 • Börja träna?
 • Ändra ett beteende?
 • Sluta med en ovana?
 • Sluta förhala viktiga beslut och göromål?
 • Bryta upp med din partner?
 • Våga förändra?

Allt detta är möjligt att skapa för dig, men beslutet och viljan behöver förstås komma från dig själv. Du bör alltså inte göra detta för att andra människor tjatar på dig och för att de vill ha en förändring hos dig. Du måste vilja själv.

Jag hoppas att med dessa rader lyckats inspirera dig till att fortsätta att arbeta med din självutveckling. Att du kan se fördelarna med en höjning av ditt självmedvetande, att öppna dina inre resurser och att utforma en konstruktivt plan som främjar ditt välmående. Att skapa mer frihet och glädje genom att påbörja en positiv förändringsprocess kan bara leda till ett behagligare liv.

Om du vill kan du få hjälp med att komma igång och bunkra upp med ett antal ”självhjälpsverktyg” och tekniker som hjälper dig framåt. Det är inte svårt, konstigt eller avancerat. Knepet är att ändra fokus och sikta på rimliga och realistiska delmål/målbilder. En del av arbetet kan handla om att reducera stress och rädslor, för att sen mer obehindrat kunna arbeta framåt mot målet. För att hitta din “JagKraft” behöver du tekniker, verktyg och övningar. I samarbete med mig och på våra sessioner, inspirerar jag och motiverar på olika sätt till insikt och förändring.

Jag använder olika förklaringsmodeller för att skapa insikter och fördjupad förståelse. Åtgärdsteknikerna är: NLP-tekniker i avslappning, hypnos, suggestionsterapi och coaching. Inom dessa olika områden ryms det mycket tekniker, övningar och möjlighet att få hjälp och konstruktiv förändring.

Privatpersoner, företag, grupper och par. Har du oro, stress, vrede, sorg, ångest, panik eller annat du vill du kan få hjälp att reducera och dessutom tillgodogöra dig tekniker och övningar, då kan jag hjälpa dig med det. 

john@jagkraft.se  – 0706-772115 eller skriv i kommentarsfältet nedan.

LÄR DIG HYPNOS. KURSSTART STEG 1: 17/5 – 19/5-19. PLATS: LIMHAMNS FOLKETSHUS. Gå in på länken och läs mer:  http://www.jagkrafthypnos.com/kurser/

Tack för att du läste! 🙂

John

Kontrollbehov – Oro för misslyckande vs. Kärlek och tillit

Motsatsen till kontroll är tillit. På samma sätt som motsatsen till kärlek är rädsla. Anledningen till om du har kontrollbehov kan vara rädsla, rädsla för att misslyckas, att inte vara tillräcklig, nog bra och i förlängningen inte vara älskad. MEN misslyckanden är inget annat än lärdomar för framtiden eller feedback… Continue reading ”Kontrollbehov – Oro för misslyckande vs. Kärlek och tillit”

Panikattack?

Ingen behöver lida av panik. I de flesta fall går det att neutralisera dessa attacker. Flykt- & kampresponsen orsakar detta (den primitiva överlevnadsinstinkten). Något triggar den att reagera, vad? Det kan vi ta reda på och neutralisera. Ibland behöver vi se vad grundorsaken är och ta kraften ur det. Din kropp reagera precis som den ska men av fel anledning.

 

Är du intresserad och vill veta mer, då kan du höra av dig till mig på Mail: john@jagkraft.se eller 0706-772115

Du kan också skriva i kommentarsfältet nedan.

Tack för att du läste! 🙂

John

Från sorg och elände till framgång och välmående – Självutveckling på djupet!

Att läka gamla sår och befria sig från falska föreställningar. Tveka inte! Jag har träffat personer med svåra barndomsupplevelser, som med beslutsamhet, personligt ansvarstagande, tillit och tålamod hittat tillbaka till kärlek, kreativitet och glädje… Continue reading ”Från sorg och elände till framgång och välmående – Självutveckling på djupet!”

Självutveckling – Släpp taget om den gamla ”falska sanningen.” Börja nu!

“Alla startar vi upp livet genom tidiga uppväxtår med en mer eller mindre falsk tro om oss själva – med ett antal osanna övertygelser om att vi inte är värdiga, älskade eller duger – att vi inte kan något, att vi är otillräckliga och vi är rädda för att fela. Men oavsett vad vår grundläggande felaktiga tro om oss själv är så formas en personlighet runt den. Någonstans behöver vi frigöra oss från alla osanningar och falska övertygelser vi lärt om oss själva och skiljas oss från andras omdömen.”   Jim Carrey … Continue reading ”Självutveckling – Släpp taget om den gamla ”falska sanningen.” Börja nu!”

Blir du okontrollerbart arg – Agerar ut och känner ånger efteråt?

Många personer blir snabbt explosiva och agerar ut ilskna känslor mot sig själva eller andra. Enligt ”den spirituelle krigaren” Davidji, kallas det för ego-respons. En bra rubrik på beteendet tycker jag. När egots behov är otillfredsställda eller det känner sig hotat, då kommer rädslor för misslyckande, för otillräcklighet eller att inte känna sig accepterad… Continue reading ”Blir du okontrollerbart arg – Agerar ut och känner ånger efteråt?”