Diplomerande kurs 2. Hypnosterapi

Åldersregression – Suggestionsterapi

OBS! – I den här diplomerande kursen del 2. behöver du ha gått grundkursen (”Att hypnotisera någon”) del 1. Eller på annat sätt fått grundläggande kunskaper i hur du försätter en person i hypnos.

Grundkursen del 1. har över 200 sidor kurslitteratur med terminologi, tekniker, utförliga förklaringar, övningar och bilagor. Utan den grundläggande kunskapen blir det i princip omöjligt att ta till sig den diplomerande delen.

Efter diplomerande kursen kan du ta emot klienter och börja arbeta med de tekniker du lärt dig. Du kommer att vara fullmatad med möjligheter som du kan börja använda.

Hypnosterapi är huvudnamnet på en terapiform och innefattas av en mängd olika tekniker. Man kan säga att ryggraden i hypnosterapi är åldersregression och tillsammans med suggestionsterapi är det ett kraftfullt verktyg. Induktionsdelen (att försätta en person i hypnos) som lärs ut i grundkurs 1. är förstås en nödvändig förutsättning och därför viktigt att kunna innan man kan börjar utföra regressionsarbete.

Målet med regressionsarbete är att få långsiktiga och ihållande resultat – det är inte bara en quick fix. Det handlar inte om att behandla symtom. Vi vill få till stånd en fullständig upplösning av problemet. Detta gör vi genom att fokusera på det som genererar symtomet. Symtomet är en konsekvens av ett problem. Vi vill alltså hitta grundorsaken till vad som skapar symtomet. 

Symtomet kan var negativt självprat, en obehaglig känsla, ett oönskat vanemässigt beteende eller fysiska symtom. Allt detta har en sak gemensamt – något har hänt som orsakat det. Tankar, känslor och reaktioner kommer inte utan anledning, de är inlärda och sprungna ur tidigare erfarenheter. Det ligger i Klientens historia och det är där vi måste lösa problemet.

Allt kommer från det undermedvetna sinnet, där finns all känslor, beteenden, värderingar, vanor, minnen och erfarenheter arkiverade. Och som du säkert redan vet, det är hypnos som gör det möjligt att komma till den undermedvetna delen av psyket.

Förståelse för Klientens problem och önskade resultat är vår “karta”. Med ett bra förberedande pre-talk har vi gjort halva jobbet, detta går vi igenom och tränar på. Regression ger oss tillgång till eventet som ledde fram till problemet som i sin tur orsakar symtomet. Och målet är att nå in till rotändan av vad som orsakar problemet och lösa upp det. Detta får du en en grundläggande förståelse av under diplomkursen.

I frånvaro av organiska orsaker, ligger orsaken till problemet i Klientens personliga historia. Målet är att finna ut var problemet startade och lösa det där. Om du kan lösa upp den underliggande orsaken finns inget kvar som kan generera symtom. Det är många moment att tänka på, men du kommer att ha fullständig koll på det efter kursen.

Detta lär du dig:

 • Åldersegression
 • 3-stegs trauma-upplösning
 • Affektbron
 • Känslolänken
 • Tidigare-liv regression
 • Vad används regression till
 • Pre-talk mot specifika mål
 • Vad är PSE (primär sensibiliserande event)
 • Vad är SSE (senare sensibiliserande event)
 • Framtidskontroll
 • Psykosexuell utvecklingsteori
 • Autonoma nervsystemet –
  Sympatiska och parasympatiska nervsystemet
 • Progression
 • Mentala rummet
 • Tekniker för symtombehandling
 • Suggestionsarbete
 • Upplösande tekniker
 • Rewind tekniken (i minnet)
 • Vad är en bortträngning
 • Avreaktion
 • FFF-aktivering (hur gör vi oss rädda?)
 • Panikattacker
 • Tenta (hem tenta)
 • Och mycket annat

Den diplomerande kursdelen 2. är 4 dagar. Den 26/3 till den 29/3 mellan kl 09.30 till 17.00 alla dagar.

Te, kaffe, frukt, smått och gott finns att tillgå hela dagen. En fika på eftermiddagen.
Lunch ingår ej. Men det finns många restauranger i området. Lunch mellan kl: 12.30 – 13.30

Plats: Limhamns folkets hus (Malmö)

Pris: 6700 kr. ink. moms.

Kontakt: John Eriksson – Mail: john@jagkraft.se – 0706-772115