Jag minns inte att jag glömt bort (Bortträngning)

Ur negativa erfarenheter uppstår rädslor. Omedvetna negativa tankar föds… Rädsla kan leda till stress/ångest som kan ge fysiska/emotionella symptom. Det i sin tur kan skapa begränsande och destruktiva handlingsmönster….

Negativa erfarenheterna du upplevde som barn, kanske var så starka att det enda sättet för dig att orka med livet, var att tränga bort känslorna (bortträngning). Detta är ett omedvetet skydd som det undermedvetna ombesörjer, ett skydd som hjälper oss att slippa känna.

Det är en överlevnadsstrategi (försvar) som tränger bort de farliga och hotfulla känslorna, så som smärtfyllda konflikter, upprivande separationer, dödsfall av en nära vän/familjemedlem, mobbning, svåra olyckor, våld/sexuella övergrepp och svåra sjukdomar är några exempel som kan orsaka en bortträngning.

Oftast är det känslominnet vi tränger bort. Ibland tränger vi bort både känslominnet och bildminnet, då kan man säga att: Jag minns inte att jag har glömt bort, som att det aldrig funnits/hänt eller existerat. Dessa minnen lagras dock, djupt undangömda i det fördolda (undermedvetna).

Men Tyvärr! Minnena med sin negativa energi fortsätter verka från sin bortträngda plats och kan över tid orsaka obalanser i kroppen både emotionellt och fysiskt, så som rädsla, stress, ångest, panikångest, ledvärk, stel rygg, spänd nacke, migrän, impotens, frigiditet utslag på kroppen men även som obalanser i kroppens olika livsuppehållande system.

När vi sen växer upp och livet sköljer över oss med arbete, barn, familj, ekonomiskt ansvar, ansvar för andra människor och mycket annat. Vi blir stressade och uttröttade, vi ställs inför svårigheter och måste vara beslutsstarka, då kan det hända att vi någonstans på vägen aktiverar bortträngningen, som genast skickar sina tentakler till vår medvetna kännedom genom känslor och bilder, vilket vi kan uppleva som t.ex. rädsla, stress, ångest eller på annat vis. Detta kan leda till förminskande känslor, otillräcklighet, övergivenhet och ovärdighet osv. Som  i sin tur begränsar oss och skapar destruktiva handlingar mot oss själva och andra.

Ibland upplever personer starka reaktioner i kroppen och överreagerar fast det till synes inte finns någon fara eller hot att fästa sina uppjagade känslor på, då kan personen lida av posttraumatiskt stresssyndrom (PTSS). (kräver mycket tid och tålamod att lösa)

Hypnosterapi är en mycket effektiv metod för att neutralisera/avreagera borttängningar.CIMG0488 Har du traumatiska ouppklarade konflikter i bagaget, kontakta då en hypnosterapeut där du bor. Bor du i Skåne är du välkommen till mig.

John Eriksson          wwwjagkraft.se         john@jagkraft.se         0706-772115

Lämna ett svar

Denna webbplats använder Akismet för att minska skräppost. Lär dig hur din kommentardata bearbetas.