Får man reaktiva känslor när man borde vara lugn – Då kan man vara fast i ett negativt Ego-tillstånd

Vi kan kalla det ”självsabotage”. Många människor reagerar, blir explosiva och utåtagerande, utan att tänka på följderna för sig själva eller den som blir utsatt. Då kan det handla om oprocessade känslor från tidig uppväxt, som fastnat i det undermedvetna. Vi har flera ego-tillstånd (jagtillstånd), barn-, vuxen- och föräldrajaget. Skapandet av Ego-state therapy tillskrivs John G. Watkins …

Inför ett fysiskt hot drar vi igång en biologisk stressrespons i kroppen i form av kamp eller flykt. Vi kan få samma respons om vårt mentala och emotionella ställs inför svåra utmaningar eller hot. En reaktiv känslorespons kan uppstå om någon utmanar  egot , om någon kommer innanför den personliga komfortzonen, när någon kliver över gränser mentalt eller emotionellt. Vi har alla, beroende på inlärning olika toleransnivå och känslighet. Om vi under uppväxten utsatts och blivit präglade av för svåra utmaningar såsom kränkningar, separationer, svek, våld och annat har vår känslighet en låg toleransnivå och vi agerar ut med aggressivt beteende. Detta är en reaktiv respons. Många som har denna respons och upplever den “titt som tätt” är ofta medvetna om den och att den påverkar nära relationer negativt. Men det går att ändra sin känslorespons och sitt beteende relativt enkelt.

John G. Watkins delade in psyket i tre typer av jagtillstånd som han kallar Vuxen, Barn och Förälder. Ett jagtillstånd är ett sammanhängande system av tankar, känslor och beteendemönster. Vi förflyttar oss mellan dessa tillstånd hela tiden, beroende på i vilken situation vi befinner oss.

Reaktionerna kan förstås se olika ut, beroende på ursprungets karaktär. Till exempel, om du blev avvisad på ett kränkande sätt som barn och sen som vuxen ser någon bli kränkt eller själv blir kränkt då kanske du reagerar med stark ilska och ångest. Eller varje gång du vill bryta in i en diskussion slår rädslan till. Då är det ”skyddet” som säger; ”Lägg dig inte i. Du riskerar att bli kränkt och avvisad. Din åsikt är inte viktig.” På ett undermedvetet plan framkallas tankar, känslor och beteenden för att undvika ursprungssmärtan.

Ett negativt ego-tillstånd är en oprocessad eller obearbetad negativ känsla, som fastnat i ett av dessa jag-tillstånd och är sprungen ur en händelse i det förflutna – där “barnet” inte hittade en naturlig förklaring eller inte kunde leva ut den negativa kraften. Känslan blev inte förklarad, förstådd eller utagerad. Barnet kunde helt enkelt inte processa den negativa informationen, den blev fast som en loop i det undermedvetna. I fortsättningen vill barnet på ett undermedvetet plan undvika den negativa känslan och hittar istället ”försvar” och alternativa uttryckssätt för att slippa ha kontakt med ursprungskällan.

Det negativa ego-tillståndet ”saboterar” genom att skydda dig från något det lärt sig är farligt eller obekvämt, en obearbetad rädsla (affekt). Den kommer att fortsätta ”skydda dig” (”sabotera”) till den dagen du neutraliserar händelsen som är orsaken till dina negativa tankar, känslor och beteenden.

 

Alla har vi med oss negativa ego-tillstånd, mer eller mindre. När det börjar påverka våra val i livet och vi blir rädda och stressade för sådant man normalt sett borde klara av, kan det vara dags att ta hand om det. Man kan ha flera negativa ego-tillstånd från olika event med sig från livet. De kan vara olika starka och tydliga.

Med hjälp av hypnos och Ego-state therapy kan man relativt enkelt frigöra dessa negativa ego-tillstånd som blockerar och begränsar. Vill du undanröja begränsningar, ta bort blockeringar och neutralisera negativa ego-tillstånd? Och samtidigt få en djupare förståelse för din situation och befria ditt inre – så att du kan blomma ut och leva ditt högsta jag? Då är hypnos en väldigt insiktsbefrämjande och bra väg att gå. Välkommen att höra av dig till mig, via telefon 0706-772115  eller  john@jagkraft.se

Kolla in denna länk med om du vill:

http://www.jagkrafthypnos.com/2016/01/04/ar-du-arg-och-ledsen-med-oro-och-svangigt-humor-hypnos-hjalper/

Ring eller maila om du har frågor-  john@jagkraft.se  –  0706-772115

Tack för att du läste! 🙂

John

Lämna ett svar

Denna webbplats använder Akismet för att minska skräppost. Lär dig hur din kommentardata bearbetas.