Olika symtom du kan få hjälp med under hypnos

Hypnos kan vara en snabb väg.Vill du befria dig från inre konflikter, negativa känslor, tankar och beteenden?  Och på så vis få mer balans, trygghet och glädje i livet? Hypnosterapi kan ge dig den möjligheten. Det är en enkel och snabb väg till att må bättre!

Det som krävs för en snabb och lyckad behandling i hypnos är din egen villighet när du kommer till mottagningen. De flesta med en önskan om förändring blir hjälpta. Alla problem jag beskriver nedan är symtom på en orsaker som drivs från och ligger i det omedvetna. Du kan vara helt lugn, innan hypnos utförs kommer alla din frågor att bli besvarade.

OLIKA SYMTOM DU KAN FÅ HJÄLP MED UNDER HYPNOS:


Talarångest

Att presentera sig och tala inför folk är enligt undersökning den största rädslan vi människor har. Risken att bli kritiserad, övergiven, ointressant eller dömd, kan medföra att vi rodnar, svettas så det syns, blir blockerad och inte får fram ett ljud, stamma, glömmer texten eller annat “farligt.” Ofta är problemet relativt lätt att komma över. Under hypnos använder vi beteendeförändrande tekniker och ger suggestioner och lite andra trix. Du kan bli en riktigt duktig talare när rädslan är borta.

Relaterad länk: http://www.wordpress.com/post/jagkrafthypnos.com/1740

Panikattack 

Panikattack är en fly och fäkta respons (överlevnadsinstinkt). Det är en naturlig undermedveten autonom reaktion som till syvende och sist handlar om vår överlevnad. Det undermedvetna uppfattar en fara och varnar. Men ibland varnar hjärnan för fel saker helt enkelt. Saker vi förstår, som vuxna intelligenta människor inte är farliga. Erfarenheten visar att detta ofta är ett gammalt program från tidigt i livet, som styr dessa reaktioner. Ett missförstånd i det undermedvetna skulle man kunna säga. Känslan av panik kan vara skrämmande och smärtsam, men helt ofarlig. Det finns många bra metoder att få bukt med detta och frigöra orsaken till det.

Relaterad länk: http://www.wordpress.com/post/jagkrafthypnos.com/3437

Flygskräck

Flygskräck kan i grunden handla om att man är rädd för trånga utrymmen eller att planet ska störta. Man kan besväras  många dagar, veckor även månader införe en flygresa. Det kan handlar om förlust av kontroll eller tidigare negativa erfarenheter. Har du tendenser till socialfobi kommer det antagligen att vara ett hinder om du har tänkt att flyga.  Så här behöver man inte ha det. Det brukar vara relativt enkelt att förlösa.

Relaterad länk: http://www.jagkrafthypnos.com/2014/08/23/har-du-talarangest-flygskrack-eller-nagon-fobi-du-kan-latt-bli-befriad/

Rökavvänjning 

Oavsett om du rökt i 40 år eller 3 månader så fungerar det om du själv har viljan. Det viktiga är att din vilja till att sluta röka är stark. Det finns många bra tekniker vi använder under hypnos.

Relaterad länk: http://www.wordpress.com/post/jagkrafthypnos.com/1608

Viktminskning 

Det kan handla om några kilon eller om många kilon. Din vilja spelar också roll här. Här handlar det om att skapa medvetenhet och att ändra beteendet, men även att se till bakomliggande känslor. Vi använder hypnostekniker och NLP för att ändra ett beteende, och för att frigöra bakomliggande orsaker.

Nedstämdhet

Tro det eller ej, men nedstämdhet beror ofta på att man har fel fokus och då hamnar i tillstånd av nedstämdhet på grund av sina tankar. Man bär med sig eländiga erfarenheter, fokuserar på det dåliga och man idisslar sina negativa tankar – en ond spiral som har hamnat i självspinn och man kan inte bryta mönstret. Här handlar det om att ändra fokus för att hitta kraften igen, att se det som är bra, ändra tankemönster och börja fokusera på det man mår bra av. I hypnos används olika tekniker för att detta ska kunna hända.

Relaterad länk: http://www.jagkrafthypnos.com/2017/07/11/hjalp-mot-oro-angest-och-nedstamdhet-prova-hypnosterapi/#more-3040

Frigöra fobier 

Fobier finns det många av t.ex fobier för: hissar, flygplan, bilkörning, kräkning, att tala inför folk, höjder, folkmassa, sprutor, tandläkare, katter, spindlar, råttor, ormar o.s.v. Det är relativt lätt att avhjälpa. Fobier kan orsaka mycket stark rädsla och panik. De kallas för irrationella rädslor som många gånger inte har någon rationell förklaring. Många av de fobier som finns kan bli avhjälpta relativt snabbt, men dock inte alla, några kan ta lite mer tid.

Relaterad länk: http://www.jagkrafthypnos.com/2016/05/05/hypnos-frigor-stress-angest-panik-radslor-och-vrede-hypnos/

Stärka självkänslan 

Det handlar om egenvärdet som är kopplat till självbild och självuppfattningen. Den egna bilden av sig själv kan ha blivit sargad genom livet och man hittar inte ljuset inom sig själv. Avståndet mellan den aktuella självbilden och idealjaget är för stort, det kan skapa olika negativa känslor. Detta är ofta kopplat till flera saker och man behöver lite mer tid för att utveckla en stark självkänsla. Vi använder olika tekniker tillsammans med regressionsarbete och suggestionsterapi samt verktyg att arbeta själv med.

Relaterad länk: http://www.wordpress.com/post/jagkrafthypnos.com/1442

Stärka självförtroende 

Ett lågt självförtroende handlar om sin egen bristande tro på sin förmåga att prestera bra, att veta, att kunna och att klara av saker. Vi arbetar bort negativa föreställningar och ger stärkande suggestioner samt verktyg att arbeta själv med.

Relaterad länk: http://www.jagkrafthypnos.com/2015/03/28/sjalvkansla-och-sjalvfortroende-ar-sa-viktigt-begransas-du-av-dina-tankar-eller-kanslor/#more-1442

Sorgbearbetning 

Sorg kan vara förtärande och djup. Om sorgen inte släpper och blir långvarig och ihållande så behöver du kanske hjälp att frigöra den. Då är det sorgbearbetning vi kommer att arbeta med. De flesta upplever det befriande. Det finns många olika effektiva metoder att använda under hypnos.

Ångest

Ångest triggar fly, fäkta och frysresponsen (överlevnadsinstinkten). Psyket uppfattar en fara och varnar för den. Ångestframkallande faror kan vara: Att misslyckas, bli övergiven, bli ensamhet, vara ointressant, vara ovärdig och inte duga. Det finns många fantastiskt bra metoder och tekniker för att frigöra dessa falska föreställningar/övertygelser som ofta leder till starka stressreaktioner.

Relaterad länk: http://www.jagkrafthypnos.com/2017/04/08/oro-och-angest-kan-du-slappa-med-hypnos/#more-2824

Vrede/ ilska/frustration 

Man brukar säga att vrede är en sekundär känsla och att under vreden finns den primära smärtan eller konflikten. Om man är explosiv och reagerar instinktivt med stark ilska är grundorsaken ofta en stark rädsla. Det kan handla om sorg, skam, otillräcklighet eller andra konflikter som ligger i botten. Det kan handla om ett tidigt negativt präglat grundantagande man har om sig själv och som man har lärt sig tidigt i livet. Ofta vi vid fördjupande samtal förstår och vet klienten vad det handlar om.

Relaterad länk: http://www.jagkrafthypnos.com/2015/05/30/blir-du-reaktiv-nar-du-borde-vara-lugn-da-kan-du-vara-fast-i-ett-negativt-ego-tillstand/#more-1562

Smärtlindring 

Det finns många olika smärtor. Smärta är en signal om att det är något är fel i kroppen, av det skälet tar vi inte bort en smärta utan att veta vad det handlar om. Vi samtalar om detta och fördjupar oss tills vi förstå orsaken. Om det är en fysisk skada/fraktur, förslitning eller försvagning – då kanske du behöver uppsöka läkare. Om det är energiminnen från en tidigare olycka, eller spänningar som uppkommit av långvarig stress och manifesterar sig fysiskt, men inga medicinska fel finns, då kan det vara psykiskt (psykosomatisk). När vi vet agerar vi.

Relaterad länk: http://www.wordpress.com/post/jagkrafthypnos.com/2113

Stress 

Det handlar ofta om att man använder mer energi än vad man har tillgång till vilket leder till överansträngning och utmattning. Det finns alltid en orsak till detta. Den orsaken eller orsakerna förlöser vi och hittar ett nytt sätt att möta situationer, som tidigare var svåra att sätta gränser mot.

Relaterad länk: http://www.wordpress.com/post/jagkrafthypnos.com/2576

Sockerberoende

Många tröstäter och plötsligt är vanan där. Men ett sockerberoende kan också ha sina grundorsaker och etablerats tidigt i livet. Detta tittar vi på. Detta är ett beteende som är relativt lätt att åtgärda, med tekniker för att ändra beteenden, regression- samt suggestionsterapi. Vi ändrar fokus/beteende/tankar/känslor till något som är mer hälsosamt och som du mår bättre av.

Relaterad länk: http://www.jagkrafthypnos.com/2014/07/04/har-du-for-mycket-sotsug/#more-856

Ängslan/oro/stress 

Malande tankar och grubblerier skapar oro och ängslighet som alltid finns och detta ältande tenderar att ta över livet helt. Så behöver du inte ha. Vi kan hitta orsaken och frigöra den. Det är vanligt att den sitter i magen, huvudet eller bröstet. Underliggande orsak är ofta stress. Med insiktsbefrämjande frågor kan vi förstå och under hypnos använda tekniker för att frigöra detta.

Relaterad länk: http://www.jagkrafthypnos.com/2017/05/25/hypnos-nlp-altande-och-grubbleri-skapar-stress-och-oro/#more-2949

Spänningsproblematik

Ont i huvudet, muskler och leder. Något orsakar detta (utarbetad, trött, stress och för lite återhämtning). Med suggestionsterapi, samtal och hypnos kan vi finna svaret och frigöra orsaken till spänningen, samt skapa ett nytt bättre beteende och lära kroppen att slappna av.

Sömnbesvär 

Det finns väldigt många skäl till varför sömnen är dålig eller till varför man har svårt att somna in. Ältande, malande tankar eller stress och spänningar kanske håller dig vaken. Människor med sömnproblem lider ofta av andra obalanser och att sömnen är ett symtom på andra underliggande problem. Samtal, regressionsarbete, suggestionsterapi och flera kraftfulla tekniker finns för att hitta tillbaka till en god sömn.

Tidigare liv Regression 

Finns tidigare liv? Många ställer sig den frågan. Det blir alltid spännande resor in i det förflutna och många fantastiska berättelser kommer ur detta. Många blir befriade från smärtor eller får kraftfulla insikter. Om du tror att det finns tidigare liv kan det vara roligt och spännande att prova. Annars kanske du vill prova bara av ren nyfikenhet.

Relaterad länk: http://www.wordpress.com/post/jagkrafthypnos.com/1755

Nagelbitning/nagelband

Generellt kan man säga att nagelbitning är en “ångestreducerare,” det är ett sätt att flytta fokus från ångesten. Du kan relativt enkelt bli av med nagelbitande genom att arbeta bort ångesten och lära “hjärnan” ett nytt beteende som är gynnsammare för dig.

Vill du få kontakt eller fråga något, skriv då till mig i kontaktformuläret. Du kan även ringa mig på 0706-772115

Kolla denna länk om HYPNOS och du förstår lite mer:  http://www.expressen.se/halsoliv/lura-dig-sjalv-med-hypnos/

Tack för att du läste! 🙂

John