Bli ditt bästa jag  – Personlig utveckling – med hypnos/NLP & coaching…

Alla har vi potential att verka från ett “högsta jag,” när vi befriar oss från begränsande tankar, känslor och beteenden. Vill du arbeta med dig själv effektivt och djupgående för en mer harmonisk framtid och bättre hälsa? Då är hypnosterapi en snabb, insiktsbefrämjande och effektiv väg att gå…

Continue reading ”Bli ditt bästa jag  – Personlig utveckling – med hypnos/NLP & coaching…”

”Min uppfattning om verkligheten är inte lika med verkligheten.”

Precis som en modern ugn är det undermedvetna programmerat. Idag finns ugnar med inbyggd kokbok, med recept som gör precis så som de är programmerade att göra. Så fungerar även vårt undermedvetna, det gör vad det är programmerat att göra… Continue reading ””Min uppfattning om verkligheten är inte lika med verkligheten.””

Hypnostillståndet är vanligt – Ett tillstånd vi går i och ur varje dag

För dig som är nyfiken på hypnos och vill prova denna möjlighet: Hypnos är endast ett verktyg och hjälper klienten ner i djup mental och fysisk avslappning, för att där kunna utföra terapi. Det är en snabb väg till positiv förändring och alla som vill kan bli hypnotiserade. Jag förklara och beskriva vad hypnos egentligen är. 

Continue reading ”Hypnostillståndet är vanligt – Ett tillstånd vi går i och ur varje dag”

Krossa jantelagen med starka och övertygande ”jagbudskap”

För mig är jantelagen en prägling i vårt trossystem från tidig uppväxt, där den slagit rot som sanning i oss. Det är de vuxnas rädslor som förts över på barnet. Barnet väljer inte jantelagen men styrs av den. När barnet blir vuxet upptäcker de sina begränsningar genom mötet med omvärlden och människor. Dessa ”speglingar” med världen skrämmer det vuxna barnet för de stämmer inte med vad de lärt sig om sig själv och sina möjligheter… Continue reading ”Krossa jantelagen med starka och övertygande ”jagbudskap””

”Lyckan är att återskapa sig själv” – Ett eget ansvar…

Att läka det förflutna för att finna sitt högre jag. Det är ett arbete som tar lite tid, där man medvetet och aktivt behöver engagemang för att nå resultat. Vi präglas som barn, på gott ont, oftast utan dåliga avsikter. Men vem tar ansvar när vi sen som vuxna står där med… Continue reading ””Lyckan är att återskapa sig själv” – Ett eget ansvar…”

Har du oönskade beteenden/vanor eller svårt att behärska dina känslor?

Våra omedvetna beteenden och vanor är ofta så integrerade i oss att vi inte tänker på när vi utför dem. Kanske är känslor starkare och reaktioner större än vad nöden kräver. Vi vet att de finns där men vi finner det svårt att ändra på, eller så bryr vi oss inte längre. Continue reading ”Har du oönskade beteenden/vanor eller svårt att behärska dina känslor?”

Vill du ha mer lycka i ditt liv?

”Lyckan är att återskapa sig själv”

Tillit skapar självrespekt. Självrespekt skapar integritet och kärlek till dig själv. Kärlek ger näring och växtkraft till egenvärde och självbild.

Allt börjar med en tanke. Tankens kraft är skapande. Man brukar säga, ”det blir som man tänker”. Problemet som kan uppstå när jag vill implementera en ny positiv tanke om mig själv är att, den gamla negativa invanda (prägling) tanken blir större, starkare och snurrar fortare, det känns förstås fel och bakvänt…  Continue reading ”Vill du ha mer lycka i ditt liv?”

Stärk ditt självförtroende & din självkänsla med Hypnos/NLP

Den enkla definitionen för självkänsla är: ”känslan för mitt eget personliga värde”. Definition på självförtroende är: ”Tron på min förmåga att prestera”. De flesta känner nog till detta. Men jag vet att, många inte har en stark tro på sig själva eller sin förmåga att prestera, därför vill jag rekommendera suggestionsterapi i hypnos…….

Continue reading ”Stärk ditt självförtroende & din självkänsla med Hypnos/NLP”