HYPNOTISM – En gammal “vetenskap” (kuriosa)

Min dotter Sara iordningställa ett oanvänt utrymme på jobbet. I gömmorna hittade hon en gammal bok från 1911 om Hypnotism. Hon kom och tänka på vad jag sysslar med förstås och skickade boken till mig. Tack! 🙂

Det är en lärobok med förklaringar och instruktioner, om vad hypnos är och hur det fungerar. Den är skriven på gammalsvenska af en man som heter Hiram Jackson. Priset var 3 kronor och den trycktes i Norrköping.

H. Jackson har skrivit ytterligare 2 böcker, som jag kunde hitta om hypnotism från den tiden. På nätet kan du hitta exemplar till salu, om du är intresserad.

Ett klargörande. Hypnotism är konsten att inducera hypnos (att föra någon in i hypnostillståndet). Hypnos alltså det tillstånd jag hamnar i, när någon utövat hypnotism på mig.

HYPNOTISM – och lite historia

Titeln är: “HYPNOTISM – Hypnotiserande enligt de främste lärdes metoder i denna vetenskap”.

Jag har snabbläst några avsnitt i boken. Det är intressant att se hur frågeställningar från de oinvigda är ungefär samma som idag. Både förklaringar och instruktioner har inte i grunden nämnvärt förändrats från den gamla traditionella hypnosen, som lärs ut idag även om språket är väldigt annorlunda.

Vid denna tidpunkt (1911) hade man övergett mesmerismen. Franz Anton Mesmer 1734-1815. En tysk läkare som var intresserad av astronomi och förkunnade att det fanns en magnetisk vätska som genomströmmade universum (animal magnetism). Den fanns enligt honom i människokroppen och allt annat levande på jorden. Ur denna filosofi började Mesmer utöva en form av magnetterapi. Detta blev uppkomsten till namnet Mesmerism. Mesmer använde sin magnetiska vätsketeori i sin framställan till den franska vetenskapsakademin. Förklaringsmodellen godtogs inte av myndigheten, så man släppte teorin och betonade suggestionernas betydelse som verksam faktor.

1842 uppstod namnet hypnos. Namnet hämtades ur den grekiska mytologin där sömnguden heter Hypnos (man trodde vid denna tidpunkt att hypnostillståndet var sömn). Upphovsmakare till namnet var James Braid. Han var en skotsk kirurg som intresserade sig för hypnos och hypnosterapi. Han upplevde att tillståndet var ett sömntillstånd och ett framkallande av detta tillstånd kallades nu för hypnotism istället för Mesmerism. Den samma upptäckte några år senare att det inte var inte sömn, utan ett avslappnat sömnliknande tillstånd. Det gjordes försök att ändra namnet, men ordet hypnos var redan så etablerat att det blev kvar och är kvar än idag.

Jag citerar ett stycke ur bokens gammalsvenska om hypnotism.

“HYPNOTISMEN SOM FUNKTION I MÄNNISKOLIFVET. – Studium af hypnotismen är detsamma som studium af själva mänskliga naturen. Så länge det finns på jorden människor, som kunna ledas, och sådana, som måste ledas, starka och svaga, beroende och oberoende, skall hypnotismen alltid utgöra en välgärning för mänskligheten. Jag hyser med allvar den förhoppningen, att uppväckandet af allmänt intresse för denna vetenskap, som mer eller mindre kännetecknar slutet af de sista århundradet, skall åstadkomma en bättre uppfattning af de välgärningar, som genom en rätt användning af hypnotismen kommer mänskligheten till godo, och att kännedomen om hypnotismens välgörande inflytande allt mera skall utbreda sig”.

Modern definition

“Ett vanligt tillstånd av hög fokuserad uppmärksamhet i djup mental avslappning, som alla människor går ur och i under en dag. Ett tillstånd där du tappar tid och rum och blir absorberad och uppslukad av något som du fokuserar på. Hypnos är ett tillstånd mellan vakenhet och sömn, även kallat förändrat medvetandetillstånd (FMT).

Hypnos är ett tillstånd där det subjektiva nuet tar vid. Ett fokuserat tillstånd i lugn, med mental avslappning av vakenhet i vila. Ett fokuserat tillstånd i det omedvetna, framkallat av suggestion.”

Hypnos är en helt fantastisk metod för att lära sig nya saker men också för att förlösa gamla smärtor och konflikter.

Tack för att du läste! 🙂

John Eriksson

Lämna ett svar

Denna webbplats använder Akismet för att minska skräppost. Lär dig hur din kommentardata bearbetas.